[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Utorak, 27. 1. 2004.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Ekskluzivno: Kurt Valdhajm u svetlu dokumenata CIA (31)

Odmazde i pogubljenja

Tačno su se znala uputstva kada i kako treba hapsiti ljude

Evo kompletnog dosijea F-25572: "Poručnik Valdhajm bio je sa službom u odeljenju Ic štaba Grupe armija E nemačkih trupa pod zapovedništvom generala Lera. Štab ove Grupe armija E nalazio se prvobitno u Solunu, kada je ova grupa bila potčinjena generalu fon Vajksu, kao vrhovnom zapovedniku Jugoistoka i komandantu Grupe F.

Kada je počelo povlačenje nemačkih trupa iz Grčke onda su trupe iz Grupe armija E priključene trupama Grupe armija F, a pri kraju operacije ostala je na području Jugoistoka samo Grupa armija E pošto je štab Grupe armija F, na čelu sa generalom fon Vajksom povučen za Nemačku, te je celokupnim područjem i svim trupama komandovao general Ler u svojstvu zapovednika Jugoistoka.

Kako su, kao što je opšte poznato, i nemačke redovne trupe, iz Vermahta učestvovale u izvršenju masovnih zločina prema zarobljenim borcima i prema civilnom stanovništvu, naročito putem odmazde, to su i one, kao i policijske ustanove i jedinice dobijale shodne direktive od svojih najviših komandnih mesta u Nemačkoj. Tako su i mere odmazde prema civilnom stanovništvu bile urđene strogo sistematski, i za njihovo primenjivanje izdata su od strane OKV (Nemačke Vrhovne komande) detaljna načelna uputstva i naređenja, kojih su se pojedini vojni zapovednici okupiranih područja i operativnih trupa imali dosledno pridržavati.

Međutim, pošto su ova zločinačka uputstva i naređenja bila načelnog karaktera, to je pojedinim višim zapovednicima (zapovednicima grupe i tzv. teritorijalnim komandantima) i njihovim štabovima bila ostavljena ne samo prenosna delatnost tj. prenošenja naređenja Vrhovne komande na niže komande, nego i razrada ovih naređenja i njihovo konkretizovanje, tj. izdavanje shodnih uputstava i naredbi o vrsti odmazdi, o kvotama talaca koji će se streljati, o povodima za vršenje odmazdi i sl."

Komisija navodi nekoliko naređenja najviših nemačkih komandnih mesta, među njima i onih kojima je pripadao štab komandne grupe armije E iz kojih se vidi kakav su posao obavljali štabovi nemačkih vojnih zapovednika, a naročito njihova odeljenja Ia i Ic. Tako, akt koji je 22.12.1943. pod oznakom Abt. Ia/F No 296/43 Geh, izdao komandant Jugoistoka, Komanda Grupe armija F kome je bila potčinjena i Heresgrupa E sa svojim štabom, gde je i u Odeljenju Ic radio poručnik Valdhajm u pojedinim tačkama glasi ovako:

"Mere odmazde"

Firer je naredio jedinstvenu protivakciju za suzbijanje komunističke opasnosti na Jugoistoku...
Dosadašnje uobičajene kaznene mere i mere odmazde moraju ubuduće odgovarati novim političkim smerovima... U kojim slučajevima dolaze u obzir mere odmazde?

1. Zaštita ličnosti - vršiće se odmazde za napade protiv života i tela
a) za jednog Nemca iz Rajha ili folksdojčera (pripadnika nemačke oružane sile i njoj srodnih formacija ili civilnog Nemca),
b) pripadnika saveznih trupa,
c) ličnosti koja je u službi okupacionih sila, bez obzira na njihovu narodnost, ako to zahteva ugled pogođenih ličnosti i okupacionih sila,
d) člana zemaljske vlade ili vodećih činovnika (srpskih) i okružnih načelnika, predsednika opština.

Mere odmazde će se pak primeniti samo:
a)kada izvršioci nisu mogli biti pronađeni u toku 48 sati,
b)kada je napad usledio na zaštićene ličnosti iz političkih razloga i
c) kada je napad proizveo ranjavanje ili ubijanje. Kao ubijanje će se uzeti i kada se odvedena ličnost po proteku određenog roka nije vratila.

Abver odlučuje

Da je odeljenje Ic imalo pri razrađivanju o ovim merama odmazde odlučujuću funkciju upućuje i činjenica da su predstavnici Abvera učestvovali pri izboru talaca. Ovo zbog toga, što se odeljenje Ic u pogledu osoblja i u pogledu zadataka u mnogome poklapalo i dopunjavalo sa Abverom, to je i logično da su instrukcije o učešću odeljenja u kome su bili pretežno zastupljeni Abver oficiri, kao što je to slučaj sa odeljenjem Ic.

Tako je, od strane Vojnoupravnog komandanta na Jugoistoku pod Abt. Ic br. 58/44 geh. od 1. 1. 1944. godine izdato naređenje o merama odmazde koje se odnose specijalno na područje Srbije, i to s pozivom baš na prethodno napred pomenuto naređenje OBSO komandanta Jugoistoka. U njemu se između ostalog navodi:
"U dopunu akta OB Sidost (K Kdo. H. Gr. F) IA/F od 22. 12. 1943. naređuje se za Srbiju sledeće:
Za naređivanje mera odmazde nadležni su feldkomandanti koji sprovođenje mogu preneti na nadležne krajs komandante.

U naročitim slučajevima zadržava vojni zapovednik pravo naređivanja mera odmazde za sebe...
Podesna lica ili nastambe za sprovođenje mera odmazde treba odrediti po prethodnom dogovoru sa nadležnim komandantima SD i Abvera...

Hapšenje talaca radi sprečavanja očekivanih napada ili prepada naređivaće feldkomandant sa odobrenjem vojnog zapovednika Jugoistoka.

Dokument koji potiče iz istog izvora Militerbefelshabers Sidost pod Abt. Ia/br. 2128/43 gh. od 8.12.1943. godine još jasnije utvrđuje da su pitanja odmazde bila u detaljima prepuštena pojedinim podređenim zapovednicima vojnih grupa i područja.

Piše: Danko R. Vasović
Sutra: Stradanje Nemaca u Sarajevu


vesti po rubrikama

^feljton

15:31h

Ekskluzivno: Kurt Valdhajm u svetlu dokumenata CIA (31)

15:45h

Uzroci raspada Jugoslavije (9)

   


     


FastCounter by LinkExchange