[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Subota, 22. 11. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Poreklo Arbanasa (28)

Saradnja kačaka i VMRO - a

Kačkački napadi učestali su naročito od 1921. godine

Ideje kosovskog komiteta imale su velikog uticaja na kačake. Tako je, pod uticajem ovog komiteta, 1920. godine bila jedna akcija kačaka, njih 200 iz podrimskog i sreničkog sreza i napali selo Grabac, koje se nalazi kod Istoka, zapalili su selo i svu stoku opljačkali. U selu Suštici ubili su kmeta, zatim predsednika glavničke opštine i nekoliko pandura.

Kačački napadi su u 1921. godini učestali, naročito na putu Đurakovac - Peć. Vođe kačaka su naređivale kačacima da pale i pljačkaju kao bi sprečili naseljavanje ovih prostor ai sprovođenje agrarne reforme. Kačaci su imali podršku albanskog stanovništva jer su ih smatrali svojim zaštitnicma, oni su ih hranili i nisu hteli davati podatke o kačacima vlastima.

Pljačke i ubistva od strane kačaka su se iz godinu u godinu povećavali. Tako 1922. godine za kratko vreme izvršili su 58 ubistava, 18 pokušaja ubistva, 13 razbojništava i 71 jednu vrlo drsku krađu. Kačacima su se pridruživali oni koji su vršili ubistva, prikrivači i prodavci oružja, oni koji su bežali zbog krvne osvete, oni koji su pljačkali tuđu imovinu, krijumčari duvana, oni koji su izbegavali služenje vojnog roka i dr.

Od kačaka do balista

Pa oni koji su vršili ubistva nad onima koji su sarađivali sa jugoslovenskom vlašću kao što su: kmetovi, panduri, predsednici opština i drugi. Glavne vođe kačaka pored ostalih bili su: Azem Bejta, Bajram, Curi, Hasan Vučitrna, Iso Boljetinac, Mehmed Delija, Elez Jusug i drugi koji su skoro u svim mestima imali svoje bande. Krajem septembra 1924. godine izvršeno je uspešno razbijanje kačačkog odmetništva i likvidiranje njihovih vođa, ali kačački mentalitet nije uništen ni do današnjih dana. Da je to tako kačaci su bili potencijalni balisti u toku Drugog svetskog rata, a u naše vreme kačaci su oličeni u teroristima OVK.

Vođe VMRO su bile Todor Aleksandrov, Aleksandar Protogerov i Vanče Mihajlov. Sa njima za mračne ciljeve sarađivali su vođa kačaka Hasan Priština i Bajram Curi. Tako novembra 1920. godine tzv. Kosovski komitet na čelu sa Hasanom Prištinom i Hodžom Kadrijem zaključili su sa VMRO-om sporazum o zajedničkoj borbi protiv novostvorene Kraljevine SHS Jugoslavije, sa ciljem da se Kosovo i Metohija odvoji od Jugoslavije i pripoje Albaniji, a da se Makedonija pripoji Bugarskoj. U ime Komiteta ovaj protokol su potpisali Hsan Priština, Bedri Pejan , Hodža Hadriju i Sejfi Velmosi. Sporazum se odnosio na zajedničke komitsko-kačačke akcije, u prilog Bugarske i Albanije.

Iz tih razloga je u januaru 1924. godine u Albaniji u Valoni održan sastanak kome su prisustvovala i dva bugarska generala, od kojih je jedan bio A. Protogerov i dva bugarska generalštabna pukovnika. Na ovom sastanku je pripreman plan za dizanje ustanka Albanaca na Kosovu i Metohiji, kao i Makedoniji. U to vreme kod Bajrama Curija nalazili su se i kačaci Azema Bejte, koji mu je služio kao veza između kosovskog komiteta i VMRO. Aprila 1933. godine Vančo Mihajlov se susreo sa Hasanom Prištinom u jednom bugarskom selu i dogovorili su se o daljoj saradnji i izvođenju akcija i tada su odlučili da postignu sporazum sa svojim istomišljenicima Frankovcima - ustašama Ante Pavelića. Kosovski komitet, VMRO i ustaše predstavljali su uvek faktor nestabilnosti na Balkanu.

U službi Italije

Kačačke akcije će u velikoj meri koristiti Italija u odnosu na Jugoslaviju posebno od 7. aprila 1939. godine kada je Italija aneksijom i okupacijom Albaniju zauzela. Tada je u Tirani formiran jedan nov Kosovski komitet, pod vođstvom Ćerim bega Mahmudbegovića iz Peći. Italija preko njega obavlja svoju propagandu kod Albanaca na Kosovu i Metohiji. Poznati italijanski obaveštajac Anđelko Antika u Toropoji se sastaje sa vođama kačaka Sadik Ramom, Zećirom Radžom, obojica iz okoline Peći, i Hisenom Sejdijem iz Junika i sa njima se dogovara kako zajedno sa Tahirom Zaimom da vrati kačake u Jugoslaviju koji će raditi za interese Italije.

Piše: Mr Pavle Dželetović
Sutra: Pompezni doček okupatorima


vesti po rubrikama

^feljton

15:20h

Rasrbljivanje Crnogoraca (39)

15:33h

Poreklo Arbanasa (28)

 


     


FastCounter by LinkExchange