[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Nedelja, 21. 12. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Karl Marks i Satana (20)

Svedočenje Pasternaka
i Solženjicina

Čak i notorni marksisti mogu biti spaseni

I tako mi vidimo raskošno delo Božje pustošeno svetskim ratovima, revolucijama i krvavim kontrarevolucijama, diktaturama i eksploatacijom ljudi, rasizmom svake vrste,lažnim religijama, agnosticizmom i ateizmom, zločinima i prevarama, neverstvima u ljubavi i prijateljstvu, razvodima i neposlušnošću dece.

Okultizam i satanizam

Čovečanstvo je izgubilo viziju Božju.
A šta je stavilo na mesto takve vizije? Nešto uzvišenije možda? Jedna anglikanska istražna komisija koja se bavila Okultnim naukama i koja se sastala u Australiji podnela je o tome izveštaj 13. avgusta 1975. Iz njega proizilazi da je polovina gimnazijalaca u Sidneju zahvaćena okultizmom i satanizmom.

Ista konstatacija važi i za druge gradove u Australiji. Polovina mladih ljudi pripada sektama veštica i prisustvuje crnim misama.Možda situacija u drugim slobodnim zuemljama nije tako tragična, no u svakom slučaju opsednutost marksizmom kod omladine ide zajedno s opsednutošću satanizmom, iako povezanost među njima nije uvek vidljiva. Čovek treba da ima veru i on to želi. Ako to nije vera Isusova - biće to vera u Satanu i on će progoniti one koji Satanu ne obožavaju.

Isus i Marks

Stvarno je samo mali broj vođa i rukovodilaca Partije svesno i potpuno pripadao, ili i sada pripada, satanizmu - isto onako kao što postoje ljudi koji su najdublje hrišćani, a nisu svesni da je njihova vera vera Hristova. Sasvim se dobro može igrati igra Satanina a da se ne zna da postoji njegov kult. Takav je onaj koji mrzi misao o Bogu i ime Hristovo, koji živi kao da je samo materija i koji se gadi svakog moralnog ili religijskog principa.

Stvorenja su mogla da napuste Boga. Ali Bog nikada ne napušta svoja stvorenja. On je na svet ovaj poslao Isusa Hrista, Svoga Sina Jedinca. Inkarnirana ljubav i sav od saosećanja Isus je na zemlji živeo kao siromašno jevrejsko dete, kao skromni drvodelja i najzad kao učitelj života.Čovek bačen pod noge, to je sasvim očevidno - kao i onaj koji hoće da se udavi, ne može sam sebi pomoći, ne može bez nečije pomoći izaći iz vode. Zato je Isus, potpuno shvatajući naše unutrašnje borbe, uzeo na sebe sve grehe naše - čak i one Marksove i učenika njegovih - i tako je On podneo kaznu od zla koje smo mi načinili. On je ispaštao grehe naše umirući na krstu na Golgoti pošto je podneo najgora poniženja.

On nam je kazao i obećao - onaj koji položi veru svoju u Njega biće mu sve oprošteno i on će večno s Njim živeti u raju.
Čak i notorni marksisti mogu biti spaseni! Zanimljivo je uočiti da su dvojica sovjetskih nobelovaca - Pasternak i Solženjicin - pošto su u svojim spisima prikazali zločinačka preterivanja do kojih dovodi marksizam, posvedočili svoju veru u Hrista.

Ne zaboravimo da je Marksov ideal bio da lično siđe u bezdan pakla i da sa sobom tamo povuče čitavo čovečanstvo. Ne sledimo ga mi na tom putu uništenja i propasti, okrenimo radije korake naše prema Hristu, kako bismo dosegli sa Spasiteljem našim svetlosne vrhunce, vrhunce ljubavi, mudrosti i neba u njegovoj slavi koja je neizreciva. Ova knjiga doživljava svoje treće pregledano i prošireno izdanje.

Svi grešnici ali ne i kriminalci

Prva dva izdanja su izazvala zanimljive reakcije. Mnogi su ocenili ovu studiju kao korak napred u spoznavanju Marksa i dali su mi vredna odredišta na kojima bih mogao pronaći i druga dokumenta za rad. Mnogo stupci jedne holandske teološke revije su bili posvećeni minimiziranju vrednosti ovih istraživanja. - "Jeste - kaže autor - sasvim je moguće da je Marks bio uronjen u crnu magiju, ali to u krajnjem slučaju malo znači. Svi su ljudi, zapravo, grešnici, svi ljudi imaju rđave pomisli. Ne uznemiravajmo se zbog tako sitnih stvari".

Da, svakako, svi su ljudi grešnici ali nisu svi u takvoj meri kriminalci! Da, svi su ljudi grešnici ali među njima jedni su kriminalci a drugi su pravične sudije koji ove izvode pred sud. Zločini komunizma su bez presedana. Koji bi se drugi politički sistem mogao pohvaliti time da je oterao u smrt šezdeset miliona ljudi za nekih pola veka, kakav je slučaj sa Sovjetima? - O čemu govori Solženjicin u delu Arhipelag GULAG. Šezdeset drugih miliona je ubijeno u crvenoj Kini. Postoje stepeni u grehu i u zločinu. Vrhunac zločinstva dolazi od vrhunca uticaja satanizma na osnivače modernoga komunizma. Gresi marksizma, kao i gresi nacizma, prevazilaze uobičajenu meru. Oni su demonski!

Piše: Ričard Vurmbrant
Sutra: Poređenje između Isusa i Marksa


vesti po rubrikama

^feljton

15:02h

Crveni uragan nad Beogradom 1944 - 1945. (28)

15:29h

Karl Marks i Satana (20)

   


     


FastCounter by LinkExchange