[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Nedelja, 21. 12. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Crveni uragan nad Beogradom 1944 - 1945. (28)

Javlja pukovnik Andrija Milić

Detaljan izveštaj o narodnim neprijateljima

Tako, 29. decembra 1945. godine iz Beča javlja pukovnik Andrija Milić: "Od drugarice Jelene Mukajetović, koja je po nalogu druga potpukovnika Pejovića radila u Salcburgu dobili smo sledeće izveštaje koje prosleđujemo specijalnim kurirom:

Zebić Mirko, ustaški ministar, nalazi se u Radstatu. Stanuje u samom gradu sa ženom i troje dece. Putuje često u Salzburg, Spital i Klagenfurt. Ima dobre veze među prijateljima Austrijancima koji ga kriju i pomažu mu.

Izgleda da održava i veze među ustašama koji žive u američkoj i ustaša u engleskoj vojnoj okupacionoj zoni. Po njegovoj izjavi Ante Moskov i Ante Artuković se nalaze negde kod Spitala u engleskoj zoni. Oni su pod prismotrom Engleza. Zebić je policijski prijavljen pod svojim pravim imenom i do sada nije imao nikakvih teškoća sa savezničkim vlastima niti je uopšte do sada bio saslušavan..."

"Drugarica Jelena je ušla u trag i sledećim ratnim zločincima iz Beograda", javlja dalje pukovnik Andrija Milić iz Beča. To su:
Tasa Dinić, ministar unutrašnjih poslova u vladi Milana Nedića. Stanuje negde u blizini Salcburga. A baš gde stanuje - krije i od svojih najboljih prijatelja i drugova. Saznala sam da živi pod svojim pravim imenom, tako da bi ga našli ljudi mogli pronaći preko policije. Kreće se slobodno po Slacburgu, gde sam ga i sama srela. Čula sam da je vrlo obazriv prema svakome. Do sada nije saslušavan ni od koga od saveznika.

Jovan Popović, bivši upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, živi u Badgajstenu sa ženom i dvoje dece u hotelu "Šilerhoftu". Kreće se slobodno i često putuje za Salcburg. U dobrim je odnosima sa predsednikom Nacionalnog komiteta Trivuncem, koji mu je i kum. Živi pod pravim imenom i hotel leži na zgodnom mestu za likvidaciju ili kidnapovanje.

Veza s kraljem

Đoka Anđelković, Nedićev generalštabni oficir i osnivač Nacionalnog komiteta u Salcburgu. Živi u samom gradu, u dobro obezbeđenom stanu, odnosno, stoji u telesnoj vezi sa engleskom policijom i ima napismeno od engleskih vlasti da ga niko ne sme uznemiravati dok ne izvesti englesku ili američku policiju i ista ne pošalje svoga agenta u stan.

Ima masu dokumenata koje je doneo iz Beograda ili ih je dobio od uglednih američkih i engleskih policajaca kao i od samog generala Klarka, u kojima se kaže da je on veliki borac za demokratiju i prijatelj američkog naroda i mole se sve vlasti da mu izlaze u susret. Ne znajući ko sam, ova dokumenta mi je on lično pokazivao. On je takođe veza između Nacionalnog komiteta i kralja Petra.

On je putovao u Osnabrik kada je u njemu boravio kralj Petar. Lično mi je rekao da ima nameru da krajem decembra ode za Badgeštajn i tamo provede jedan mesec, gde želi da stanuje kod Amerikanaca. Kreće se slobodno po Salcburgu, putuje za Badgeštajn, Salfelden itd.

Ovde su i Brana Ivanović, podsekretar u Nedićevoj vladi i njegov zet. Saznala sam da živi u Lel am Si. Živi pod pravim imenom, kreće se slobodno i stanuje u centru grada, u Američkoj zoni.

Izveštaj o Nediću

Saznala sam i za Milana Nedića. Živi u Mosburgu, u američkoj zoni, u nekom SS lageru. Takođe sam saznala da živi pod vrlo lošim okolnostima i velikom strahu da ga ne izruče vlastima u Beogradu..."

Međutim, u isto vreme, OZNA je došla do još jednog dragocenog spiska (pronađen u arhivi Milana Aćimovića) koji je odavno kvalifikovan kao "izdajnik, narodni neprijatelj i ratni zločinac". Bežeći iz Beograda u jesen 1944. godine nije uspeo da ga uništi ili skloni na nedostupno mesto. Ovaj materijal je bio osnova i orijentir za masovna hapšenja, suđenja i streljanja ratnih zarobljenika koji su se vraćali u Srbiju iz raznih nemačkih logora.

Nedić je za sve vreme rata po nemačkim logorima imao svoju špijunažu i svoje doušnike koji su obaveštavali Aćimovića i Nedića o stavu pojedinih kraljevskih oficira prema kvisliškoj vladi i NOP-u.

Piše: Mr Ljubomir Pešić
Sutra: Primerno kazniti


vesti po rubrikama

^feljton

15:02h

Crveni uragan nad Beogradom 1944 - 1945. (28)

15:29h

Karl Marks i Satana (20)

   


     


FastCounter by LinkExchange