GLAS JAVNOSTI  
 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Sreda 23. 8. 2006.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


EPS zloupotrebljava monopolski položaj prisvajanjem strujomera

BEOGRAD - Elektroprivreda Srbije ugovorima o preuzimanju brojila od potrošača krši Zakon o zaštiti konkurencije i Zakon o zaštiti potrošača odnosno zloupotrebljava dominantan položaj na tržištu. Ovakvim ugovorima EPS znatno otežava i liberalizaciju energetskog tržišta, na šta se Srbija obavezala potpisivanjem i ratifikovanjem Ugovora o stvaranju energetske zajednice jugoistočne Evrope - navodi se u saopštenju nevladine organizacije Pravni forum, koje su potpisali Vladimir Todorić i Vladimir Međak, predsednik i član ove organizacije. EPS je nedavno počeo da dostavlja potrošačima ugovore prema kojima će strujomeri preći u njihovo vlasništvo.

SAMO UZ NADOKNADU

- Uvođenjem novih brojila za očitavanje struje građani neće dobiti ništa, već će samo izgubiti, izjavio je juče Tanjugu sekretar Poslovnog udruženja proizvođača opreme za merenje električne energije Slavko Maričić. Prema njegovom mišljenju, s obzirom na to da će električna brojila preći u vlasništvo elektrodistributivnih preduzeća, građanima bi EPS morao to novčano da nadoknadi, dok bi državi trebalo da plati porez.

U saopštenju piše da se EPS poziva na član 176 Zakona o energetici koji predviđa da su distribucije i postojeći kupci dužni da u određenom roku zaključe ugovor kojim će urediti uslove preuzimanja strujomera, kao i način regulisanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih za njihovo preuzimanje. Kao što se vidi, navodi se u saopštenju, ovde se nigde ne govori da će se preuzimanje desiti bez naknade odnosno na štetu dosadašnjih vlasnika brojila.

U obaveštenju koje prati dostavljeni ugovor, navode članovi Pravnog foruma, građanima se kaže da se distribucije zauzvrat obavezuju da "obezbeđuju ispravno merenje isporučene struje". U nastavku se čak tvrdi da ako se potrošač odluči da ne potpiše ugovor on preuzima odgovornost i trošak za redovno održavanje uređaja i druge radnje od strane elektrodistributera, ali istovremeno EDB skida odgovornost za ispravno čitanje i naplaćivanje utrošene struje. Znači EDB traži prenos svojine nad brojilima, u zamenu za valjano čitanje i naplatu struje, što je zakonska obaveza svakog prodavca robe, pa i EDB i time krši član 38 Zakona o zaštiti potrošača", piše u saopštenju Pravnog foruma.

- Ovakvim ugovorima znatno se otežava neminovni proces liberalizacije tržišta energije koji je Srbija prihvatila potpisivanjem Ugovora o energetskoj zajednici jugoistočne Evrope. Bez obzira da li će EPS biti privatizovan ili ne i u kom obimu, što još nije definitivno odlučeno, liberalizaciju će biti teže sprovesti u situaciji kada jedini distributer u zemlji ima i vlasništvo nad svim mernim uređajima. Tako će potrošači biti vezani za EDB i destimulisani da prelaze kod novih distributera-navodi se u saopštenju Pravnog foruma.

V. S.


vesti po rubrikama

^društvo i ekonomija

Pojedini rukovodioci "Mobtela" dobili otpremnine od 18 menadžerskih plata
EPS zloupotrebljava monopolski položaj prisvajanjem strujomera
Nacionalna kompanija plaća program za optimizaciju poslovanja
NBS: Kurs dinara određuje tržište
Iz rezervi u republičkom budžetu plaća se sve, od igle do lokomotive
Kako će Skupština potrošiti 90 miliona dinara iz budžetskih rezervi
Sale za kateterizaciju Kliničkog centra rade 24 sata dnevno
Stručni seminari za roditelje