GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Petak, 28. 10. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Feljton Glasa javnosti o najvećim aferama u Srbiji

 

Odgovornost u NIS-u ne može da se utvrdi

P. VUČKOVIĆ (bivši direktor NIS-a): Znači, članovi Komisije za utvrđivanje lične odgovornosti polaze od određenih nalaza i dokumenata kojima raspolažu i obavljaju razgovore sa svakom od tih osam ličnosti iz Naftne industrije Srbije. Zaključak te komisije je bio da od tih osam osoba za pet se ne može ustanoviti da li postoji nekakav stepen odgovornosti, za dve se niti može niti ne može nešto ustanoviti, a za jednu osobu komisija nije nadležna

Izvodi iz stenografskih beležaka sa 4. sednice Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u trgovini električnom energijom i finansijsko-bankarskim poslovima povezanim sa tom trgovinom održane 11. marta 2004. godine.

- PREDSEDNIK (A. Vučić): Čestitajući vam na izvanrednoj verbalnoj komunikaciji. Nadam se da sam bar nešto od vas naučio. Postaviću vam još nekoliko pitanja i nadam se da me nećete baš prekoriti za svako, što ste u prvom delu učinili. Nekako sam bio kao osmo prase. Svi ostali su bili pohvaljeni za pitanja, a samo sam ja kritikovan. Da li poznajete gospodina Vuka Hamovića?
DIMITRIJE VUKČEVIĆ (bivši direktor NIS-a): Poznajem.

- PREDSEDNIK: Da li ga poznajete dve ili tri godine ili ga poznajete duže?
D. VUKČEVIĆ: Poznajem ga od 2001. godine.

- PREDSEDNIK: Da li poznajete gospodina Vojina Lazarevića?
D. VUKČEVIĆ: Poznajem.

- PREDSEDNIK: Da li znate odakle je njegova firma "Interfejs"?
D. VUKČEVIĆ: Ne znam odakle je, ali čujem da je pod engleskom jurizdikcijom.

- PREDSEDNIK: Sveti Vinsent i Grandin, da li znate gde je to?
D. VUKČEVIĆ: To je jedno od ostrva. Čuo sam vas juče kako pominjete ostrvo, pa računam da smo tu sa geografijom vrlo dobri, a mislim da je to baš engleska jurizdikcija.

- PREDSEDNIK: Gde se nalazi?
D. VUKČEVIĆ: To se nalazi u Centralnoj Americi u onim Hagamima.

- PREDSEDNIK: Kažite mi, da li poznajete gospodina Gerića?
D. VUKČEVIĆ: Gospodina Gerića poznajem, recimo, od gimnazije. On je već otišao na studije, stariji je od mene, ima jedan generacijski gap, ali mu znam familiju.

- PREDSEDNIK: Odakle poznajete gospodina Gorana Novakovića?
D. VUKČEVIĆ: Gospodina Novakovića sam upoznao 1994. ili 1995. u NJujorku.

- PREDSEDNIK: Sa njim imate firmu "Atlas" o kojoj smo govorili.
D. VUKČEVIĆ: Ne, radili smo zajedno u toj firmi jedno vreme, tih godina.

- PREDSEDNIK: Gospodina Hamovića poznajete tek od 2001. godine?
D. VUKČEVIĆ: Nažalost, tek od 2001. godine.

- PREDSEDNIK: Hteo sam još da vam postavim jedno pitanje i sa tim završavam. Možete mi reći da li je u ovom poslu ugovaranja sa "Interfejs" učestvovao i Zoran Ikodinović za kojeg smo konstatovali da je verovatno kum gospodina Novakovića.
D. VUKČEVIĆ: Mi nismo konstatovali da je on verovatno, nego da je on kum.

- PREDSEDNIK: Vi sa sigurnošću konstatujete da on jeste kum gospodina Novakovića. Da li je on učestvovao u ugovaranju mazuta?
D. VUKČEVIĆ: Ja mislim da on uopšte tada nije ni bio, tek kasnije je došao.

- PREDSEDNIK: On i Željko Popović, da li su učestvovali u tome?
D. VUKČEVIĆ: Zoran Ikodinović nije, on je tek kasnije došao u NIS, bio je negde u inostranstvu.

- PREDSEDNIK: Molim vas, imajući u vidu internu reviziju koja je sprovedena u NIS i onda suprotno tome zaključak Nadzornog odbora NIS, posebno bih voleo da prokomentarišete izveštaj Komisije za utvrđivanje eventualne odgovornosti koji je nastao posle te interne revizije.
PAVLE VUČKOVIĆ (bivši direktor NIS-a): Pre svega, poznato vam je da su se događaji o kojima je reč odigrali otprilike negde sredinom 2001. godine i početkom 2002. godine. Naravno, u to vreme nisam bio ni zaposlen u NIS, a kamoli da sam bio vršilac dužnosti generalnog direktora NIS. Na određen način, moj odnos prema čitavoj toj priči je krajnje objektivan, a kada kažem objektivan, mislim bez ikakvih preopterećenja, bez ikakvih prethodnih znanja ili saznanja i tome slično.

Moj odnos je, prema tome, čisto poslovan, poslovan ne da se određene stvari razjasne na način koji je predviđen određenim procedurama unutar NIS ili procedurama koje bi se podrazumevale kao normalne poslovne procedure, već radeći to da se zaštiti i sačuva ugled NIS-a kao jedne izuzetne kompanije u ovoj zemlji.

NIS je najveća naša kompanija po dva ključna elementa. To je element ostvarenog prihoda i element ostvarenog profita. Primera radi, a ovo govorim na osnovu konkretnih izveštaja, konkretnih materijalnih činjenica, u 2003. godini NIS je ispunio sve svoje i premašio planirane pokazatelje, planske pokazatelje, ostvarivši pri tom ukupan prihod od nekih, nekonsolidovan doduše, od 191 milijarde dinara, a to je 3,2 milijarde dolara i ostvarivši profit od 110 miliona dolara. Radeći to, a to je nekih 17,5 hiljada ljudi, uveren sam i tvrdim da najveći broj tih ljudi su korektni, vredni, kompaniji lojalni ljudi, po vertikali, ne govorim uopšte o nekakvim kategorijama bilo po školskoj spremi i bilo po položajima, nego po vertikali, po dubini. Oni su ostvarili te rezultate. Poslujući u prošloj godini sa određenim uštedama ili sa smanjenjem troškova u 2003. godini za nekih 4,6 odsto bolje u odnosu na planirane pokazatelje.

Saopštenje Ministarstva za energetiku pojavljuje se na sceni negde polovinom avgusta, 15. avgusta, gde se iznose nalazi, mišljenje i stavovi koji su predmet analize i rada ovog anketnog odbora. Na bazi toga, kao vršilac dužnosti generalnog direktora, reagujem na pravi i jedino moguć način, a to je da Sektoru za internu reviziju i unutrašnju kontrolu, koji postoji kao određena celina u NIS-u, dam nalog da se ispita situacija. Tu je reč o ljudima koji su kvalifikovani. To su uglavnom ekonomisti i to je nekakva vrsta interne finansijske policije NIS. Znači, taj nalog je dat 18. avgusta, zašto je ovih dva dana razlike, verovatno je neki vikend bio.

Izveštaj Komisije je urađen i dostavljen 25. avgusta. Posle toga, na bazi stavova iz tog izveštaja, u kojima se daju te konstatacije kakve su date, predlaže se generalnom direktoru da formira komisiju za utvrđivanje eventualne lične odgovornosti ljudi koji se pominju u tom izveštaju. To je ukupno nekih osam osoba. Ta komisija radi od 2. septembra, kada je dobila taj nalog, izveštaj dostavlja 30. septembra. U tom izveštaju oni daju određene konstatacije. Želim samo da kažem da je njihov pristup i način rada bio baziran na tome da tretiraju stvari individualno. Znači, polaze od određenih nalaza i dokumenata kojima raspolažu i kroz razgovore sa svakim od tih osam ličnosti, od tih osam ljudi koji su ili bili zaposleni u NIS-u ili su još uvek u NIS-u, da detaljno pokušaju da osvetle čitavu situaciju.

U kontekstu svega toga, zaključak te komisije je bio da u tih osam osoba za pet se ne može ustanoviti da li postoji nekakav stepen odgovornosti, za dve da se niti može ustanoviti niti se ne može ustanoviti, a za jednu osobu komisija nije nadležna, budući da je reč o čoveku za koga bi trebalo da budu nadležne određene institucije, smatrajući da je taj čovek funkconisao po toj vertikali, zahvaljujući svom položaju u firmi, da je imao tu vrstu komunikacije možda odgovarajućih odluka, sa kojima komisija nije bila upoznata.

Prema tome, to je deo priče koji se odnosi na komisiju. Posle toga, taj materijal se na zahtev nadzornog odbora dostavlja i nadzornom odboru, a nadzorni odbor na svojoj sednici koja je održana 17. oktobra 2003. na bazi svojih sagledavanja donosi svoje mišljenje, daje svoj stav i donosi svoju odluku i objavljuje o tome saopštenje za štampu. Moram da podsetim da je nadzorni odbor organ nezavistan kao što je Komisija za internu reviziju i unutrašnju kontrolu, u čiji se rad niko ne meša.

Vršilac dužnosti generalnog direktora sigurno se nije mešao u rad ni jednog ni drugog organa. Prema tome, od pet članova Nadzornog odbora, tri postavlja Vlada Srbije. Prema tome, na određen način to je produžena ruka države, odnosno produžena ruka vlade. Posle toga, upravni odbor NIS-a 28. oktobra, a prethodno je bio obavešten 22. septembra o svim aktivnostima koje su preduzete o izveštaju Sektora za unutrašnju kontrolu i reviziju i o toku rada, razmatra čitavu situaciju, odnosno izveštaj nadzornog odbora, prihvata ga i daje svoje konstatacije koje se odnose na čitav ovaj slučaj, nalažući, pri tom, menadžmentu NIS-a da, zbog moguće štete koja je nastala neodgovarajućim izveštavanjem u javnosti itd, pripremi jednu kompletnu informaciju o tome kakvi su se izveštaji pojavljivali, ko je nastupao u javnosti, sa kakvim stavovima, itd.

Taj izveštaj je pripremio Sektor za javnost u NIS-u. To je velika kompanija koja ima i taj sektor i taj izveštaj je dostavljen, završen je negde 3. novembra, prosleđen upravnom odboru, a upravni odbor je prihvatio taj izveštaj 14. novembra 2003. godine.

Od tada naovamo, što se tiče mog znanja o čitavoj priči iz pozicije v. d. generalnog direktora NIS-a, nije bilo sve donedavno nikakvih aktivnosti, niti ikakvih intervencija.

Sutra: Zašto jedne godine NIS ima višak mazuta, a druge nema


vesti po rubrikama

^feljton

Odgovornost u NIS-u ne može da se utvrdi
 


     


FastCounter by LinkExchange