GLAS JAVNOSTI  
 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Nedelja 3. 9. 2006.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Nacrt zakona o stranim ulaganjima nije usklađen sa propisima Evropske unije

Kritike zbog "šaltera za investitore"

Strani investitor može da kupi zemljište samo ako je to recipročno obezbeđeno i domaćem u zemlji odakle dolazi ulagač, a predsedniku opštine odrešene ruke

BEOGRAD - Nacrt zakona o stranim ulaganjima, koji je Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom nedavno pripremilo, naišao je na oštre kritike Svetske banke, ali i Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza - SIEPA. Umesto da doprinese privlačenju inostranih ulaganja, prema Svetskoj banci, novi zakon će ih samo odvratiti, ako bude usvojen u predloženom obliku.

U komentaru na Nacrt, koji je ova banka dostavila ministru za ekonomske odnose sa inostranstvom Milanu Parivodiću, ministru finansija Mlađanu Dinkiću i ministru za privredu Predragu Bubalu, naročito se osporava način na koji je uređeno formiranje, takozvanih jedinstvenih šaltera za strane investitore, koji bi trebalo da im omoguće da sve dozvole za otpočinjanje posla u Srbiji dobiju na jednom mestu.

"Ispunjavanje ciljeva ovog zakona dovedeno je u pitanje zbog toga što Nacrt ističe princip reciprociteta, po kojem se investitorima dozvoljava kupovina zemljišta u Srbiji samo ako se to isto u njihovim državama dozvoljava i srpskim kompanijama. Predlog zakona donosi znatan stepen neizvesnosti u pogledu tretmana investitora, davanjem diskrecionih prava predsednicima opština za pružanje usluga i dodeljivanje podsticaja i omogućava se proširivanje birokratskih zahteva prilikom pružanja usluga investitorima", navodi se u komentaru šefa kancelarije Svetske banke za Srbiju Kerolin Jungr. Zakonodavcu se zameraju i definicije pojmova "strani investitor", "strana investicija", "osnovni i posebni oblici strane investicije" i "ulaganje stranog investitora" jer nisu dovoljno jasne i usklađene sa međunarodnim standardima.

NE ŽELE DA SE ZAMERAJU

Savet stranih investitora, koji obuhvata sve najveće inostrane kompanije u Srbiji nedavno je pozdravio predloženi zakon, ocenivši da "treba biti optimističan i obučavati lokalnu samoupravu". Međutim, Matićeva smatra da je to zato što je "Savet tu da podrži inicijative, a ne da brine o njihovoj implementaciji", kao i da "investitori ne žele da se zameraju vladi".

Jungr dodaje da je "nerazumljiva i logika iza definisanja virtuelnog jedinstvenog šaltera, čija funkcionalnost nije potvrđena u dovoljnoj meri, a osim toga, veza između Agencije za strana ulaganja i opština je nejasna". Konačno, ističe se u komentaru, Nacrt zakona daje velika diskreciona prava predsedniku opštine prilikom obezbeđivanja usluga jedinstvenog šaltera i, na taj način se otvaraju vrata korupciji. "S obzirom na to da davanje investicionih podsticaja na arbitrarnoj osnovi nije u skladu sa međunarodnom praksom, vlada bi trebalo da izvrši izmene i dopune postojeććih zakona kako bi svi investitori, bilo da su domaćći ili strani, mogli da konkurišu za podsticaje", poručuje Jungr, zaključujući da Nacrt nije u skladu sa najvišim međunarodnim standardima u nekoliko najznačajnijih oblasti i da može imati negativan uticaj na percepciju Srbije kao povoljne investicione lokacije."

Direktor SIEPA-e Jasna Matić, takođe, upozorava na nedostatke predloga, ističući da su pojedine odredbe "suprotne već postojećim zakonima i da ovakav predlog nema pandan u međunarodnoj praksi i da unosi konfuziju".

- Postojanje arbitrarnosti, koja predsednicima opština i ministrima daje mogućnost da uskrate ili daju pravo na pristup jedinstvenom šalteru, nezavisno od ispunjenosti kriterijuma, je signal za uzbunu svima jer strani investitori očekuju transparentnost i zakonske okvire. Naročit problem predstavlja povećanje nadležosti lokalnih samouprava, koje nemaju resurse za njegovo sprovođenje, niti zakonska ovlašćenja da odlučuju u pojedinim pitanjima - kaže Matićeva. Prema njenim rečima, SIEPA nije učestvovala u pisanju Predloga zakona i zvanično ga ni do danas nije dobila, iako je Parivodićevo ministarstvo sastavljanjem ovog zakona "zadrlo u nadležnosti Agencije, koja je zadužena za pomaganje investitorima".

I Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji je ocenila da Nacrt zakona nije usklađen sa pravnom regulativom EU, ali do sad nije bilo nikakve reakcije vlasti.

A. Milošević


vesti po rubrikama

^društvo i ekonomija

Nacrt zakona o stranim ulaganjima nije usklađen sa propisima Evropske unije
Vojska potpisala tri ugovora sa Miletom Dragićem
Visoki izdaci osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije
Poreska uprava prodaje srpsku imovinu na Kosovu
Vlada Srbije odobrila veće cene, odluka se primenjuje od prekjuče
FELJTON : Raspad Jugoslavije iz ugla švedskih medija (7)
Suficitarna i "fakultetska" zanimanja
Počele gužve ispred knjižara