[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Ponedeljak, 15. 3. 2004.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Istinom za Srbiju (41)

Zbor ustaša i

partizana u Plaškom

Partizani su u Teslići zarobili 2.000 ustaša, a onda ih primili u svoje redove, ili ih pustili svojim kućama

Narudžbenica

Knjigu dr Životija Đorđevića "Istinom za Srbiju" čitaoci "Glasa" mogu da nabave po ceni od 750 dinara uplatom na žiro račun izdavača "Gambit" broj 155-6048-05. U knjižari je cena 1.000 dinara. Adresa "Gambita" je Ulica 7. jul 25/1, 35000 Jagodina, a telefoni za kontakt su 035/2222-08 i 064/27-38-762.

Da su ustaše i partizani 1941. godine zajedno držali zbor u Plaškom, a da su ustaše Modruš predale partizanima, što je potvrdio i odbor Glavnog štaba Hrvatske; da su partizani u Tesliću zarobili dve hiljada ustaša, a onda ih primili u svoje redove ili ih pustili kućama;

Ubijen student

Da su partizani prvog januara 1944. zarobili u Banja Luci dotadašnjeg ministra saobraćaja NHD Halmiju Bešlagića i njegovog brata Hakiju, ustaškog predsednika Banjaličke opštine i pustili ih kućama, dok su istog dana zarobili studenta V. Vidovića, Srbina i ubili ga; prilikom tog napada partizani su zarobili i dvadeset policajaca ustaškog redarstva i pustili ih kućama, a streljali svih deset četnika i civila Srba, koje su takođe u nastupu bili zarobili u selu Vrbanji. Među ubijenim je bio i Drago Đurić, seljak, koga su, kao komandanta bataljona Župske četničke brigade, izboli noževima, zaklali ga, srce mu rasekli, usolili ga, a onda na mrtvom telu, napisali "Vlaška pečenica".

Da je "partizanska" radio - stanica Slobodna Jugoslavija sredinom aprila 1944, javila da je pet hiljada ustaša prešlo na stranu NOB, u Deseti zagrebački korpus;
da je celokupna ustaški raspoložena "Seljačka zaštita" iz Podstrane, Geta i Omiša prišla "partizanima".

Ostaje da se do kraja rasvetli uloga "španskih boraca", koji su kao Jugosloveni učestvovali u španskoj revoluciji. Posle poraza u Španiji, učesnici u tom građanskom ratu, komunisti, stranci su smešteni u logore koji su se nalazili u Francuskoj. Okupacijom Francuske nemačka policija je preuzela nadzor nad tim logorima. Dr.Vukašin Perović tvrdi da se J.Broz, pripremajući građanski rat u Jugoslaviji, obratio Kominterni s molbom da iskoristi trenutno dobre odnose sa Nemačkom i da izdejstvuje oslobađanje "španskih boraca". Istovremeno je, po tvrđenju V.Perovića, J.Broz po istom pitanju intervenisao i kod Ante Pavelića.

Pavelić se, izlazeći u susret J.Brozu, obratio Berlinu za dozvolu povratka u Hrvatsku onih komunista koji su se borili u Španiji. "Hitler je izašao u susret Pavelićevoj molbi". Na ovu intervenciju u Hrvatsku su stigli: Rukavina, Ivan Gošnjak, Vladimir Popović, Kosta Nađ, Veljko Kovačević, Vlado Ćetković, Robert Domani, Srećko Manola, Stjepan Milašinčić, Adolf Štajnberger, Ivan Hariš, Izidor Štrok i Jakov Kranjčević.

Dejan Lučić ovu činjenicu ocenjuje kao "veliku uslugu Titu od strane Pavelića". U stvari, tu uslugu je učinio Hitler i Brozu, preko Pavelića ("Hitler je izašao u susret Pavelićevoj molbi").

Saradnja Josipa Broza i Pavelića

To će uskoro dovesti do još uže saradnje J.Broza i A.Pavelića. "Sve do meseca jula sedeli su u zapećku (članovi KPJ - Ž.Đ.) i u vezi poverljive Titove direktive, pred rat, sarađivali su sa ustaškim pokretom, rušili Jugoslaviju i pomagali na udaranju temelja nove hrvatske države. Pa i u vojničkim formacijama Pavelićeve armade klali su srpsku decu. Slučaj: Holjevca, Klobučara, Palenta i drugih jasno govore".

Obogaćeni iskustvom stečenim u građanskom ratu Španije "španci" su vrlo uspešno razbuktavali građanski rat i u Jugoslaviji.

Previranje

Gde su bili uzroci sukoba između Srba u KJVUO i Srba u OO KPJ, u ta preteška vremena za srpski narod? J.Broz je pismo od 28. decembra 1941. Glavnom štabu za Crnu Goru i Boku o dolasku OOKPJ u BH, posle rata tumačio na sledeći način: "Naš dolazak u Bosnu imao je za cilj da spriječi razornu akciju četnika koju su oni razvili posle ofanzive u Srbiji. Mi smo krenuli preko Međeđe i Rogatice i došli na Romaniju. Naš dolazak bio je u dvanaestom času. Tu smo našli slijedeću situaciju: U bosanskim partizanskim odredima nastalo je masovno previranje usled četničke propagande i prelaženje na stranu četnika. Prelazile su čitave čete i bataljoni. Naši drugovi bili su nemoćni da to spriječe". O tome je J.Broz obavestio i Kominternu, svojim telegramom od 29. decembra 1941.

U telegramu J.Broz nije pomenuo da su te "partizanske čete" bile sa kokardama na kapi, a među njima ni jedan jedini član KPJ. Štab tog Romanijskog partizanskog odreda je 22. decembra 1941. pisao štabu crnogorskih odreda: "U saradnji sa bosanskim četnicima oslobodili smo srezove Rogatički, Vlasenički i Srebrnički u cijelosti, te dijelove Kladanjskog, Zvorničkog i Sarajevskog, a uz vrlo malu saradnju osvojili su četnici dio fočanskog sreza na lijevoj obali Drine i samu Foču...

Piše: Dr Životije Đorđević
Sutra: Bosanski seljak veruje u Crnogorce


vesti po rubrikama

^feljton

15:17h

Istinom za Srbiju (41)

15:38h

Uzroci raspada Jugoslavije (56)

   


     


FastCounter by LinkExchange