[an error occurred while processing this directive] 

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e
Utorak, 4. 5. 2004.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Radovan Jelašić, guverner NBS, o poslovanju banaka u Srbiji

Građani će znati ko su
vlasnici banaka u Srbiji

Pojedine banke još "skrivaju" podatke. Rok za dostavu informacija istekao 30 aprila

BEOGRAD (Beta) - Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije najavio je da će u prvoj dekadi maja Centralna banka početi da objavljuje podatke o poslovanju najvećeg broja banaka u Srbiji i njihovoj vlasničkoj strukturi.

Kako je rekao Jelašić, najveći broj banaka dao je saglasnost i dostavio te podatke, ali treba da se zna da neke banke nisu to učinile, "što je već neki znak". Ne želeći da precizira o kojim bankama je reč, on je kazao da će zainteresovani građani sve podatke o bilansu stanja i uspeha banaka, kao i o njihovim akcionarima moći da nađu na Internet adresi NBS. Izveštaji će se, dodao je on, davati tromesečno. Jelašić je najavio i pojačanu kontrolu banaka, ističući da će krenuti u proveru ne samo onih koje nisu ispunile kapitalni cenzus od 10 miliona evra, već i onih koje su na granici. Ovde je važna suština, a ne samo da li je cenzus ispunjen, istakao je guverner.

MMF kočnica za međunarodno tržište kapitala

Vlada Srbije uskoro bi trebalo da usvoji novu platformu i imenuje ljude za nastavak pregovora sa Londonskim klubom poverilaca o otpisu duga.
Dug SCG Londonskom klubu na jesen prošle godine, kada je održana poslednja runda pregovora, iznosio je 2,52 milijarde dolara, od čega
je glavnica bila 1,4 milijarde, zatezna kamata 952 miliona, a 163 miliona dolara je bila zatezna kamata. Sa Pariskim klubom je u novembru 2001. ugovoren otpis 66 odsto duga. On je istakao da izlazak Srbije na međunarodno tržište kapitala ne zavisi od sporazuma sa Londonskim klubom, već od završetka aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Srbija će, nastavio je on, moći da izađe na međunarodno tržište kapitala tek kada se završi trogodišnji aranžman sa MMF-om, odnosno krajem maja. Odlaganje dogovora sa MMF-om negativno bi se odrazilo i na izlaženje Srbije na međunarodno tržište kapitala, ali to ne bi uticalo na odlaganje pregovora sa Londonskim klubom", rekao je guverner NBS.

- One banke koje su na margini treba da razmisle šta će da rade u uslovima jake konkurencije i da odluče da li će da krenu u pronalaženje domaćeg ili stranog strateškog partnera, rekao je Jelašić.

Prema podacima Udruženja banaka Srbije, od 44 banke koje rade sa dozvolom NBS u Srbiji, 42 su ispunile kapitalni cenzus. Guverner je najavio da će NBS 10. juna početi da primenjuje odluku o smanjenju za tri odsto obaveze banaka da 50 odsto prikupljene nove devizne štednje izdvajaju na račun centralne banke.

- Smanjenjem te obaveze sa 50 na 47 odsto banke će dobiti potencijal od 2,3 milijarde dinara, koji će moći da iskoriste i za davanje kredita, objasnio je Jelašić i dodao da će NBS i dalje razmatrati smanjenje te obaveze, u zavisnosti od monetarnih kretanja.

Kao još neke pozitivne rezultate, guverner je istakao da se Centralna banka sve manje "meša" u devizne tokove i da poslovne banke sve više trguju međusobno. Prvi put nakon godinu i po dana u aprilu je trgovanje među bankama bilo na istom nivou kao trgovanje banaka sa NBS, što je dobro. Poslovne banke imale su rok do 30. aprila da dostave NBS podatke o vlasničkoj strukturi.


vesti po rubrikama

^ekonomija

15:42h

Radovan Jelašić, guverner NBS, o poslovanju banaka u Srbiji

15:49h

Ekonomisti o tome da li sračunati prvo prihode, pa tek tada rashode u budžetu ili obrnuto

15:55h

Dr Aleksandar Radovanović, predsednik UO "AIK banke"

16:03h

Srbija će osetiti ekonomske posledice graničenja sa Evropskom unijom

 


     


FastCounter by LinkExchange