GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Utorak, 18. 10. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Feljton Glasa javnosti o najvećim aferama u Srbiji

 

EPS sa EFT trguje nelegalno

S. RUŽIĆ: Umesto da se raspiše tender i da se situacija reši legalnim uvozom, EPS je pribegao deponovanju, odnosno preuzimanju struje od partnera s kojim je sarađivao, bez tenderske procedure čak i bez ugovora

Izvodi iz stenografskih beležaka sa 3. sednice Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u trgovini električnom energijom i finansijsko-bankarskim poslovima povezanim sa tom trgovinom održane 10. marta 2004. godine

SLOBODAN RUŽIĆ: Postao sam zamenik ministra za rudarstvo i energetiku u septembru 2002. godine. Na tu funkciju sam došao iz alijanse za energetsku efikasnost, gde sam radio kao ekspert za energetsku efikasnost. Zamenik ministra sam bio do oktobra 2003. godine, kada sam podneo ostavku, a vršio sam dužnost ministra od trenutka kada je gospođa Udovički prešla u Narodnu banku, a to znači negde od jula do oktobra 2003. godine. Trenutno sam konsolidant Svetske banke i radim na izradi nacrta strategije razvoja energetike.

PREDSEDNIK (A. Vučić): Da li ste se u obavljanju svog posla u Ministarstvu za rudarstvo i energetiku susreli sa problemom nedozvoljene trgovine električnom energijom, pa čak i sa nekom vrstom sumnjivih poslova u NIS-u vezano za električnu energiju, pre svega mislim na uslužnu preradu mazuta?

S. RUŽIĆ: Dobrim delom obavljanja dužnosti zamenika ministra deo posla odnosio se na saradnju sa EPS-om i NIS-om u obezbeđivanju energetskog bilansa zemlje. To obezbeđivanje energetskog bilansa zemlje je podrazumevalo i kontrolu količina električne energije i drugih energenata prirodnog gasa, nafte predviđenih za nabavku. Sa problemom uvoza koji nije u korist naše kompanije susreo sam se sredinom 2003. godine.

PREDSEDNIK: Na koji način?

S. RUŽIĆ: Posle objavljivanja izveštaja visokog predstavnika UN za Bosnu i Hercegovinu o štetama koje su nanete elektroprivredama, pre svega Republike Srpske, u saradnji sa kompanijom EFT, naše ministarstvo je zahtevalo da EPS Ministarstvu dostavi sve ugovore sa tom kompanijom kako bismo i mi sproveli sličnu aktivnost. U analizi tih dokumenata koje smo dobili iz EPS-a uočili smo niz nepravilnosti, krupnih propusta iz kojih su nastali ili su mogli nastati ozbiljne finansijske posledice po EPS, a i po NIS. Kasnije, tokom operativnog rada, susreli smo se sa problemom deponovanja električne energije, odnosno sa problemom naturalne razmene koja je obavljena mimo zakona o javnim nabavkama, čak mimo bilo kakvih ugovora, a kamo li uz poštovanje tenderske procedure i to je već bio vrlo ozbiljan signal za našu zabrinutost rada EPS-a.

PREDSEDNIK: Hoćete li nam reći koji su to primeri, kada je već usvojen Zakon o javnim nabavkama, a ako se ne varam, on je u drugoj polovini 2002. godine usvojen. Dakle, koji su to poslovi bili, a po vašoj oceni, pravno nedozvoljeni i na štetu naših kompanija, dakle da nije bilo ponašanja u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama?

S. RUŽIĆ: Mi smo negde u avgustu 2003. godine postali svesni vrlo alarmantnih situacija u elektroenergetskom sistemu koje su izazvane delovanjem niza faktora. Na primer, jedan od njih je bio kašnjenje završetka remonta agregata A3 u Termoelektrani "Nikola Tesla", drugi vrlo važan razlog tih problema bio je jedan dug sušni period, gde su dotoci na hidroelektrana bili značajno manji nego što je bilo uobičajeno za to doba godine, ali ključni problem koji smo mi u tom trenutku uočili jeste to da EPS u tom periodu nije raspisao tender za nabavku električne energije, čija bi cena u letnjem periodu, naravno, bila niža nego u zimskom periodu. Dakle, umesto da se raspiše javni tender i da se energetska situacija reši legalnim uvozom električne energije, EPS je pribegao deponovanju, odnosno preuzimanju električne energije od partnera sa kojim je sarađivala, bez tenderske procedure, procedure javnih nabavki, čak i bez ugovora.

PREDSEDNIK: Reč je o ovih 181 gigavat-sati električne energije, koliko je EPS deponovao kod EFT, a kasnije je to prešlo naš dug prema njima od 235 gigavat-sati.

S. RUŽIĆ: Dakle, reč je o više od 300 gigavat-sati električne energije, koja je bez ikakvog ugovora preuzeta od EFT, pod uslovima koji nisu bili definisani. Ministarstvo je toga postalo svesno kada je došao dopis generalnog direktora, kojim nas obaveštava da su sklopili sporazum sa EFT i gde su namerni da potpišu ugovor tog dana o preuzimanju dodatnih količina za avgust i septembar mesec, koji bi po tom sporazumu trebalo da vrate tokom zime i to uvećane za 14 odsto. To je bilo za nas najsnažnije da se dešava nešto što je potpuno nekorektno u toj saradnji.

PREDSEDNIK: S kim ste razgovarali iz EPS-a i da li ste razgovarali sa nekim? Ko je pokušao da vas ubedi u to?

S. RUŽIĆ: Mislite na ovo deponovanje?

PREDSEDNIK: Mislim na to deponovanje, posebno mislim na uvećanje od 14 odsto, mada je 1 prema 1 već bilo dovoljno loše. A posebno mislim na to 1 prema 1,14.

S. RUŽIĆ: Da. Mi smo dobili u Ministarstvu faks koji je generalni direktor Gerić prosledio, na šta smo se zgranuli, pomoćnik ministra za elektroenergetiku i ja. Pošto je tog dana bila sednica vlade, na koju sam morao da idem kao vršilac dužnosti ministra, zamolio sam pomoćnika ministra da pozove generalnog direktora na sastanak odmah posle sednice vlade i rekao da ni u kom slučaju Ministarstvo ne odobrava potpisivanje takvog ugovora i da ću, ukoliko se takav ugovor potpiše, obavestiti premijera i sazvati konferenciju za štampu da ukažem na neprihvatljiv ugovor koji je EPS potpisao. Kada sam se vratio sa sednice vlade, umesto direktora, došli su zamenik generalnog direktora gospodin Vladimir Đorđević (sada generalni direktor EPS-a, prim. ur.) i direktor Direkcije za upravljanje gospodin Vladimir Marjanović. Sa njima smo gospođa Hadžibabić i ja razgovarali i rekli im ovo što sam sada vama rekao.

PREDSEDNIK: Da li su oni insistirali na tome da to ostane tako?

S. RUŽIĆ: Ta polemika je trajala dosta dugo. Na kraju smo bili prinuđeni da postavimo neki vid ultimatuma. U stvari, ja sam ga postavio i rekao ono što sam vam i rekao - da ću obavestiti premijera, da znam da EPS ima pravo da sklapa ugovore, ali da sam potpuno siguran da je to štetan ugovor i da ću o tome obavestiti novinare ukoliko se tako nešto desi.

PREDSEDNIK: Da li ste čuli da postoji mogućnost da jedan od te dvojice postane u ovom trenutku novi generalni direktor EPS-a?

S. RUŽIĆ: Čuo sam, ali to su kuloarske...

PREDSEDNIK: Samo sam pitao da li ste čuli ili ne. Želeo bih da vas pitam kada ste i zašto podneli ostavku?

S. RUŽIĆ: Dakle, 7. oktobra sam zvanično razrešen, a ostavku sam podneo zbog toga što moj predlog za smenu generalnog direktora Elektroprivrede Srbije nije prihvaćen, odnosno nije se našao na sednici vlade, kako sam zahtevao.

PREDSEDNIK: Gospodine Ružiću, zašto se nije našao na sednici vlade? Ovo je treći put da nekoliko članova Anketnog odbora, ne uvek ja, postavlja to pitanje ljudima koji su radili u vladi i svaki put dobijamo odgovor koji nije odgovor. Molim vas, ako možete da nam odgovorite, ko je taj koji je sprečio smenu Ljubomira Gerića?

S. RUŽIĆ: Gospodine Vučiću, mogu da vam kažem sve ono što pouzdano znam i to ću vam reći potpuno jasno, a ono što može samo da se nagađa, ipak neću učiniti pred Anketnim odborom. Prvo sam o problemima u radu EPS-a, o kojima sada pričamo, obavestio premijera Zorana Živkovića, zahtevajući kod njega prijem. Istog dana me je primio i pažljivo saslušao. Tražio je da mu u pismenoj formi obrazložim moj predlog i probleme koje sam uočio, što sam istog dana uradio.

Posle nepunih nedelju dana, pozvan sam na novi razgovor kod premijera, u kome je učestvovao premijer Živković, savetnik premijera gospodin Dimitrijević, ministar za privredu i privatizaciju gospodin Vlahović i ja. Ponovo sam obrazložio sve probleme koje sam smatrao da postoje u radu EPS-a i zahtevao da se generalni direktor EPS-a smeni. Tu se vodila jedna rasprava u kojoj je na kraju postignuta saglasnost, odnosno premijer je podržao moj zahtev i rekao da pripremim predlog za smenu i da ga uputim zvaničnim dopisom iz Ministarstva ka kadrovskoj komisiji, što sam i učinio.

U toj diskusiji je gospodin Vlahović smatrao da grešimo. Moram reći da smo u vrlo korektnom tonu razgovarali. Rekao je da on nije ubeđen da su posledice po EPS takve kakve sam ja obrazlagao i da je, sa druge strane, gospodin Gerić, kao generalni direktor EPS-a, garant uspešnog restrukturiranja EPS-a i da bi mogla da nastane šteta ukoliko tako korektnog saradnika u liku generalnog direktora izgubimo. Nismo se složili oko toga. Premijer je podržao moj predlog. Razišli smo se i ja sam uputio taj predlog. Šta se dalje dešavalo, zašto predlog nije došao na sednicu vlade, zaista ne znam.

Sutra: Neformalne veze EPS-a i kompanije EFT


vesti po rubrikama

^feljton

EPS sa EFT trguje nelegalno
 


     


FastCounter by LinkExchange