[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Utorak, 2. 12. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Karl Marks i Satana (1)

Zajednica vernih u Hristu

Bio je to naslov prve knjige Karla Marksa

Pre nego što je postao ekonomista i komunista na glasu, Marks je bio humanista. Danas je jedna trećina naše planete marksistička. Zapravo, u ovom ili onom vidu, mnogi ljudi su marksisti, čak i u kapitalističkim zemljama. Sve do samih hrišćana, dakle ljudi iz Crkve - neki od njih su i na visokim položajima - ljudi su ubeđeni da je Isus ponudio ključ i način kako da se stigne na nebo, a Marks je ponudio ključ i način kako da se pritekne u pomoć gladnima, siromašnima i ugnjetenima na ovoj zemlji.

Truli sistem

Marks je bio najdublje čovečna priroda. Jedna ideja ga nije ostavljala na miru - kako pomoći izrabljivanim masama? Njih kapitalizam - isticao je on - vodi putem osiromašenja. Po njemu, kada jednom taj truli sistem bude ukinut, i nakon izvesnog prelaznog perioda pod diktaturom proletarijata, Država će nestati i nastupiće raj za trudbenika. U komunističkom društvu svi bi radili, svako prema svojim mogućnostima, u fabrikama ili na poljoprivrednim dobrima koja pripadaju zajednici, a svako bi bio nagrađivan u skladu s njegovim potrebama. Više ne bi bilo Države koja upravlja ljudima; više ne bi bilo ni ratova ni revolucija, zavladalo bi sveopšte i beskonačno bratstvo.

Međutim, da bi mase našle sreću potrebno je nešto više od čistog i jednostavnog ukidanja kapitalizma. Marks je pisao: -"Uništenje religije, kao iluzorne sreće ljudi, jeste nešto obavezno u ime njihove realne sreće. Poziv na napuštanje njihovih iluzija o njihovim uslovim života jeste poziv na napuštanje uslova u kojim ase oseća potreba za iluzijama. Kritika religije je dakle kritika ove doline plača čiji je religija odjek".

Marks je bio protivnik religije jer, po njemu, religija je prepreka realizaciji komunističkog ideala koji je on video kao jedino rešenje problema sveta.

Upravo tako i marksisti obrazlažu svoju poziciju. Neki ljudi iz Crkve utemeljuju svoju poziciju na isti način. Prečasni Osterreicher - iz Velike Britanije - izjavljuje u jednoj svojoj propovedi: - "Komunizam - kakve god bile njegove sadašnje forme u kojima se iskazuje - začetnik je jednog pokreta čija je namena oslobađanje ljudi iz stanja eksploatacije čoveka od strane čoveka. Jer, sa sociološke tačke gledišta, Crkva je bila i još uvek je u širem smislu na strani "eksploatatora".

Karl Marks, čije teorije loše prikrivaju jednu istinsku strast za pravdom i bratstvom koje se koreni u učenju proroka Izrailja, mrzeo je religiju jer je ona služila kao oruđe za održavanje status kvo u uslovima kada su deca tretirana kao robovi radeći do krajnje iznemoglosti da bi se drugi bogatili. I to se događalo čak i ovde, u Velikoj Britaniji. Kada je, ima tome stotinak godina, rečeno da je "religija opijum za narod" - nije to bila kritika bez ikakve osnove... Kao članovi Mističnoga Tela mi smo dužni da primimo časnu kaznu, moramo umeti jednostavno i to da priznamo, jedan veliki dug prema svemu komunističkom".

O Marksovom duhu

Što se mene tiče, ja sam hrišćanin. Ja volim čovečanstvo i želim njegovo dobro. Iz tih razloga ja bih bez skrupula prihvatio anarhiju, komunizam, demokratiju ili fašizam samo ako to može nešto pridoneti ljudskoj sreći. Dugo vremena već, zaokupljen sam delom Marksovim kako bih bolje shvatio njegov duh. Otkrio sam, u toku tih proučavanja, mnogo iznenađujućih stvari i sada bih voleo da ih podelim s mojim čitaocima.

Marksizam nas pogađa - pa i šokira - uspesima koje postiže, ali da li uspesi, u suštini, nešto potvrđuju? Vračevi iscelitelji takođe imaju uspeha. uspeh potvrđuje grešku u onoj meri u kojoj su nam i istina, pa uostalom i neuspeh, od neprocenjive koristi - oni nam otvaraju put ka jednoj dubljoj istini. Prema tome, pozabavimo se analizom izvesnih Marksovih dela ne vodeći računa o uspesima koje su ona imala ili ih nisu imala.

Srca prema braći

U svojoj ranoj mladosti Marks je bio hrišćanin. Prvo njegovo pisano delo - barem od onih koja su do nas stigla - nosilo je naslov "Zajednica vernih u Hristu". Tu srećemo ovu lepu misao: - "Uz pomoć ljubavi kojom ljubimo Hrista mi istovremeno okrećemo srca naša prema braći našoj koja su s nama najbliže povezana, radi kojih je On lično Sebe prineo na žrtvu".

Marks je dakle poznavao sredstvo pomoću kojega ljudi mogu postati braća među sobom - to je bilo hrišćanstvo.
On nastavlja: - "Zajednica u Hristu" je u stanju da pruži unutrašnje ushićenje, utehu u bolu, spokojno poverenje u sebe i srce osetljivo da ljudski voli sve što je plemenito i veliko, ne iz želje za ambicijom ili slavom, već Hrista radi".

Piše: Ričard Vurmbrant
Sutra: Ljuti borac protiv religije


vesti po rubrikama

^feljton

17:03h

Karl Marks i Satana (1)

17:20h

Crveni uragan nad Beogradom 1944 - 1945. (9)

 


     


FastCounter by LinkExchange