GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Utorak, 15. 11. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Feljton Glasa javnosti o najvećim aferama u Srbiji

 

Ima li papira o depozitima NBS

B. ĐELIĆ: Postoje potpisana dokumenta. Sve što znam o depozitu je došlo iz Narodne banke, niti više, niti manje. Znam da je gospođa Udovički u pismu koje je poslala Vladi Srbije rekla da ne postoji dokumentacija posle 20. septembra 2002. godine o namenskom deponovanju deviza NBS u Evroaksis banci

Izvodi iz stenografskih beležaka sa 6. sednice Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u trgovini električnom energijom i finansijsko-bankarskim poslovima povezanim sa tom trgovinom, održane 13. marta 2004. godine.

- MILKO ŠTIMAC (član Anketnog odbora u ime G17 plus): Koliko akcionara ima Evroaksis banka?
BOŽIDAR ĐELIĆ: To ne znam, to zna Centralna banka Rusije, valjda zna i NBS, ali nikad nam nije dostavila taj dokument.

- M. ŠTIMAC: Gospođa Udovički nam je rekla da je prethodni guverner tražio od Centralne banke Rusije izveštaj o poslovanju Evroaksis banke, uključujući i vlasništvo i procenat vlasništva, ali ga nije dobio. Gospođa Udovički nije ponovila taj zahtev. Mi smo kao odbor tražili da se taj zahtev obnovi. Po izjavama domaćih banaka možemo da zaključimo da je najmanje 20, ako ne i 30 domaćih banaka akcionar Evroaksis banke, i to i državnih banaka. Da li imate takvo saznanje?
B. ĐELIĆ: Već sam vam rekao da ne znam tačno ko su sve akcionari ove banke. To je ruska banka. Tek u maju prošle godine Ministarstvo je počelo da se bavi našim bankama, to je pitanje za one koji polažu državni novac tamo, a to je Narodna banka.

- M. ŠTIMAC: Ja mislim da dok ne dobijemo ovaj izveštaj, možemo da smatramo s velikom sigurnošću da je najmanje 20-30 domaćih banaka akcionar Evroaksis banke. Predsedniče, izvinjavam se, ovaj podatak možemo da dobijemo i od Udruženja banaka Srbije. Bilo bi dobro da dobijemo informaciju.
- PREDSEDNIK: Nema nikakvih problema. Molim sekretara Odbora da uputimo dopis i Evroaksis banci i Udruženju banaka Srbije, da imamo tačnu informaciju o udelu akcionara u ovoj banci.
- M. ŠTIMAC: Dolazimo do dokumenta koji bi trebalo da potvrdi da je, mimo običaja, za sve centralne banke NBS namenski plasirala pare u Evroaksis banku, odnosno tamo držala namenske depozite. Vi ste nam umesto dokumenta ponudili informaciju vlade. Gospodin Ružić nam je eksplicitno rekao da ste mu vi pokazali neki dokument. Jedno je informacija, a drugo je dokument. Informacija je ono što vi napišete, a dokument je ono kako ste došli do te informacije.
B. ĐELIĆ: Sve što je u informaciji kao prilog, prilog je gospođe Udovički po zvaničnom dopisu koji je poslala i svi dokumenti koji se tu nalaze su zvanični dokumenti NBS.

- M. ŠTIMAC: Gospođa Udovički nam je pričala o nekoj volšebnoj fascikli. Sve se na kraju svelo na tabelu, odnosno na dve tabele, na dva lista koja nisu potpisana. Dakle, nešto što može bilo ko da napravi u Ekselu. Vi imate saznanja da postoji drugi dokument?
B. ĐELIĆ: Ne, nego u dopisu piše, imamo dokumente koji su potpisani.

- M. ŠTIMAC: Pričam vam do čega smo došli u razgovoru sa gospođom Udovički da osim toga, kao potvrde da su depoziti bili namenski, ne raspolažemo ničim drugim.
B. ĐELIĆ: U arhivi Ministarstva finansija i ekonomije je ukupan dopis koji je poslala gospođa Udovički. Ja bih predložio Odboru da zatraži od Ministarstva finansija da priloži ukupnu arhivu i jedan deo iz tog dopisa Narodne banke je priložen...

- PREDSEDNIK: Ovo ćemo rešiti na drugačiji način. Na kraju današnje sednice predložiću kako da dođemo do tih dokumenata - ne uzimanjem arhive Ministarstva finansija.
- M. ŠTIMAC: Ja bih zaista voleo da vidim neki verodostojan dokument. Na predlog gospodina Mamule, dogovorili smo se da ne razmatramo dokumente koji nisu potpisani.
B. ĐELIĆ: Postoje potpisana dokumenta...

- M. ŠTIMAC: Koja svedoče o namenskom depozitu Narodne banke u Evroaksis banci. Voleo bih da vidim ta dokumenta. Pričamo o onome što možda znate, a možda ne znate, vi ćete podeliti sa nama ono što znate...
B. ĐELIĆ: Sve što znam o depozitu došlo je iz Narodne banke, niti više, niti manje. Znam da je gospođa Udovički u pismu koje je poslala Vladi Srbije rekla da ne postoji više dokumentacije posle 20. septembra 2002. godine o tome... (namenskog deponovanja deviza NBS u Evroaksis banci, prim. aut)

- M. ŠTIMAC: Da, ali ste se pozivali malo pre i na arhivu NBS. Što se pozivate na arhivu ako tamo nema dokumentacije?
B. ĐELIĆ: Svi dokumenti koje je priložila su pre 20.9.2002. godine. Nije priložila ono što ne postoji u arhivi, jer toga posle tog datuma nije ni bilo.

- M. ŠTIMAC: Kako znamo da je bilo u arhivi ako ga nema? Nemojmo da pričamo o indicijama, hajde da pričamo o činjenicama.
B. ĐELIĆ: Nisu indicije. Samo kažem da je indikativno da imate dosta dokumentacije onoga što je ona poslala, da imate još infomacije do septembra 2002. godine, a da posle ne postoji nikakva dokumentacija.

- M. ŠTIMAC: Gospođa Kori Udovički je svakako izvršila primopredaju dužnosti sa prethodnim guvernerom. Ja u to ne sumnjam, tako da je i samim dokumentom o primopredaji konstatovano šta se nalazi u arhivi, a šta ne. Opet stoji pitanje koje je gospodin Mamula postavio - zašto se toliko dugo čekalo?
B. ĐELIĆ: Imam samo jednu dosetku. Vi deset minuta govorite da su ljudi racionalni i da je svest tržište i da je sjajno da idemo preko Evroaksis banke.

- M. ŠTIMAC: Nisam to rekao. Ovo više nisu indicije, ovo su insinuacije. Nemojte tumačiti ono što ja govorim. Hajde da odgovorimo na pitanje. Ostaje ono pitanje koje je gospodin Mamula postavio - zašto se toliko dugo čekalo, ako je već prilikom primopredaje moglo da se vidi da postoji rupa u arhivi? Rekli ste da devizne rezerve pripadaju državi, svim građanima, to je nesporno. Budžet takođe pripada državi, dakle svim građanima, što je takođe nesporno. Gde su državna sredstva budžeta do marta 2003. godine, u kojim bankama?
B. ĐELIĆ: U skoro svim bankama i to je nasleđe.

- M. ŠTIMAC: I to je nasleđe, kao što je bilo i kod Evroaksis banke?
B. ĐELIĆ: Postoji mala razlika, a to je da smo mi sada sveli na nulu. Dana 15. maja će to biti nula.

- M. ŠTIMAC: Čekali ste dve godine da svedete na nulu i niste sveli na nulu zato što veliki korisnici budžeta i dalje drže sredstva u Komercijalnoj banci.
- PREDSEDNIK: Ja razumem šta je namera gospodina Štimca. Samo vas molim - da li vi imate neku dokumentaciju o tome, da i mi ostali budemo upoznati sa tim, ili je to vaše opšte saznanje koje nema veze s bilo kakvom dokumentacijom?
- M. ŠTIMAC: Ovo je moje opšte saznanje do koga sam došao kada sam postao član Odbora. Dokumentacija postoji u Odboru za finansije i u Udruženju banaka.
B. ĐELIĆ: Ministarstvo finansija je novom sazivu Skupštine dostavilo, na zahtev Odbora za privredu i finansije, Izveštaj o izvršenju budžeta za 2003. godinu i prvi kvartal 2004. godine. Bilo je diskusije i ono o čemu gospodin Štimac priča je izveštaj o tome gde se nalazio, gde se nalazi i gde će se nalaziti novac države Srbije. Kao što sam napomenuo, prvi put Narodna banka postoje bankar Vlade Srbije i Trezor Srbije. Počevši od sredine maja, u potpunosti će držati ceo svoj novac Narodnoj banci.

- M. ŠTIMAC: Izvinite, želeo sam samo da napravim analogiju između poslovnih banaka u smislu da se državne pare mogu držati i u poslovnim bankama, čak i ako je interes, odnosno kamatna stopa nulta, što se dešavalo sa depozitima u Komercijalnoj banci. Da li je to tako?
B. ĐELIĆ: Vi na veoma pokvaren način postavljate stvari.

- PREDSEDNIK: Gospodine Đeliću, razumem da ste i umorni, ali molim vas, kao i članove Anketnog odbora koji postavljaju pitanja, da se sa uvažavanjem obraćate svim članovima Anketnog odbora, bez obzira na to šta mislite.
B. ĐELIĆ: Što se tiče depozita, situacija je sledeća - sve dok nije izmenjen i dopunjen Zakon o budžetskom sistemu, a Skupština je to uradila februara 2002. godine, Trezor Srbije nije raspolagao zakonskim mogućnostima da upravlja gotovinom. Uspostavljanje Trezora je jedan proces koji je trajao.

- M. ŠTIMAC: Gospodine Đeliću, želeo sam da uspostavim prostu analogiju.
B. ĐELIĆ: Analogija ne stoji zato što je novac bio u mnogim bankama.

- M. ŠTIMAC: Ali pretežno u kojoj banci?
B. ĐELIĆ: Nema namene.

- M. ŠTIMAC: Zašto ne stoji analogija? Devizne rezerve Narodne banke Srbije su takođe u mnogim bankama. U Evroaksis banci su ispod dva odsto, a takođe su i u mnogim drugim bankama. Da li ste vi, recimo, kao ministar finansija znali gde te mnoge banke kod kojih su stajala sredstva budžeta plasirala ta sredstva? Pretpostavljam da niste?
B. ĐELIĆ: Nisam, ali nisam imao jednu tabelu gde sam rekao "stavi toliko za naftu i toliko za struju".

- M. ŠTIMAC: O tabeli smo se izjasnili. Voleo bih da vidim verodostojni dokument. Nemojte da se sada pozivamo na nešto što nije potpisano. Evroaksis banka ima puno akcionara. Mislimo da to možemo da konstatujemo. Mi ovde govorimo o specifičnim akcionarima i pokušavamo da utvrdimo da li su ti specifični akcionari radili, sledeći svoj interes, nešto što je oštetilo državu Srbiju.

Sutra: Kako je Nacionalna štedionica dobila posao isplate stare devizne štednje


vesti po rubrikama

^feljton

Ima li papira o depozitima NBS
 


     


FastCounter by LinkExchange