[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Sreda, 3. 9. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Nacrt zakona o advokaturi upućen Ministarstvu pravde

Pored pravosudnog
i advokatski ispit

Nespojivost političkih funkcija sa advokatskom delatnošću

BEOGRAD - Advokatska komora Srbije uputila je juče Ministarstvu pravde Srbije svoj nacrt zakona o advokaturi, koji predviđa mnoge novine, pa i obavezno polaganje advokatskog ispita kao uslova za obavljanje ove delatnosti.

Novim zakonom advokatura bi trebalo konačno da dobije veća ovlašćenja prilikom upisa u advokatski imenik, kako se ne bi dešavali slučajevi konflikta interesa, u prošlosti veoma brojni i priliv ljudi u ovu profesiju kojima tu nije mesto.

Legitimacija
Svojstvo advokata dokazuje se advokatskom legitimacijom koju je u tekućoj godini izdala, ili je njenu važnost za tekuću godinu produžila advokatska komora. Od svakog lica koje se predstavlja kao advokat, sud ili organ koji vodi postupak može tražiti na uvid advokatsku legitimaciju. U slučaju da se neko predstavi kao advokat, a nema legitimaciju, organ kod kojeg se vodi postupak uskratiće mu obavljanje advokatske dužnosti u tom postupku. Ova novina praktično će značiti proveru godišnje licence za svakog advokata.

Ograničenje prava
Advokat koji je pre upisa u imenik obavljao funkciju u pravosuđu, bio starešina organa uprave, ne može biti punomoćnik, odnosno branilac u predmetima sudova i organa uprave na teritoriji advokatske komore gde je obavljao svoju prethodnu delatnost. Ovo ograničenje trajalo bi, po nacrtu, tri godine. Tu se, pre svega, misli na one koji su bili sudije, predsednici sudova, javni, odnosno državni tužilac i njihovi zamenici. Ovde spadaju i bivši ministri, njegovi zamenici i pomoćnici starešine organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i njihovi zamenici i pomoćnici.Nacrt zakona o advokaturi upućen Ministarstvu pravdeNacrt zakona o advokaturi upućen Ministarstvu pravde

Pored položenog pravosudnog ispita, advokatskog ispita, diplome pravnog fakulteta, budući advokat morao bi da plati propisanu upisninu, pruži dokaz o sedištu svoje kancelarije.

On ne sme biti osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom. Takođe, ni onaj iz čijeg se ponašanja može zaključiti da na prethodnom poslu nije radio savesno neće moći da bude advokat. Pri oceni dostojnosti poverenja u obzir će biti uzete moralne norme i kodeks profesionalne etike advokata. Novina je i obaveza osiguranja od profesionalne odgovornosti, ali ovo rešenje će morati da pričeka na nova zakonska rešenja u oblasti osiguranja.

U članu 13 nacrta predviđa se i nespojivost advokatske delatnosti sa obavljanjem nekih drugih. Advokat ne može zasnovati radni odnos, niti registrovati drugu samostalnu delatnost, biti direktor preduzeća, osnivač samostalne trgovinske radnje, ugostiteljske ili zanatske. Takođe, advokat neće istovremeno moći da obavlja ovu delatnost i da bude rukovodilac u nekom državnom organu, ministar, zamenik ili pomoćnik ministra, a isto važi i za republičke organe uprave i uprave državne zajednice Srbija i Crna Gora. Isto se odnosi i na funkcije starešine organa, njegovog zamenika ili pomoćnika u organu teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave.

Izbor na rukovodeći položaj u saveznom, republičkom, pokrajinskom ili opštinskom državnom organu, ili izbor za ministra, predsednika ili potpredsednika Vlade, ili predsednika Republike značiće da mu privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom za vreme trajanja mandata. Ukoliko i advokat ne podnese u roku od 30 dana od izbora na funkciju zahtev advokatskoj komori za privremeni prestanak rada, ona će po službenoj dužnosti doneti rešenje o njegovom brisanju iz imenika advokata.

I. Stojković


vesti po rubrikama

^društvo

16:08h

Nacrt zakona o advokaturi upućen Ministarstvu pravde

16:17h

Saopštenje Odbora za ljudska prava: Blagoslov za sudije pod istragom

16:29h

Socijalni program za oko 1.000 zaposlenih u "Krušiku"

16:38h

Roditelji prvaka pitali ministra prosvete prvog školskog dana

16:45h

Odluke o razrešenju Janjuševića i Kolesara

17:01h

Vuk Obradović optužio vlast za mafijašku privatizaciju

17:14h

Organizovani kriminal sa lekovima na recept

17:22h

Humanitarna pomoć Evropske unije za grejanje izbeglica

17:31h

Uredbom Saveta ministara SCG: Diplomata i predsednik PK

 


     


FastCounter by LinkExchange