GLAS JAVNOSTI  
 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Ponedeljak, 11. 6. 2007.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


 

Žalbe građana na kvalitet usluga finansijskih institucija

Narodna banka brani od nesavesnih bankara

Klijentima banaka koji često plate visoku cenu neinformisanosti centralna banka pomaže vodičima i uplitanjem u spor

BEOGRAD - Prilikom zaključivanja ugovora o kreditu u banci su mi pričali o mojim mesečnim ratama i spominjali kamatu. Međutim, rate i kamatna stopa koju sada plaćam ne slažu se s tom pričom - ovo je jedan od tipičnih prigovora građana Srbije na rad finansijskih institucija, koje najčešće klijentima ne daju plan otplate kredita s tačno određenim mesečnim ratama i kamatom.

Oni su se dosad jadali jedni drugima ili eventualno medijima, ali mali broj zna da bi svoja prava mogli da ostvare i na drugi način, a to je podnošenjem prigovora Narodnoj banci Srbije. Svesna ovih činjenica, NBS je počela da objavljuje prospekte radi informisanja i edukacije građana kako bi se lakše izborili sa spretnim bankarima, ali i njihovim neznanjem. Prvi od prospekata pod nazivom "Kako da ostvarite svoja prava" pojavio se pre nekoliko dana.

U ovom informatoru, od osam predviđenih do kraja godine, građanima se opisuje šta mogu da urade ako smatraju da su im prava i interesi u poslovanju sa bankom, lizing kompanijom, menjačnicom, osiguravajućim društvom ili društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom povređena, uključujući i obraćanje Centru za zaštitu korisnika finansijskih usluga, koji je u Narodnoj banci počeo da rade 3. januara ove godine.

JOŠ VODIČA

Narodna banka će publikovati i Vodič za kredite, prospekt na temu "Vaša prva privatna penzija", Vodič za osiguranje, Vodič kroz posao finansijskog lizinga, zatim Vodič za platne kartice, posebnu publikaciju namenjenu štednji i medijaciji, specifičnom vidu rešavanja sporova, koje klijenti imaju s finansijskim institucijama. Svi ti inserteri će se objavljivati i na sajtu Narodne banke i tako će biti pristupačni najširoj javnosti. Inače, prigovor NBS se može poslati na adresu Narodna banka Srbije poštanski fah: 712 ili na imejl adresu zastita. korisnika@nbs. yu.

NBS savetuje da klijent prvo proba da usmeno razreši spor sa odgovarajućim službenikom u određenoj instituciji, a da ako ništa ne postigne napiše prigovor i dostavi ga banci ili osiguranju sa kim je imao problema. "Pismeni prigovor upućen NBS biće razmotren samo ako ga je klijent već podneo banci, ako nije dobio odgovor u roku od 30 dana, ako je banka konstatovala da prigovor nije osnovan i ako nije postignut sporazum. Prigovor NBS treba da sadrži kraći opis nesporazuma, vreme i mesto nastanka i eventualni odgovor institucije ako ga ima. O preuzetim aktivnostima NBS će odgovoriti u roku od 48 sati", navodi se u prospektu.

Ukoliko proceni da je to opravdano, NBS može da od finansijske institucije zatraži da se u roku od osam dana pismeno izjasni o navedenom nesporazumu. Po dobijanju odgovora, NBS u roku od osam dana obaveštava podnosioca prigovora o svom stavu. Ako klijent nije zadovoljan odgovorom finansijske institucije, i NBS može da zatraži da centralna banka posreduje u rešavanju spora putem medijacije, koja je besplatna ili da se eventualno obrati sudu.

Ovo je možda i deo koji neće obradovati građane jer je medijacija moguća samo ako pristanu obe strane, a povlačenje po sudu nije baš jeftino za običnog čoveka. Ipak, mogućnost da se uputi prigovor NBS i da ona zatraži odgovor od odgovarajuće finansijske institucije više ima za cilj da se deluje preventivno prema finansijskim organizacijama.

- Narodna banka očekuje da će je u ovakvim aktivnostima slediti banke i druge finansijske organizacije, kako bi na razumljiv način klijente informisale i edukovale o uslugama. Ali i da bi usvojile kao ključni poslovni princip efikasno odgovaranje na žalbe klijenata, jednom rečju, kako bi negovanjem dobre komunikacije sa svojim klijentima osvajale prostor na srpskom tržištu - navode u centralnoj banci i dodaju da su pojedine banke već naručile, radi podele klijentima, prvi objavljeni prospekt.

V. S.


vesti po rubrikama

ekonomija

Žalbe građana na kvalitet usluga finansijskih institucija
Ove godine 1,5 milijardi evra investicija
Nastavljaju se igre oko izlaska Energoprojekta na A listing berze