GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Subota, 15. 10. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Feljton Glasa javnosti o najvećim aferama u Srbiji

 

Reforma EPS sprečava zloupotrebe

K.UDOVIČKI: Kada biste zaključili da su ovi ugovori bili štetni,trebalo bi to da objasnite javnosti. Kao i Ministarstvo napravićete jednu ili dve konferencije za štampu. Druga strana će angažovati PR agenciju i raditi mnogo više konferencija za štampu

Izvodi iz stenografskih beležaka sa 3. sednice Anketnog odbora za utvrđivanje činjenica i okolnosti u trgovini električnom energijom i finansijsko-bankarskim poslovima povezanim sa tom trgovinom, održane 10. marta 2004. godine.

DRAGAN S. JOVANOVIĆ (član Anketnog odbora u ime SPS-a): Rekli ste nešto, a što mi apsolutno nije jasno, da naspram nas stoji EFT koji je dosta veštiji i koji ima svoj PR. Potpuno mi je nejasno šta ste pod tim mislili, s obzirom na to da smo mi jedan Anketni odbor koji je formirala Skupština Srbije da ustanovi činjenice i okolnosti koje su dovele do uvoza struje u EPS-u. Nemam osećaj da je neko naspram mene.

KORI UDOVIČKI: Dok vi ne utvrdite istinu, pa ne možemo ni da govorimo ko je naspram koga. Sasvim se slažem. Međutim, kada bi se desilo da zaključite isto što sam zaključila ja, a to je da su ovi ugovori bili štetni, imali biste potrebu da to objasnite javnosti. Zato što je reč o izuzetno složenom poslu, kao što se to desilo u Ministarstvu energetike, posle mog odlaska kada je podnelo izveštaj na uvid javnosti, da ćete napraviti jednu ili dve konferencije za štampu. Takozvana druga strana će angažovati PR agenciju i raditi mnogo više konferencija za štampu. Zaista mislim da je ovo takva problematika gde jedan ozbiljan pristup zahteva i više od mesec dana i jednu potpuno nezavisnu stručnu ekstra kvalifikovanu ekipu uz vas. Treba da budete sudije, a neko poseban i stručan treba da vam odredi posao.

D. S. JOVANOVIĆ: Rekli ste da postoje neki koji će nam objašnjavati kako je to bio dobar poslovni potez, odnosno da je uvezena struja jeftinija od struje koja bi se proizvela u Termoelektrani "Morava". Prosto, to zadire u osnovni princip funkcionisanja elektroprivrede jer radi na bazi elektroenergetskog bilansa koji usvaja Vlada Srbije. Ne može se ni ova ni ona grupa od meseca do meseca procenjivati da li je skuplje u decembru, a jeftinije u januaru, a pogotovo što možemo na takav način da dođemo do jednog apsurdnog stava i da zaustavimo kompletan termosektor u zemlji, pa da za tu vrednost proizvodnje uvezemo energiju, jer nam je to, možda, u datom momentu jeftinije. Mislim da takva jedna teza nije održiva i ne smatram je za ozbiljnu, bez obzira ko je bude izrekao.

Činjenica je da ministri energetike govore o tome da je EPS u vrlo bitnim segmentima poslovne politike radio loše ili donosio pogrešne odluke. Vi ste bili najodgovornija ličnost za Elektroprivredu i ukupnu energetiku i, ako ste vi i još jedan čovek u Ministarstvu bolje znali od rukovodstva EPS-a o čemu se radi, kako je moguće da niste povlačili poslovne poteze da promenite nešto u toj poslovnoj politici. Zašto niste podneli ostavku ako niste mogli ništa da uradite?

Koliko sam upoznat, vi ste jedan bankarsko-finansijski stručnjak vrlo priznat, ali postoji jedna dilema otkud vi na takvom mestu. Kakva je bila ideja vlade sa sektorom energetike, u kome su svi ministri videli da se nešto loše dešava u EPS-u, a koji ništa nisu preduzeli? Čime ste se vi, u stvari, bavili na mestu ministra energetike, ako ovaj posao o kome mi pričamo nije bio dovoljno važan da se kao ministar zauzmete da se neke stvari zaustave ili menjaju? Pričamo o poslovima koje su na nivou 150 miliona dolara.

K. UDOVIČKI: Bila sam uverena da postoji neki problem sa trgovinom strujom u EPS-u u samo nekoliko dana, pre pisanja i u toku pisanja ovog izveštaja. Radili smo mnogo važnije stvari. Mi smo morali da prvo fizički rehabilitujemo sistem. Priznajem da to nije radilo Ministarstvo, ono samo može, kada dođe do jedne granice nezadovoljstva radom poslovodstva, da traži njegovu smenu. Rast nezadovoljstva i spoznaja da to poslovodstvo ne sprovodi politiku Ministarstva bio je jedan tok. On je sazreo tek negde pred kraj mog mandata, a gospodin Ružić je i dao ostavku kada nije uspeo da smeni odmah gospodina Gerića.

Mi smo za godinu dana u Ministarstvu preradili i zapravo napisali novi zakon o energetici. Moram da vas podsetim da ga u drugim zemljama već pišu po treći put, da se te reforme rade po devet godina i da smo nastojali da naučimo od svih njih, na njihovim greškama da ih ne bi ponavljali. Druga stvar je, opet vas podsećam na štrajkove i na ogroman fizički napor, koji sam ja lično uložila da se plate u EPS-u drže pod kontrolom.

Ne, ja nisam bankarsko-finansijski stručnjak. Ja sam se sama pitala da li sam kvalifikovana i uverila sam se da je gospodin Đinđić bio pravi vizionar kada je odlučio da uzme rizik da me postavi na ovu funkciju, zbog toga što sam ja makroekonomista i čovek od krupnih strukturnih ekonomskih analiza. To je tačno ono što je falilo u Ministarstvu i ono što fali Srbiji.

Međutim, krupni problemi u energetici Srbije su svi ekonomske prirode i gospodin Đinđić je, kada je razgovarao o tome da me angažuje, upravo rekao - meni još uvek fali energetska strategija. Ja nisam video za ovih godinu dana da ona sazreva. Ja sada mislim da je to bilo zato što je prethodno rukovodstvo još uvek bilo preokupirano dnevnim poslovima.

SLOBODAN MIHAJLOVIĆ: (član Anketnog odbora u ime DS-a) U samom EPS-u, gde sam i ja radnik, jasno je bilo da imamo podeljena mišljenja o Predlogu zakona o energetici, koji je bio na javnoj diskusiji. Bilo je dosta mišljenja da treba deregulisati tržište struje. Mislim da su se tu, na neki način, polarizovala mišljenja "za" i "protiv". U ovom trenutku imamo jedan izraz "vertikalno integrisan sistem". Kome najviše odgovara ovakav sistem, bez novog zakona o energetici?

K. UDOVIČKI: Bez zakona najviše odgovara ljudima koji neće da smanjuju troškove. Kad sam tražila nešto od vrha poslovodstva, govorili su da neće ovi dole da urade, a kad god sam pitala ove dole, kažu da im ne daju oni gore. Gerić jeste smenjen, a ništa drugo nije promenjeno u vrhu rukovodstva.

S. MIHAJLOVIĆ: Mislio sam na suštinske izmene Predloga zakona.

K. UDOVČKI: Suštinski i sindikat traži da ostane vertikalno integrisan. Zatim, postoje i partije koje to podržavaju.

ĐORĐE MAMULA (član Anketnog odbora u ime DSS-a): U zaključku izveštaja kažete da nije moguće tačno proceniti dobit koju su u ovim poslovima ostvarile dve strane firme.

K. UDOVIČKI: Svakako je moguće. Nije moguće na osnovu našeg posla. Moralo bi dalje da se istražuje, da bi se znalo.

Đ. MAMULA: Šta vam je rekao gospodin Živković kada ste mu predali analizu?

K. UDOVIČKI: Ja mu je nisam predala. Predala sam mu pismo gde tražim smenu gospodina Gerića iz svih ovih drugih razloga, koje i dalje smatram vrlo važnim i važnijim, jer ja čak nisam sigurna da je on do kraja zaista svestan svega ovoga. Mislim da je moguće da on sebe zavarava da do tih štetnih ugovora nije dolazilo, ali on se sa mnom složio, on je rekao mora da bude ovako kako kaže ministar, ali je to opet u njegovim rukama bila jedna od mnogih tema u tom trenutku.

Započet je jedan proces koji se na kraju završio smenom gospodina Gerića. E sada, što se nije to desilo za pet dana, nego za pet meseci, za mene je to razumljivo.

PREDSEDNIK (A. Vučić): Molim vas da u najkraćem ispričate o vezi sa Evroaksis bankom.

K. UDOVIČKI: Kasno u avgustu ili u septembru, trebalo je da potpišem odluku o produžavanju depozita NBS koji su do tog trenutka bili oročeni, jedan deo, ne svi, u Evroaksis banci u Moskvi. Tada sam se okrenula tom pitanju i pokušala da razumem zašto uopšte NBS drži depozite u inostranstvu, u jednoj takvoj banci. Dala sam nalog da se depoziti povlače i oni su povlačeni u skladu sa ritmom kako je šta dospevalo.

U dokumentaciji koja je postojala u banci bilo je sasvim jasno da je konačna odluka o depozitima donošena na nivou guvernera, da su postojale smernice na osnovu kojih je bilo moguće deponovati u takozvanim mešovitim bankama, a ne samo u onim bankama u skladu sa međunarodnim preporukama. Odmah sam te smernice promenila. U toku septembra, ili već možda i oktobra, prihvatila sam da razgovaram sa predstavnicima Evroaksis banke koji su me sa svojom dokumentacijom i izlaganjima uverili da značajni deo sredstava drže plasirane u privredi, pre svega u finansijskom sektoru Srbije. To su njihovi poverljivi poslovni podaci. Kao guverner, s obzirom na to da je moj zadatak bio stabilnost cena, održavanja stabilnosti finansijskog sistema, zaključila sam da bi naglo povlačenje svih sredstava NBS iz Evroaksis banke ne samo onemogućilo da se sredstva stvarno povuku, nego bi banka otišla pod stečaj, pa bi se onda sudili i vraćali sredstva samo postepeno, a najverovatnije bi ugrozilo i poslovanje privrednika u Srbiji.

Odlučila sam da za otprilike dve trećine sredstava, koliko je još ostajalo, produžim rok povlačenja, on je određen po datoj dinamici. NBS se nije obavezala da ih ne povuče brže, ali smo rekli da bez preke potrebe nećemo ubrzati povlačenje, već će se puno povlačenje tih sredstava završiti krajem 2004. godine.

Pre dve nedelje, početkom februara, potpisala sam odluku da su svi podaci o depozitima u Evroaksis banci javni, jer mislim da je to jedna prelazna situacija i da ne treba da bude zaštićena tajnošću kojom normalni poslovni odnosi treba da budu zaštićeni kada NBS deponuje novac u druge evropske banke. Smatrala sam da u ovom slučaju treba napraviti izuzetak da bi svi u Srbiji znali koja je dinamika dogovorena i da bi mogli da kontrolišu da se ta dinamika poštuje.

Sutra: U koje svrhe su korišćeni depoziti NBS u Evroaksis banci


vesti po rubrikama

^feljton

Reforma EPS sprečava zloupotrebe
 


     


FastCounter by LinkExchange