[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Petak, 12. 3. 2004.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Istinom za Srbiju (38)

Nepoverenje prema partizanima

O tim događajima detaljno je pisao Svetozar Vukmanović

Sa novoformiranom Prvim udarnim bataljonom Vukmanović je krenuo na Ozren. Za vreme njegovog bavljenja (u jesen 1941) u Ozrenskom odredu Todor Vujasinović je predlagao da odred popune novim ljudstvom a da zatim "izvrše čišćenje raznih četničkih elemenata koji su se pojavili u odredu...

Međutim, uvjerio sam se da nam je potrebno najmanje mjesec dana jer nam niko od novih boraca ne prilazi. Odlučili smo da odmah pohapsimo nekoliko ljudi koji su unosili razdor u odred i da ih izvedemo pred sud". Iza toga Vukmanović je sa odredom, koji ga je pratio, obišao neke položaje. "Primili su nas naizgled prijateljski... ali sam čitavo vrijeme imao neprijatan utisak da se ne nalazim među svijima", kaže Vukmanović, a onda priča o tome da ih je napao "bataljon na čijem se čelu nalazio četnički nastrojen komandant", verovatno zbog prethodnih ubistava koja su počinili u Ozrenskom odredu. "Naš bataljon je bio primoran da se povuče u neredu", kaže Vukmanović, "jer ni jedan drugi bataljon iz odreda nije priskočio Udarnom bataljonu, čime su se oni solidarisali sa bataljonom koji je izvršio napad...

Umjesto konferencije koja je trebalo da se održi tog dana okupili smo se radi dogovora šta nam treba činiti... Ukazao sam da nam se niko nije ni pridružio. Čak niko nije došao ni na konferenciju... Zbog svih tih razloga odlučio sam da se istoga dana prebacimo na teren Zeničkog odreda",kaže S.Vukmanović. Na taj teren je stigao i Glavni štab sa drugim udarnim bataljonom i Omladinskom četom, povlačeći se sa teritorije odreda Zvjezda, čija su sva tri bataljona prešla u četnike.

Borci odreda Zvijezda su bili spremni da pređu u četnike "pošto, prethodno likvidiraju političke komesare i komuniste koji su došli iz gradova... Takva je bila situacija koncem aprila 1942. godine... Situacija je bila tim složenija što ništa nismo znali o sudbini Vrhovnog štaba". Veza sa Vrhovnim štabom nije bila tada prvi put pokidana. Tek od Koče Popovića, Dobrivoja Vidića i ostalih, "kada su oni stigli u Bosnu, partizani su saznali da su Nemci zauzeli Užice, a da se ne zna šta je bilo sa Vrhovnim štabom".

Kuda dalje?

Međutim, morali su da odluče kuda da krenu dalje, "jer nijesmo mogli da ostanemo u zeničkom kraju", kaže S. Vukmanović. "Odbacili smo varijantu da se vratimo na Romaniju, gdje, po našoj ocjeni, trenutno nijesu postojali uslovi za oživljavanje ustanka.Ostalo nam je da se probijemo u Krajinu, odakle smo upravo dobili izvještaj o previranju u redovima partizana, posebno u rejonima prema rijeci Bosni...Nijesmo uspeli da pređemo rijeku Bosnu... Trebalo je odlučiti kuda da krenemo... Odlučili smo da se probijemo preko Konjuha... Približili smo se teritoriji koju je ranije držao Šekovički odred. Kretali smo se oprezno jer nijesmo znali da li odred slučajno nije prešao u četnike".

Na tom svom putu je odred koji je pratio Vukmanovića kroz neka sela mogao je slobodno da prolazi, jer ih muslimanska milicija nije napadala. Govorio to o raspoloženju i stavu muslimanske milicije, koja je bila produžna ruka ustaškog pokreta i "proslavila se" zlodelima činjenim srpskom življu tokom čitavog rata.

Saradnja sa ustašama

I nije blagonaklon odnos postojao samo između muslimanske milicije i OO KPJ. Vrlo bliska saradnja između KPJ i ustaškog pokreta na rušenju Kraljevine Jugoslavije nastavljena je i u toku rata. Rukovodeći kadrovi KPH umeli su vrlo dobro da iznađu zajednički jezik sa ustaškim "vrhovnicima".

Pokret otpora je jačao pod rukovodstvom hrvatskih kadrova, kaže Koen. Koen ih ne imenuje, ali se zna da su vodeći "drugovi" u tom pokretu bili Vladimir Bakarić i Andrija Hebrang,a isto tako je poznato da je NDH "bila jedina nacistička zemlja na svetu u kojoj, posle napada Nemačke na Sovjetski Savez i tokom Drugog svetskog rata, nisu hapšene vođe Komunističke partije.

Tako će svi visoki funkcioneri KPH biti netaknuti i preživeti rat, osim pojedinaca koje je Partija sama rešila da likvidira,kao što su bili Rade Končar - Brko, Staniša Opsenica... A tokom rata Hrvati -ustaše pobiće preko 700.000 Srba, a Hrvati komunisti likvidiraće oko 250.000 opet samo Srba.

Piše: Dr Životije Đorđević
Sutra: Prećutkuje saradnju ustaša i komunista


vesti po rubrikama

^feljton

15:34h

Istinom za Srbiju (38)

15:47h

Uzroci raspada Jugoslavije (53)

 


     


FastCounter by LinkExchange