GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Nedelja, 24. 7. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Zakon o ravnopravnosti polova pred poslanicima Narodne skupštine

Muškarci i žene biće jednaki, makar na papiru

Biće zabranjena svaka pravna ili fizička diskriminacija, privilegovanje, razlikovanje, isključivanje ili ograničavanje zasnovani na polu, kao i nemogućnost ostvarivanja ljudskih prava na političkom, obrazovnom, kulturnom, ekonomskom ili socijalnom planu

BEOGRAD - Iako se već više od godinu dana priča o donošenju zakonskih propisa koji bi žene i muškarce u Srbiji trebalo da izjednače ako nikako drugačije, onda barem pred zakonom, oni se još nisu našli pred poslanicima. Umesto toga, svedoci smo svakodnevne, doduše tajne, diskriminacije žena u skoro svim oblastima života, pa čak i u njenom osnovnom ljudskom pravu na rađanje dece. O izjednačavanju sa jačim polom na radnom mestu, kao i prilikom zapošljavanja, da i ne govorimo.

Zakonom o ravnopravnosti polova, oko koga se prošle godine podigla velika prašina u javnosti jer je bilo i onih koji su smatrali da nam je nepotreban, trebalo bi najpre da se zabrani svaki oblik polne diskriminacije bez obzira na to da li se odnosi na žene ili muškarce. To znači da će biti zabranjeno svako pravno ili fizičko diskriminisanje, privilegovanje, razlikovanje, isključivanje ili ograničavanje zasnovano na polu, kao i nemogućnost ostvarivanja ljudskih prava na političkom, obrazovnom, kulturnom, ekonomskom ili socijalnom planu.

Diskriminisani i muškarci

Psiholozi i sociolozi smatraju da u Srbiji postoji diskriminacija oba pola, a ne samo žena. To se prvenstveno ogleda u predrasudama vezanim za tipične poslove kojima mogu da se bave muškarci i žene, ali sa diskriminacijom se susrećemo i u mnogim aspektima svakodnevnog života. Na primer, pre desetak godina bilo je skoro neverovatno da prilikom razvoda muškarac dobije dete na čuvanje, dok se danas situacija malo izmenila, mada institucije i dalje najčešće dodeljuju decu majkama.

Ključne odredbe

- Zakonom o ravnopravnosti polova prilikom javnog oglašavanja poslova i izbora zaposlenih neće biti dozvoljeno davanje prioriteta jednom polu niti pol može uopšte da bude smetnja profesionalnom napredovanju
- Odsustvo sa posla zbog brige o deci i porodici, takođe, ne sme da utiče na ocenjivanje podobnosti za stručno usavršavanje, napredovanje ili pak da bude povod za otkaz ili prebacivanje na drugo radno mesto koje je nepovoljnije
- Pripadnost polu, trudničko bolovanje, materinstvo i porodične obaveze ne mogu se smatrati opravdanim razlogom za prestanak radnog odnosa niti mogu biti osnov da se neko proglasi tehnološkim viškom

Leila Ruždić-Trifunović, predsednik skupštinskog odbora za ravnopravnost polova, rekla je za Glas da bi ovaj zakon konačno trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri prvog dana jesenjeg zasedanja Narodne skupštine. Zakonom o ravnopravnosti polova biće regulisano i pitanje zapošljavanja žena, koje su do sada bile izložene različitim vrstama diskriminacije od poslodavaca.

- Često se dešava da prilikom konkurisanja za radno mesto poslodavac primi muškarca iako je imao lošije kvalifikacije, samo zato što će žena sigurno kad-tad otići na trudničko bolovanje, a on može da izdrži i situacije koja žena, navodno, nije u stanju. Kada bude usvojen zakon o ravnopravnosti polova, ovakve pojave neće moći da se dešavaju. Vodiće se računa o tome da i muškarci i žene jednako budu zastupljeni u svim poslovima, kao i da u svakoj firmi mora da bude zaposleno 30 odsto žena - kaže Ruždić-Trifunović i dodaje da u nekim zemljama u Evropi kada se na konkurs za isto radno mesto prijave i muškarac i žena a pritom imaju iste kvalifikacije, posao, po pravilu, dobija žena.

U Srbiji stvari idu potpuno drugačijim tokom - ne samo da su žene već na startu dovedene u neravnopravan položaj, već se njima sve češće uskraćuju i osnovna ljudska prava. Što je još gore, one koje zatrudne u prvoj godini dana rada, pa i više, mogu bez nekog posebnog obrazloženja dobiti otkaz. Iako to niko ne želi javno da potvrdi, štaviše u većini slučajeva poslodavci odlučno negiraju, iskustva desetina žena i majki, nažalost, pokazuju sasvim suprotno.

Prema rečima advokata Zorana Živanovića, svaka žena kojoj je ugroženo pravo na rađanje deteta može da traži sudsku zaštitu jer postoji izričita odredba da poslodavac ne može da uslovljava zasnivanje radnog odnosa zbog trudnoće.

- Zakonom o radu propisano je da žena ima pravo na porodiljsko bolovanje i da tokom njegovog trajanja ni pod kojim uslovima ne može dobiti otkaz. Isto tako, predviđene su i odredbe koje zabranjuju bilo kakvu diskriminaciju prilikom zapošljavanja, što znači da nijedan poslodavac nema pravo da uslovljava ženu trudnoćom. Naravno, ako je reč o ugovoru o radu koji je potpisan na određeno vreme, za ženu važe sve odredbe samo do dana dok on traje. Radnica, naravno, s druge strane, ne može koristiti svoju trudnoću kako bi taj ugovor produžila - objašnjava Živanović.

Osim toga, žene i muškarci nisu u istom položaju čak ni kada posle dugogodišnjeg radnog staža treba da im se isplate otpremnine. Najsvežiji primer su radnice Valjaonice aluminijuma iz Sevojna "Ipol seval", kojima se za prevremeno penzionisanje po socijalnom programu posle 35 godina staža nudi po 90 evra za svaku godinu staža. Za razliku od njih, muškarci u istom preduzeću dobijaju po 140 evra. Kada su rukovodstvu i nadležnim organima ukazale da je reč o diskriminaciji, dobile su odgovor da su one takvom odlukom zapravo povlašćene jer mogu ranije da odu u penziju.

M. Blaževski


vesti po rubrikama

^društvo

Živimo u haosu jer ne pratimo Mesec
Muškarci i žene biće jednaki, makar na papiru
Studenti Ekonomskog fakulteta najtraženiji na tržištu rada
Hrvati bi i tivatske hotele
 


     


FastCounter by LinkExchange