GLAS JAVNOSTI  
 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Petak, 23. 9. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Od ove školske godine veronauka i građansko vaspitanje obavezni za učenike

Udžbenici sa dečjim bolestima

Učenici biraju koji predmet će pohađati tokom školovanja i neće moći da menjaju sledeće godine, kao što je bio slučaj do sada. Isto će važiti i za srednjoškolce, ali od naredne godine

BEOGRAD - Od ove školske godine verska nastava i građansko vaspitanje obavezni su izborni predmeti za sve učenike, a onaj predmet koji đaci izaberu moraće da slušaju naredne četiri godine. Isto će važiti i za srednjoškolce, ali od naredne godine. Jasmina Đelić, načelnik odeljenja za strategiju i razvoj u Ministarstvu prosvete i sporta, kaže da su ova dva predmeta, donošenjem Zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja iz 2003. i njegovim izmenama godinu dana kasnije, postala obavezna, što znači da se mora birati jedan od dva ponuđena.

- Učenici će ih u petom razredu ove školske godine birati za celo školovanje i neće moći sledeće godine da menjaju, kao što je bio slučaj do sada. Od početka uvođenja ova dva predmeta, Ministarstvo prosvete i sporta je bilo nosilac obuka, pripremalo nastavne programe, obuke i priručnike za rad, a dosta nam je pomagao i Savet Evrope sa ranije stečenim iskustvom. Tokom septembra organizovaćemo obuke za nastavnike građansko vaspitanja za prvi, četvrti i peti razred osnovne škole i četvrti razred srednje škole za veronauku.

Veroučitelja za razrednog starešinu

Veroučitelji se angažuju po ugovoru na godinu dana, a ako se neki veroučitelj ne pokaže dobro, direktor škole može tražiti da se on zameni. Do sada je Crkva povukla samo dva svoja predavača. Neke škole su tražile da veroučitelje zaposle za stalno jer su se veoma dobro uklopili u sredinu. U Prvoj beogradskoj gimnaziji hoće veroučitelja da postave za razrednog starešinu. U Ministarstvu prosvete kažu da planiraju da se u budućnosti veroučitelji zapošljavaju u stalni radni odnos kao i svi nastavnici.
Svi hoće da predaju građansko vaspitanje
Javljaju nam se ljudi koji su nezaposleni i želeli bi da predaju građansko vaspitanje. Međutim, građansko vaspitanje mogu predavati samo nastavnici koji su već zaposleni u školama, imaju određenu stručnu spremu i prošli su obuku. Predavači verske nastave nisu bili uslovljeni obukama već su ih u škole slale verske zajednice - kaže Jasmina Đelić.

Seminari za veroučitelje organizovani su u junu i julu, a do kraja oktobra obuku će proći oko 1.700 veroučitelja. Tokom obuke nastavnici su prolazili kroz radionice koje će posle primenjivati u radu sa učenicima. Pomoć imaju i u priručnicima u kojima su data scenarija radionica. Planirano je da obuke za nastavnike budu fazne po razredima. Programi u razredima su podeljeni na posebne tematske celine, tako da nastavnici moraju za svaki razred da prolaze posebnu obuku - objašnjava Đelićeva.

Najveći problem kod verske nastave i građanskog vaspitanja jeste to što ih učenici obično imaju kao predčas ili šesti čas.
- Morali smo da smislimo kako decu da zadržimo na časovima i da ih motivišemo. Odlučili smo se za interaktivnu nastavu i rad kroz radionice. Postigli smo uspeh jer nam se javljaju veroučitelji kojima je ovaj metod blizak i sve se više opredeljuju za njega. U nekim školama građansko vaspitanje i veronauka se predaju zajedno i to doprinosi unapređivanju ova dva predmeta koja su ranije bila veštački suprotstavljena. Na zajedničkim časovima razgovaraju o istim temama, ali sa različitih aspekata i ne vidim razlog zašto ne bi sarađivali. A i verske zajednice međusobno odlično sarađuju, što se vidi na seminarima koje organizujemo - kaže Snežana Stojković, koordinator za veronauku u Ministarstvu prosvete i sporta.

Naši izdavači su štampali udžbenike za veronauku i građansko vaspitanje, ali, kako kažu u Ministarstvu, u njima ima još uvek "dečjih bolesti".
- Trudićemo se da školama nabavimo didaktički materijal za nastavu, a dobili smo priručnike i udžbenike iz susednih zemalja koje već imaju iskustva u ovim predmetima. Raspisaćemo konkurs za najbolji scenario časa, a najbolje radove ćemo objaviti u priručniku ili udžbeniku i moći će svi nastavnici da ih koriste. Težićemo da sadržaj ova dva predmeta povežemo sa sadržajem ostalih predmeta u školi - priča Đelićeva.

M. J.


vesti po rubrikama

^društvo

Svaki dan oboli od 10 do 15 pacijenata
Udžbenici sa dečjim bolestima
Sudije tužile državu zbog plata
 


     


FastCounter by LinkExchange