[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Nedelja, 25. 1. 2004.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Ekskluzivno: Kurt Valdhajm u svetlu dokumenata CIA (29)

Suluda želja za osvetom

Politički efekat besmislenog krvoprolića bio je suprotan

Političke posledice takvih akcija upravo su katastrofalne, s obzirom na potrebu da se završne akcije za saradnju sa stanovništvom unapređuju. Potpuna je besmislica ubijati odojčad, decu, žene i starce zbog toga što su teško naoružani crveni banditi silom preko noći boravili u kućama tih meštana i što su, u blizini njihovog sela, ubili dva nemačka vojnika.

Politički efekat tog besmislenog krvoprolića, prevazilazi, bez sumnje, efekat svih propagandnih napora u našoj borbi protiv komunista. Sjajan rezultat tog herojskog dela jeste da su, doduše deca mrtva, ali su partizani živi. Oni će i dalje automatima, u potpuno nezaštićenim selima, sebi nalaziti smeštaj. Dalje se može konstatovati, da je znatno lakše ubijati potpuno bezazlene žene, decu i starce, nego da se, u želji za osvetom, sa stvarnom muškošću, bande progone i do poslednjeg čoveka likvidiraju."

Na osnovu ove žalbe,komandant Jugoistočnog fronta naredio je istragu, koju je sprovelo odeljenje Ic štaba Komande grupe armija E, povodom čega je najpre zatražilo da mu grupa iz sastava oklopnog grenadirskog puka,koja je izvršila masakar, dostavi izveštaj. Oklopni grenadirski puk je, putem vojne pošte, odgovorio, i svoj izveštaj adresirao na obaveštajnog oficira AK pri Ic, na ured kojim je u to vreme rukovodio bivši poručnik, a kasnije savezni predsednik Republike Austrije. O tadašnjoj funkciji obaveštajne grupe Ic, u okviru procesa Vrhovnoj komandi Vermahta u Nirnbergu, svedočio je 17. decembra 1947. godine Johan Majer".

Reč Johana Majera

Volinberg precizno navodi svedočenje Johana Majera identično onom iz dosijea F-25572 u kome Majer tereti Valdhajma za mere odmazde prema civilima, na osnovu koga su jedinice Grupe armije E, izvršavajući naređenja Ic odeljenja, počinile mnogobrojne zločine na teritoriji Jugoslavije, za vreme povlačenja iz Grčke i Albanije.

Volinberg dalje navodi:
"Već samo ova izjava dovoljna je za objašnjenje da je mala obaveštajna grupa, koja je direktno bila podčinjena Vojnopravnom komandantu,kontrolisala sve taktičke i strategijske operacije na Balkanu, bila je - tako da se izrazimo - "pauk u mreži" gde se sve sticalo.

Tako je i slučaj koji se desio u Klisuri, obaveštajno odeljenje Ic sa Kurtom Valdhajmom primio k znanju, a izveštaj oklopnog grenadirskog puka prosledilo dalje komandantu Jugoistočnog fronta, general-feldmaršalu Vajksu.

Oklopna jedinica je u svom izveštaju opravdavala svoj postupak na sledeći način:
"Komandantu puka, naravno nije moglo biti poznato da se stanovništvo povuklo. Taktička mera koju je sproveo,kako bi upotrebom svog raspoloživog oružja slomio otpor, da bi se izbegli nepotrebni gubici, bila je pravilna i zbog toga mu se ne može ništa prigovoriti. Može biti tačno, da se prilikom pročešljavanja terena pucalo i na žene, kao što proizilazi iz izjava pojedinih stanovnika. Najzad, radilo se o borbenim dejstvim au toku jedne borbe u gonjenju neprijatelja".

Grupa armija E je na osnovu istrage, koju je sprovelo obaveštajno odeljenje, sastavila svoje mišljenje za komandanta Jugoističnog fronta i stala na stanovište grupe oklopnih grenadira: Radilo se o borbenim dejstvima: "Na selo je bio izvršen juriš". Ubijena su i (dojenčad), žene i starci.

Vi ovde imate prikazan jedan mali deo iz vršenja vojničke dužnosti poručnika Kurta Valdhajma, jedan od mnogobrojnih dokaza da je učestvovao u borbenim dejstvima protiv partizana.

To istraživanje gospodina Volinberga sada dobija na značaju apsolutno sa definitivnom potvrdom svedoka Kirhnera. Gospodin Volinberg sada takođe može da bude siguran u nalaze svog rada.

Definitivna potvrda koju sa sobom nosi tajni britanski obaveštajni izveštaj od 26. aprila 1945. godine, sada ne ostavlja ni malo sumnje u rezultate istrage zvaničnika Svetskog jevrejskog kongresa, kada su 15. maja 1986. godine obavestili javnost da su u Nacionalnom arhivu SAD pronašli dokument - ratni izveštaj Vermahta iz Makedonije koji je potpisao samo Kurt Valdhajm,naravno da sam odmah shvatio od kakve je važnosti za Jugoslovene.

Popaljena sela

Datum na dokumentu ima oznaku 12. oktobar 1944. godine. Reč je o izveštaju u kome Valdhajm, kako je rekao izvršni direktor Kongresa Stajnberg, upozorava višu komandu u pojačanoj "banditskoj aktivnosti" na putu Štip-Kočane, što je bio povod nemačke odmazde - streljanje nedužnih ljudi i paljenja čitavih sela. Uspeo sam da dođem do tog dokumenta. Ima signaturu NAV-T-311,f,184, broj snimka 630. To je dnevni izveštaj gde pod naslovom "Istočni front" i podnaslovom "Makedonien", Kurt Valdhajm overava da su jedinice Grupe armije E, tog dana, u području Kumanova u borbi ubili 113 lica.

Dobio sam dokument NOKW broj 115, koji ukazuje na Kurta Valdhajma a bio je dostupan saveznicima još na suđenju nacističkim zločincima u Nirnbergu. No nekadašnji poručnik Vermahta tada pored nacističkih glavešina, prošao je nezapaženo. Ovaj dokument potpisao je komandant Jugoistoka general-pukovnik Ler (komandant Kurta Valdhajma, prim D.V.) koji je bio istovremeno ovlašćen - kao što stoji u dokumentu - za komandovanje Grupom armije B(NR604)43, štab od 18.8.1943.godine) sadrži naređenje koje se tiče postupka sa zarobljenicima i prebeglima, mere odmazdi i evakuacije.

Overava Valdhajm

Tačnost je overio Kurt Valdhajm. U dokumentu se kaže: 1. Postupak za zarobljenicima i prebeglima, odnosno sprovođene odmazde i evakuacije,nisu stvari uprave nego borbene mere,odnosno borbene pripreme i mere obezbeđenja. "Pod tačkom 2: "za postupak sa zarobljenicima važi Firerovo naređenje o dovođenju ljudskog materijala u Rajh radi obezbeđenja potrebnog vađenja uglja. Izuzetak od ovakvog regulisanja moguć je samo kada borbena situacija to ne dozvoljava".

Piše: Danko R. Vasović
Sutra: Po naredbi Kurta Valdhajma


vesti po rubrikama

^feljton

15:22h

Ekskluzivno: Kurt Valdhajm u svetlu dokumenata CIA (29)

15:47h

Uzroci raspada Jugoslavije (7)

   


     


FastCounter by LinkExchange