GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Nedelja, 12. 6. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Srbija uskoro u porodici zemalja koje imaju instituciju ombudsmana

Može da savetuje, ali ne kažnjava

Zaštitnik građana je specifična kontrolna institucija koja obavlja nadzor nad radom državne uprave, javnih službi i organima lokalne samouprave

BEOGRAD - Ukoliko imate problema sa državnim institucijama, javnim službama ili smatrate da su vam ugrožena ljudska prava i slobode, vašim mukama će uskoro doći kraj jer će se pred poslanicima srpskog parlamenta uskoro naći Predlog zakona o zaštitniku građana. Ovo zakonsko rešenje, koje je Vlada uputila u skupštinsku proceduru, definiše zaštitnika građana kao nezavisan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Zoran Lončar kaže za Glas da će usvajanjem zakona o zaštitniku građana u Srbiji biti uvedena institucija koja je u većem broju zemalja u svetu poznata kao ombudsman.

- Zaštitnik građana je specifična kontrolna institucija koja obavlja nadzor nad radom državne uprave, javnih službi i organima lokalne samouprave. On kontroliše rad onih subjekata koji neposredno odlučuju o pravima i obavezama građana. To nije organ uprave, stoga nije organ institucionalno pravne kontrole - kaže ministar Lončar i dodaje da je ovo zakonsko rešenje sačinila ova vlada.

Vojvođanski ombudsman nema auto

Najčešći problemi ombudsmana u republikama bivše Jugoslavije su, pre svega, nedostatak novca za uspešan rad, manjak opreme, kancelarija i kadrova. Vojvođanski ombudsman Petar Teofanović ističe da osim problema sa opremom nema ni službeno vozilo. On kaže da su nadležni organi, i pored njegovih upornih molbi da mu omoguće auto, ostali nemi za njegove zahteve.

Lončar napominje da ombudsman neće imati ovlašćenja da kontroliše rad Skupštine Srbije, predsednika Srbije, Vlade Republike Srbije, Ustavnog suda, sudova i javnog tužilaštva. Kako naglašava ministar, aktivnost zaštitnika građana ispoljava se u obliku mera upozorenja, ukazivanja, davanja mišljenja, predloga i inicijativa.

Aleksandar Resanović, izvršni direktor Centra za antiratne akcije, kaže da su u svetu poznata različita zakonska rešenja kada je reč o nadležnostima ombudsmana, ali da najčešće on ima samo savetodavnu ulogu.

- Zaštitnik građana treba da vuče svoja ovlašćenja iz činjenice da ga bira parlament. To treba da bude osoba visokog ugleda i istaknuti borac za ljudska prava. U nekim mnogo razvijenijim zemljama, poput Švedske, institucija ombudsmana postoji već oko 300 godina i izveštaji koje njihov ombudsman podnosi parlamentu znatno utiču na rad državnih institucija-kaže Resanović.

Prema rečima ministra Lončara, zaštitnika građana bira Skupština Srbije na predlog skupštinskog odbora za ustavna pitanja, a da bi stupio na funkciju, mora biti izabran prostom većinom u parlamentu.
- Mandat ombudsmana traje pet godina, a on će osim savetodavne uloge imati i mogućnost zakonodavne inicijative u onoj meri u kojoj to važeći Ustav dozvoljava i pravo pokretanja ocene ustavnosti i zakonitosti kada je reč o odlukama koje zadiru u slobodu i prava građana.

Naše zakonsko rešenje, inače, predviđa da ombudsman mora biti nestranačka ličnost koja je diplomirani pravnik sa najmanje deset godina iskustva u poslovima zaštite prava građana.

Resanović smatra da do problema oko izbora ombudsmana može doći zbog postizanja stranačkog konsenzusa oko izbora ličnosti.
- Biće teško da se sve parlamentarne stranke slože oko jednog čoveka, pogotovo što je reč o čoveku koji ne sme da ima bilo kakvu političku pozadinu. Bolje bi bilo da je zakon predvideo veća ovlašćenja ombudsmana, nego da ona proizlaze iz njegovog ugleda i časti - ističe Resanović.

Kako ističe ministar Lončar, predloženi zakon sadrži odredbe koje u potpunosti prate evropske i svetske standarde i da u svim stranim zakonskim regulativama ombudsman ima samo savetodavnu ulogu.
- Usvajanjem zakona o zaštitniku građana Srbija će postati 133 zemlja koja poznaje instituciju ombudsmana. Takav izbor nam obezbeđuje kompletnu nezavisnost, samostalnost i položaj koji će garantovati autoritativnost osobe kojoj će biti poverena funkcija ombudsmana - zaključuje Lončar.

Da li će ovaj zakon ostati samo mrtvo slovo na papiru, kao što je slučaj sa nedavno usvojenim Zakonom o dostupnosti informacija od javnog značaja koji se još ne primenjuje, ili će zaista olakšati život mnogima, ostaje da se vidi. Mnogi stručnjaci smatraju da je ombudsmanu trebalo dati veća ovlašćenja i ne veruju da će savetodavna uloga biti od velikog značaja za građane.

O. N. Slavković


vesti po rubrikama

^društvo

INTERVJU Biznismen Nenad Đorđević
Pad kvaliteta i porast korupcije
Srbija uskoro u porodici zemalja koje imaju instituciju ombudsmana
U Lipovom ladu uklonjeno igralište
 


     


FastCounter by LinkExchange