[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Sreda, 27. 8. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Svetost Nikolaja Žičkog (26)

Kakvi su plodovi nauke 20. veka

Danas ljudi toliko mnogo polažu na svoju pamet, znanje i nauku, a tako malo dolaze do sreće i istine

Da obožavamo i ljubimo sve osim Boga, jedinog pravog i istinitog kome pripada svaka sila i slava kroz sve vekove. Pa da li je to čudo onda, ljudi, braćo, što su se u svetu danas namnožila tolika bezakonja i što su ljudi danas toliko nesrećni i potišteni. Zar se nikad niste zapitali, gde leži klica bolesti današnjeg čovečanstva? I da li biste mogli da mi odgovorite na pitanje:

"Otkuda to da su ljudi danas u tolikoj nevolji, kada je Tvorac naš stvorio život na sreću sviju nas i kada je ova zemlja naša toliko prostrana i puna svakojakog blaga, da može deset puta više odhraniti, i usrećiti ljude nego što ih sada ima? Da ste mi i najmanje obasjani videlom Istine, vi bi se pre svega i revnosnije od svega potrudili da uspostavite dijagnozu današnjim obolelim ljudima i da pronađete pravi uzrok ljudske nesreće.

Ali ja već unapred predosećam vašu konstataciju i znam da bi od vas dobio otprilike ovakav odgovor: Nauka još nije prodrla u sve ljudske redove, nauka još nije pokazala svoju moć. No ja moram već unapred da se smejem vašoj tvrdokornosti i vašem jedinom moćnom jogunstvu.

Dostojan žaljenja

Zaista bi čovek morao da se smeje ovakvom nesmišljenom i neistinitom odgovoru, ovakvim zatvaranjem očiju pred blještavom stvarnošću. Ali ne, neću da se smejem vama, poklonicima savremene materijalističke nauke iz HH veka! O bolje je i humanije je da vas sažaljavam. Jer onaj koji ne poznaje istinu, a diže stalno glasove o svojoj visokoprosvećenosti, taj je najbedniji među svima koje sunce greje. Onaj koji gleda stvarnost, a ne vidi je, koji vidi razne pojave i zbivanja, a ne ume da iz njih izvede logičan zaključak, zaista je dostojan sažaljenja.

O zar ne govori već sasvim jasno stvarnost o taštini vaše nauke i zar vaše "naučne" poglede na savremenu stvarnost nije već odavno demantovala!? Recite mi, o gordi ljudi iz HH veka, do kakve nas je sreće i blaženstva doveo napredak te vaše obožavane nauke?

Zar ne vidite, zar vam stvarnost ne pokazuje već sasvim jasno kakvi su plodovi racionalnosti nauke? Jer svako se dobro po rodu poznaje, rekao je Onaj koji je svetlost sveta i videlo istine Gospod Isus Hrist naš. Ne može drvo dobro zlih rodova rađati, niti dobro zlo dobrih rodova rađati.

Zaista ko su plodovi racionalističke nauke blagostanje i sreća čovečanstva, otkud onda to da smo mi okruženi tolikim naučnim pronalascima u tolikoj meri nesrećni i potišteni? Ili mislite da nauka nije prodrla u sve redove ljudi i da još nije pokazala svoju moć. Isuviše je već prodrla u redove ljudi i u izbe čovečanstva isuviše je pokazala svoju moć i baš tamo gde je nauka najviše prodrla i svoju moć najviše pokazala, baš otuda nikakve vajde nemamo.

Gle, nekada su ljudi bili manje naučni od današnjih, no sreća ih je mnogo više gledala i blagoslov ih je mnogo više pratio od današnjih ljudi. Danas ljudi toliko mnogo polažu na svoju pamet, znanje i nauku, a tako malo dolaze do sreće i istine.

Pa zato pustimo sada naše svetle bogomoljce da nam oni nešto o Istini kažu. Njihova zapažanja ne osnivaju se na naučnim teorijama, nego na životnom iskustvu. Počujmo njihove pesme, o čemu pevaju oni:

Svetlosti nam treba, o Gospode, s neba!
Svetlosti nam treba ko nasušnog hleba.
Od naših se dana svetlost zaklonila,
Nad njima je tama krila raskrilila.
Zbunjeni od tame putnici se glože,
No šta tama može protiv tebe, Bože?
Ispred karavana nešto divno blista!
Daleko, daleko, kao lice Hrista.
On je; i glas Njegov: Zašto ste sumorni?
Ja vas čekam, deco, hodite umorni!
Požurimo, braćo, gle vidi se meta
On što vazda zbori: Ja sam svetlost sveta!
Ko ide za mnom,
neće hoditi po tami

Eto odakle polaze bogomoljci, eto ko ih vodi. Ne vode ih smrtnici, nego sam Spasitelj sveta. Spasitelj sveta ih vodi, On im je cilj. Ne osnivaju oni, dakle, svoje propovedi na sujeti ovog sveta niti na svetovnoj nauci, nego na težnji za Božijim carstvom, za spasenjem duše svoje i viju nas.

Rekao je Gospo naš Isus Hristos: Šta vredi čoveku ako ceo svet zadobije, a duši svojoj nahodi. I ne sabirajte sebi blaga na zemlji gde moljac i rđa kvari i gde lupeži potkopavaju i kradu. Nego sabirajte sebi blaga na nebu, jer gde je blago vaše, onde je i srce vaše. Sveti apostol Pavle veli:

Ako jezik čovečje i anđelske govorim, a Ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni ili praporac koji zveči. I ako znam sve tajne i sva znanja, a ljubavi nemam, ništa sam. Ljubav nikad ne prestaje, jezici ako će i umuknuti, razuma ako će i nestati.

O propovedima

I Bogomoljci su razumeli reči Spasiteljeve i nadahnuli su se rečima apostolskim i pošli su po Jugoslaviji da poput svetih apostola i prvih branilaca hrišćanstva seju svud oko sebe najuzvišeniju Hristovu nauku o Ljubavi prema Bogu i bližnjima. Da li ste kadgod čuli propoved naših misionara, da li ste ih dušom razumeli? Propovedi ljudi bez naučne spreme, obučenih u prosto seljačko odelo, nadahnutih jedino rečju Božjom, naoružanih jedino Duhom Svetim.

Piše: Zoran Saramandić
Sutra: Govore iz srca i iz duše


vesti po rubrikama

^feljton

14:48h

Kapital, radnik i privatizacija (11)

15:04h

Svetost Nikolaja Žičkog (26)

 


     


FastCounter by LinkExchange