[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Sreda, 29. 10. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Nemačka pomaže reforme u našoj zemlji kako bismo dostigli nivo razvoja susednih zemalja

Podrška politici reformi

Dugoročni cilj ove pomoći je približavanje Jugoslavije Evropskoj Uniji, a krajnji njeno punopravno članstvo u EU

Nemačka agencija za razvoj (GTZ) je započela tehničku saradnju sa tadašnjom SRJ odmah po zbacivanju Slobodana Miloševića sa vlasti u oktobru 2000. i ukidanju međunarodnih sankcija. Smatrajući da je već dovoljno loša situacija u Jugoslaviji pogoršana krizom na Kosovu i intervencijom NATO-a, GTZ je rešila da pomogne Jugoslaviji da dostigne nivo ekonomskog i društvenog razvoja okolnih zemalja. Dugoročni cilj ove pomoći je približavanje Jugoslavije Evropskoj Uniji, a krajnji njeno punopravno članstvo u EU.

Prvi korak GTZ je preduzela u saradnji sa Nemačkom finansijskom agencijom još pre decembarskih parlamentarnih izbora u Srbiji 2000. godine, u obliku donacije od 50 miliona maraka namenjenih jačanju demokratskih pokreta. Osnovna namera je bila da se stanovništvu Srbije stavi do znanja da SR Nemačka podržava politiku reformi koju su sprovodile političke partije i grupacije u okviru DOS-a. To je učinjeno tako što je gradovima i opštinama u kojima su vlast držale demokrate pružena pomoć u unapređenju rada opštinskih službi i velikim poboljšanjem u snabdevanju energentima.

Po otvaranju kancelarije za koordinaciju GTZ u Beogradu i priključivanju Srbije Paktu za stabilnost u jugoistočnoj Evropi, postalo je jasno da će pomoć biti koncentrisana na ekonomsku rekonstrukciju i prelazak na liberalnu društveno-tržišnu ekonomiju, kao i smanjivanje socijalnih tenzija. U ime Nemačkog saveznog ministarstava za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), GTZ je pokrenula niz projekata čiji su prioriteti sledeći:

- pomoć pri reformi pravosuđa, pomoć pri privatizaciji, promocija malih i srednjih preduzeća, reforma poreskog zakona, reorganizacija sistema za srednje i visoko obrazovanje, modernizacija opštinskih službi, savetodavne službe za reorganizaciju NBJ, poboljšanje društvenih službi i infrastrukture radi zadovoljavanja osnovnih potreba stanovništva, pružanje finansijske podrške iz fonda za istraživanje i ekspertizu, kao i iz malog fonda namenjenog sprovođenju mnogobrojnih studija o ekonomskoj i pravnoj politici.

Pravosudni sistem

Obim fonda za projekte u Srbiji i Crnoj Gori je u 2002. godini iznosio 7,6, a za oblast centralne i istočne Evrope 116,2 miliona evra.

Reforma pravosudnog sistema je neophodna za ulazak u EU, stoga je GTZ pokrenula program saradnje sa Ministarstvom Republike Srbije za ekonomske odnose sa inostranstvom, u trajanju od aprila 2001. do aprila 2004. Osnovne aktivnosti su određivanje sektora koje je potrebno reformisati kao i određivanje prioriteta, koordinacija sastanaka organizacije koja sprovodi projekat sa drugim međunarodnim organizacijama, sprovođenje analiza o potrebama, podela zadataka i izrada programa rada.

Stipendije

Organizacija udruženih Univerziteta Nemačke (DAAD) u saradnji sa odeljenjem za kulturu ambasade Republike Nemačke u Beogradu, Institutom za germanistiku Beogradskog Univerziteta, Filozofskom fakultetom u Podgorici, Filozofskim fakultetom u Novom Sadu i Filozofskim fakultetom u Prištini vrši dodelu stipendija za naučni rad u Nemačkoj. U obzir dolaze kandidati koji su naučnici, profesori ili saradnici na nekom od fakulteta, postdiplomci svih fakulteta, bivši stipendisti, umetnici, studenti nemačkog jezika i književnosti, program za mlade menadžere itd. Stipendije traju od šest meseci do godinu dana, uključuju i plaćene putne troškove, sem za profesore i naučne saradnike na fakultetima, a krajnji rok za konkurisanje je novembar ili april. Starosna granica za kandidate je od 32 do 36 godina, a sve bliže informacije se mogu dobiti u gore navedenim ustanovama ili zvaničnom sajtu www.daad.de/stipendien.

Zatim, GTZ radi na nacrtima zakona i uredbi, pri čemu učestvuje u pripremi odgovarajuće dokumentacije, sarađuje na izradi samog nacrta zakona, vodi javne rasprave i organizuje međunarodna i regionalna događanja. U skladu s tim, GTZ pomaže državne službe tako što sprema materijale, obezbeđuje izveštaje specijalista i pomaže u obučavanju službenika. GTZ izrađuje i planove za sprovođenje reformi pravnih institucija i podržava veću informisanost javnosti, putem medija i kampanja vladinih agencija.

Opštinske službe

Projekat modernizacije opštinskih službi je započet u januaru 2001. i trajaće do oktobra 2004. Njegov cilj je da se pomogne Ministarstvo unutrašnjih poslova u organizovanju lokalne samouprave, poboljšanju rada opštinskih službi i pokretanje lokalnih razvojnih potencijala. Ovo se odvija kroz usavršavanje predstavnika lokalne vlasti i lokalnih stručnjaka, konsultaciju u vezi mera za razvoj opštine, kao i kroz savetodavne službe koje su zadužene za stvaranje odgovarajućeg pravnog, institucionalnog i finansijskog okvira.

GTZ je zadužen da svojim savetima doprinese stvaranju održivih struktura lokalne samouprave i učvrsti zastupanje interesa opštinske vlasti. Ciljna grupa ovog projekta su ljudi u gradovima i opštinama koje su pogođene sve težim siromaštvom i ozbiljnim nedostacima u obezbeđivanju osnovnih tehničkih usluga i službi društvene infrastrukture. Glavni posrednici su izabrani politički predstavnici, zaposleni u opštinskoj službi, osoblje zaduženo za predstavljanje interesa Srba i srpsko-crnogorske lokalne vlasti i zaposleni u kancelarijama odgovorni za nadzor lokalne vlasti.

Bitne stavke u razvoju opštinske uprave po mišljenju agencije GTZ za razvoj su nadgledanje pravne i sudske službe, upravljanje opštinskim budžetom, oblici i sredstva organizacije lokalnih službi i međuopštinske saradnje, bolje učešće građana na opštinskom nivou, kontrola rada mandatara i službenika, organizovanje programa i radionica za njihovu obuku itd.

Agencija za privatizaciju je u Srbiji osnovana u julu 2001, a projekat GTZ-a se u tom slučaju odnosio na osnovnu strukturu Agencije, kao i organizaciju i sprovođenje privatizacije kroz aukcijsku prodaju. To je značilo odlučivanje i o organizaciji (naročito službe zadužene za aukcije jer je predviđeno da od 7.000 malih i srednjih preduzeća oko 6.000 bude prodato tim putem), o metodama i procedurama, izboru i obuci osoblja. Zahvaljujući transparentnom mehanizmu koji je na taj način stvoren, Agencija za privatizaciju na ovaj način proda oko 100 preduzeća mesečno.

U avgustu 2002. je počela druga faza koja se nastavlja na osnove organizacije iz prethodne faze, koncentriše se na uklanjanje prepreka i poboljšavanje metoda, pri čemu je veoma bitno oslanjanje na iskustvo stečeno u ranijim privatizacijama. Saveti se odnose na lokacije za ulaganje i odgovarajući marketing, probleme ekološkog zagađenja, zahteve za nadoknadu, regulisanje dugova preduzeća koja se privatizuju, poništenje gotovih ugovora o privatizaciji, probleme nesolventnosti, procenu vrednosti preduzeća, upravljanje društvenim preduzećima i suočavanje sa protivljenjem radnika zbog sve većeg viška radne snage koji uzrokuje privatizacija usred opšte nezaposlenosti.

Reforme obrazovanja

GTZ podržava Ministarstvo za obrazovanje i sport u procesu reforme stručnog obrazovanja, projektom koji je počeo pre dve godine i traje do 31. oktobra 2004.

Radi se na jačanju uloge Vlade i na razvoju i stavljanju akcenta na važnost obrazovnih standarda i srodnih struktura. Bitna stavka je reforma poslovnog i ekonomskog obrazovanja, u osnovi koje se nalazi unapređivanje sadržaja i metoda nastave, kao i stvaranje pilot nastavnog programa usklađenog sa potrebama privatnog sektora.

Sledeća, takođe veoma bitna aktivnost je orijentacija mogućnosti za srednje obrazovanje u nekom regionu prema potrebi i potražnji za odgovarajućom veštinom u privatnom sektoru tog kraja. Odatle treba da usledi pružanje odgovarajućih mogućnosti za osnovno obrazovanje ili profesionalno preusmeravanje.

U skladu sa tim je izrađena i studija o srednjoškolskom stručnom usmerenju i njegovoj strukturi za pet zemalja, koja predstavlja osnovu za njegovo funkcionalno. Pomoć je pružena i u vidu novca i opreme potrebnih za osnivanje nacionalnog instituta za srednjoškolsko obrazovanje, zatim u razradi i primeni detaljnog programa za obuku stručnjaka koji će dalje obučavati profesore u srednjim poslovnim školama po pitanju njihovog programa i metoda rada, pripremi za razvoj pilot nastavnog programa, proučavanje potrebe i potražnje za pojedinim strukama itd.

Slađana Ilić


vesti po rubrikama

^Nemačka i mi

17:05h

Sve o Nemačkoj

17:15h

Nemačka pomaže reforme u našoj zemlji kako bismo dostigli nivo EU

17:30h

Nemačke institucije u SCG iz oblasti ekonomije

17:40h

Kurt Leonberger: Nemačka najznačajniji trgovinski partner Srbiji i Crnoj Gori

17:50h

Prirodne lepote Nemačke - zamkovi, banje, turistički centri...

18:00h

U okviru kulturne saradnje SCG i Nemačke u Beogradu nastupio slavni Zubin Mehta

18:15h

Nora u savremenom svetu

18:25h

Folker Marvic, direktor beogradskog Gete-Instituta: Partnerstvo i dijalog - glavni motivi

18:40h

Nemačke institucije u Srbiji i Crnoj Gori

18:50h

Web adresar: Nemačka na Internetu

     


     


FastCounter by LinkExchange