GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Ponedeljak, 22. 8. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Kanali u Pančevačkom ritu zapušteni, ali i to će se uskoro promeniti

Dobri za smeće, šut i komarce

Prvobitno namenjeni odvodnjavanju poljoprivrednog zemljišta, služe svemu osim za tu namenu, i to najčešće tamo gde se gradnja odvijala bez dozvola i plana

Palilulska naselja na levoj obali Dunava, sa oko 80.000 stanovnika, sve više se šire, što ne bi bilo loše da to ne stvara gomilu problema, jer razvoj infrastrukture ne prati gradnju. Kanali, prvobitno namenjeni odvodnjavanju poljoprivrednog zemljišta, služe svemu sem toj nameni, i to najčešće tamo gde se gradnja odvijala bez dozvola i plana. Sugrađani ih pretvaraju u kanale za otpadne i fekalne vode, dobro dođu i kao deponije najrazličitijeg smeća, a dušu dalo leti za legla komaraca.

Najgušća mreža

Pančevački rit obuhvata površinu od 33.000 hektara
- šest crpnih stanica, kapaciteta oko 26 kubika u sekundi, preko kojih se voda prepumpava u Dunav
- oko 420 kanala
- najgušća kanalska mreža u Srbiji duga je 900 kilometara
- okružuju ga Dunav, Tamiš i kanal Karaš

Suvi Sebeš, Pretok i Vizelj

Prioritet u čišćenju ove godine imaju kanali: sliv kanala Pretok dužine 7.680 metara, deo kanala Vizelj u dužini od 1.420 metara i kanal Suvi Sebeš dug 1.650 metara. Za drugu fazu čišćenja i rekonstrukcije melioracione kanalske mreže u Pančevačkom ritu Grad će izdvojiti 22 miliona dinara. Tokom prošle godine Grad i JVP "Srbijavode" sarađivali su na čišćenju kanala. Grad je obezbedio novac, a "Srbijavode" pripremile tehničku dokumentaciju i nadzirale radove.

Ovaj niski teren je, pod uticajem Dunava, "zabaren" tamo gde nema zaštite od visokih nivoa podzemne vode, pa se površinske vode zadržavaju na poljoprivrednom terenu i mešaju sa sanitarnom otpadnom vodom iz septičkih jama ili direktno iz domaćinstava.

- Brinemo o komunalnom, a ovo je vodoprivredni sistem. Tamo gde on ne funkcioniše i ugrožava komunalni sistem mi stupamo u akciju. Grad onda interventno čisti, mada melioracioni sistem nije u nadležnosti gradske uprave - kaže Ivan Anđelković, direktor Uprave za vode Sekretarijata za komunalne i stambene poslove.

Prema njegovim rečima, Uprava za vode je prošle godine radila na čišćenju mreže u 24 melioraciona kanala slivova Borča, Dunavac, Ovča... Nadležni su uvideli da izmuljivanje ima efekta pa su odlučili da sa čišćenjem nastave i tokom ove godine. U tim radovima učestvuje i Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", koje je na redovno održavanje sistema za odvodnjavanje u Pančevačkom ritu tokom 2005. godine uložilo 40 miliona dinara. Radovi se, inače, finansiraju uplaćivanjem naknade za odvodnjavanje koju plaćaju korisnici i vlasnici zemljišta. Ova sredstva čine oko 50 odsto od potrebnih za održavanje sistema i nisu dovoljna za održavanje kanalske mreže. Ali, možda je rešenje na vidiku.

- Krajem prošle i početkom ove godine "Srbijavode" su sklopile ugovor sa Institutom za vodoprivredu "Jaroslav Černi" za izradu "koncepcijskog rešenja uređenja voda u Pančevačkom ritu". U tom dokumentu biće sagledani vodoprivredni problemi sa svih aspekata i predloženi načini rešavanja. Predviđeno je da on bude završen do oktobra, novembra ove godine. Problem je što je ceo rit kao kotao, sve je pomešano i povezano, naselja, poljoprivredno zemljište PKB-aÖ - kaže Goran Puzović, rukovodilac Odeljenja za održavanje sistema za odvodnjavanje u "Srbijavodama".

Prema njegovim rečima, crpne stanice u Pančevačkom ritu projektovane su i građene prvenstveno za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta.
- Neophodna je i rekonstrukcija zgrada pogonskih agregata i pumpi i spuštanje ulivnih pragova kako bi se nivo podzemnih voda oborio na dva metra ispod nivoa zemljišta - kaže Puzović i dodaje da će "Srbijavode" učiniti sve da se stanje mreže poboljša u narednom periodu.

J. Vučić


vesti po rubrikama

^Beograd

Dobri za smeće, šut i komarce
Mlade kosi rak i HIV
Stražarim s motkom, koze sve obrstiše!
Koradu lovorov venac!
Vežbama protiv stresa
Zelena površina podesna za gradnju
Prijem u Skupštini
Dan napuštenih životinja
Prijave protiv "divljih" taksista
Gradske vesti: Ekipe u Sopotu i Paliluli
 


     


FastCounter by LinkExchange