[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e
Četvrtak, 10. 6. 2004.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Foto

Prof. dr Stevan Vasiljev

Dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici o "osnivanju" Fakulteta za evropsku ekonomiju

Štitimo svoja prava i imovinu

Nosilac ideje bila je Skupština grada Novog Sada, ali nije obavestila subotički Ekonomski fakultet, niti je tražila saglasnost i mišljenje

SUBOTICA - Iako se veliki deo poslova odvijao daleko od očiju javnosti, prerastanje Nastavnog odeljenja Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu u Fakultet za evropsku ekonomiju i biznis sa vrlo sličnim programom i smerovima izazvalo je dosta bure u akademskim krugovima. Na udaru nekih subotičkih političkih stranaka našao se prof. dr Stevan Vasiljev, dekan Ekonomskog fakulteta, koga su optuživali da nije preduzeo potrebne korake da zaštiti imovinu i interese matičnog fakulteta.

- Prerastanje našeg odeljenja u Novom Sadu u Fakultet za evropsku ekonomiju i biznis imaju dublju pozadinu i svi potezi su vučeni bez našeg znanja i saglasnosti - kaže prof. dr Vasiljev. - Ocenjujem da je inicijativa potekla neposredno posle rođenja ideje o osnivanju univerziteta u Subotici.

Grupa profesora iz Novog Sada koji su, nažalost, istovremeno i profesori našeg fakulteta, počinju rad na izradi elaborata o prerastanju Nastavnog odeljenja Ekonomskog fakulteta iz Subotice u Novom Sadu u Fakultet za evropsku ekonomiju i biznis.

Pri tome, gubi se iz vida da je naš fakultet još 17. septembra 2003. godine dao svoje stručno mišljenje i stav da se formiranju Univerziteta u Subotici mora pristupiti oprezno i mudro, uz odlučan odgovor da naš fakultet nema interes i potrebu da istupi iz sastava Univerziteta u Novom Sadu.

Vasiljev objašnjava da je nosilac ove ideje bila Skupština grada Novog Sada, ali nije obavestila subotički Ekonomski fakultet o tome, niti je od njega tražila saglasnost i mišljenje.

Bez upisa

Da je Univerzitet na našoj strani govori podatak da su na istoj sednici utvrđivane kvote za upis studenata za narednu školsku godinu i da Fakultet za evropsku ekonomiju, kao ni dva učiteljska fakulteta, uopšte nisu razmatrani. To govori da je, bar za sada, na ovaj problem stavljena tačka, što ne znači da ambicije nekih ljudi neće ići i dalje.

- Naše Naučno-nastavno veće dostavlja svoje mišljenje o nesvrsishodnosti i ukazuje na određene zakonske propuste i nenadležnost ovih organa. Oglušuju se na naša upozorenja i nastavljaju nelegalnu proceduru. Upoznajemo s tim Nenada Čanka, predsednika Skupštine APV, koji je ujedno i predsednik Saveta Univerziteta, Đorđa Đukića, predsednika Izvršnog veća APV, i Zoltana Bunjika, pokrajinskog sekretara za obrazovanje, i tražimo da se ova tačka skine sa dnevnog reda Skupštine APV. Međutim elaborat je usvojen i doneta odluka o osnivanju novog fakulteta - objašnjava prof. dr Vasiljev.

- Članovi Saveta Univerziteta, putem faksa, dobijaju dokument u kome se od njih, zbog hitnosti, traži da se sa "da" ili "ne" opredele da li su za osnivanje fakulteta, bez ikakvog šireg obrazloženja. Naši profesori Branko Bjelić i Tomislav Sudarević, članovi Saveta, odbili su da se izjasne, jer postupak nije u skladu sa Statutom Univerziteta.

Tražimo da se odluka donese uz puno poštovanje procedure regulisano aktima Univerziteta i Zakonom o univerzitetu. Bez obzira na to, Skupština APV, po hitnom postupku, 11. maja, donela je odluku o osnivanju Fakulteta za evropsku ekonomiju i biznis, s tim da koristite opremu i nastavna sredstva nastavnog odeljenja Ekonomskog fakulteta u Subotici. Poslove i ovlašćenja dekana obavljao bi u statusu vršioca dužnosti profesor Kosta Josifidis, inače profesor našeg fakulteta.

- Radi zaštite naših prava i imovine, posle svih neuspelih pokušaja, obratili smo se pismenim putem Ljiljani Čolić, republičkom ministru prosvete, Skupštinskom odboru za obrazovanje i Savetu za visoko obrazovanje ministarstva za prosvetu, koje treba da da završnu reč kada je u pitanju osnivanje novih fakulteta. Na našu sreću, Naučno-nastavno veće reagovalo je brzo i već na sednici od 26. maja razmatralo ovu našu inicijativu i uzelo nas u zaštitu.

V. Kostadinov


vesti po rubrikama

^Vojvodina

15:11h

Dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici o "osnivanju" Fakulteta za evropsku ekonomiju

15:20h

Otvoren Uslužni centar u Kikindi

15:29h

Kikinda: Stručni tim sastao se sa akcionarima "Toze Markovića"

15:36h

Nova stranačka kombinatorika u subotičkom parlamentu

   
 


     


FastCounter by LinkExchange