[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Utorak, 7. 10. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Verske sekte i pravoslavlje (22)

Član porodice u sekti

Tražite pomoć i informacije od organizacija specijalizovanih za protivsektaško delovanje

Kako da se ponašate ako se član vaše porodice nalazi u sekti?
Šta treba da činite
- Pokušajte da ostanete u redovnom kontaktu putem pošte ili telefona, čak i kada vam malo ili retko odgovara.
- Izražavajte iskrenu ljubav prema njemu u svakoj prilici.
- Vodite dnevnik komentara, stavova i događaja povezanih sa njegovim životom u sekti.

- Uvek sa dobrodošlicom dočekujte povratak "sektaša" u porodični dom, bez obzira na to šta je rečeno.
- Sačuvajte kopije vaše prepiske.
- Zabeležite sva imena, adrese i brojeve telefona ljudi povezanih sa sektom.
- "Držite jezik za zubima" ako "sektaš" pravi neumesne komentare.

- Pročitajte sve preporučene knjige o sektama i kontroli uma, kao i sve ostalo što će vam pružiti dodatna obaveštenja o dotičnoj sekti.
- Tražite pomoć i informacije od organizacija specijalizovanih za protivsektaško delovanje, one brinu o vama i vašoj ličnoj situaciji.
- Pažljivo ga podsećajte na predsektaški život. Pokazujte mu slike bivše ljubavi, sportskog kluba u kome je trenirao, puštajte mu nekad omiljenu muziku. Molite se Bogu "sektaša".

Šta ne treba da činite?

- Nemojte brzopleto prihvatati moguće rešenje pre nego što pažljivo istražite problem sekti.
- Nemojte govoriti: "Ti si u sekti, tebi je ispran mozak", iako je to, nažalost, tačno.
- Nemojte davati novac članu sekte.
- Nemojte se osećati krivim; porodice nisu uzročnici ovog problema.
- Nemojte se ljutito ili neprijateljski ponašati prema toj osobi.
- Nemojte misliti da ste usamljeni - to se dešava hiljadama porodica svake godine.

- Nemojte potcenjivati moć koju sekta ima nad svojim članom.
- Nemojte izazivati neprijateljstvo "sektaša" ismevajući njegova verovanja.
- Nemojte se ponašati kao sudija ili protivnik osobe koja je u sekti, njegovog učitelja, niti učenja sekte.
- Nemojte se sukobljavati ni sa jednim od vođa ili članova sekte.

- Nemojte dozvoliti da vas neki "stručnjak" za sekte ubedi da platite velike sume novca bez prethodne provere njegovih kvalifikacija.
- Ne gubite nadu u uspeh u pomaganju članu vaše porodice da napusti sektu, bez obzira na to koliko je dugo žrtva u sekti.
- Nemojte zapostavljati sebe niti ostale članove porodice.
Kako prihvatiti dete koje je tek izašlo iz sekte i kako se ophoditi sa njim?

Izlazak vašeg sina ili kćerke iz sekte može biti težak, a mi ćemo pokušati da vam umanjimo teškoće pri uspostavljanju delotvornog opštenja i jačanja porodičnih veza. To ne znači da treba da preuzmete ulogu savetnika ili terapeuta, već da vaša svest o tome može znatno pomoći procesu ponovnog prilagođavanja.

Pristupanje sekti ne ukazuje na grešku, manu ili slab karakter. Sekta traži najbolje kvalitete: član zbog njih biva vrbovan.

Vaše dete nije "autsajder"

Članovi pokušavaju da vode perspektivan život u ljubavi. Ne zastrašujte ih tvrdnjom da to čine iz slabosti ili zlobe. Vaš potomak je žrtva sopstvenog idealizma i želje za promenom u spoju sa procesom sektaške indoktrinacije. Bitno je shvatiti da su slabost, strahovi, nesigurnost, osećanje krivice, podsticani da bi sekta razvila zavisnost i uništila slobodnu volju pojedinaca. Vaš sin ili kćerka će pokušavati da se oporave od jake manipulacije.

Vaše dete nije bolesno

Raniji posmatrači bivših članova sekti izneli su neke pretpostavke o pojavi šizofrenije. Postoji kultna ličnost koja funkcioniše nalik na normalnu ličnost. Vremenom, može se prepoznati ova sektom zavedena (izmenjena) ličnost. Vreme i to leči. Razgovor sa bivšim članom, istraživanje, razumevanje kontrole uma i povratak u normalni život, čak i lagan, pokazali su se kao najbolji lek.

Ima i onih kojima može zatrebati dodatna profesionalna nega, psihološka ili psihijatrijska. Međutim, njima je takva pomoć mogla biti potrebna i pre stupanja u sektu. Strpljenje i podrška su ono najbolje što im vi možete pružiti.

Piše: Zoran D. Luković
Sutra: Razgovor kao najbolji lek


vesti po rubrikama

^feljton

16:12h

Verske sekte i pravoslavlje (22)

16:38h

Moji poverljivi razgovori sa Hitlerom (24)

 


     


FastCounter by LinkExchange