[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Nedelja, 13. 7. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Nezvanične preporuke Međunarodne krizne grupe

Očistiti Trgovinski sud
od vrha do temelja

Bez reforme tog suda nema progresa u ekonomskim reformama i investicijama, tvrdi MKG

BEOGRAD - Prema nezvaničnoj, neautorizovanoj verziji izveštaja Međunarodne krizne grupe, koju su objavili beogradski mediji, u delu koji se odnosi na preporuke Vladi Srbije pod tačkom 28, predlaže se da treba očistiti Trgovinski sud od vrha do temelja. U ovom tekstu se proziva direktno predsednik Trgovinskog suda u Beogradu i navodi da će Vlada, koja ima slabe rezultate u borbi protiv privrednog i organizovanog kriminala, iako preduzme mere u tom pravcu, naići na ozbiljnu prepreku u vidu Trgovinskog suda.

Kao jedan od najočiglednijih primera korupcije, navodi se konstantno i iregularno osujećivanje napora da se likvidira Astra banka, jedna od od banaka koja je tesno sarađivala sa Miloševićem.

Takođe, ovaj sud je, kako se navodi u tekstu, "ozloglašen" po čestim izvođenjima "plastične hirurgije" na registracionim dokumentima pojedinih kompanija, a posle ubistva premijera Đinđića mnoge firme, koje su imale saradnike zemunskog klana na svojim osnivačkim dokumentima kao suvlasnike, osnivače i članove odbora, vrlo brzo su izmenile ta dokumenta kako bi se izbegla sumnja. Kako konstatuje Međunarodna krizna grupa, bez reforme ovog suda teško da će moći da se desi pravi progres u ekonomskim reformama i investicijama.

Kako su zadržavani predmeti

Treba podsetiti i na slučaj Milene Arežine, bivše predsednice ovoga suda, u čijoj su kancelariji posle 5. oktobra pronađeni mnogi predmeti koji nisu rešeni, ili je po žalbi trebalo da se nađu u višem sudu. Protiv nje je, zbog učešća u radu izborne komisije i sumnje na izbornu krađu, pokrenut sudski postupak, a nakon 5. oktobra kontrola Višeg privrednog suda utvrdila je niz nepravilnosti u radu predsednice i njenog suda.

Dokument MKG još nema zvaničan karakter, ali nakon objavljivanja u medijima otvorio je mnoga pitanja. Jedno od njih je i kako radi Trgovinski sud, da li su problemi u sferi zakonodavstva, ljudskom faktoru ili izloženosti ovog pravosudnog organa, kroz koji se prelamaju vlasničke transformacije u okviru privatizacije, političkom pritisku.

- Do početka devedesetih, Okružni privredni sud u Beogradu važio je za dobar sud. Problemi su počeli sa nadolazećom privatizacijom, a i od tog doba sud je izložen konstantnom političkom pritisku. Preduzeća su počela da nestaju, prerastaju u privatna, došlo je do velikih lomova. Nakon privatizacije Ante Markovića, došlo je do kontrole i revidiranja već obavljenih transformacija, a u Miloševićevom periodu stvar se još više iskomplikovala. I nakon 5. oktobra dugo smo imali v.d. stanje u Privrednom sudu koji nije imao predsednika. Pritisaka je i dalje bilo. Veliki problem je i zakonodavstvo.

Mi, recimo, imamo Zakon o stranim ulaganjima koji je pojednostavio upis u registar o osnivanje firmi u zemlji. Ali, nakon Ustavne povelje ovaj zakon je preuzela Srbija, a dobili smo, na primer, Zakon o radiodifuziji. To su dva zakona koja imaju različita rešenja. Po ovom, o stranim ulaganjima moguće je osnovati radio ili TV stanicu sa sto odsto stranim kapitalom, dok po republičkom zakonu procenat kapitala ne sme biti veći od 49 odsto. To, na primer, otvara prostor za različito postupanje - rekao je Radić.

Stečajne vratolomije

U slučaju stečaja Robnih kuća "Beograd" tri puta je menjan stečajni upravnik. Već dugo se vodi postupak i u "Ineks intereksportu". Sud je vratio sve na početak, stari direktor se vratio na funkciju, ali ne i radnici koji su ostali bez posla.
Treba se setiti i slučaja "Jugoskandik", gde su se menjali stečajni upravnici, a postoje i brojni drugi primeri. Viši sud često je donosio različite odluke od Trgovinskog u Beogradu. Kao u tenisu, lopta je letela sa kraja na kraj terena, a agonija se nastavljala. Pri tome, veliki broj radnika našao se u galimatijasu pravnih akrobacija. Njih niko ne pita kako im je i kakva je sudbina njihovih porodica.

Za vreme sankcija, objašnjava on, mnoga najveća preduzeća u zemlji bila su dugo u predstečajnom stanju, nakon toga svi predmeti u ovoj materiji lomili su se preko Trgovinskog suda u Beogradu, koji je odlučivao ko će u stečaj, ko u likvidaciju.

- Bez obzira na to šta sudije ovoga suda misle o svom radu može se reći da on nije adekvatan današnjim potrebama. Te potrebe su brzo kretanje kapitala, brzo registrovanje preduzeća, ali i brzi stečaj i likvidacija. Ovi postupci traju dugo, često se menjaju stečajni upravnici, Viši trgovinski sud zauzme drugačiji stav, a Trgovinski opet donosi suprotnu odluku. Stvari se razvlače, na epilog čeka dugo.

Zašto se stečajni upravnici često menjaju, pa verovatno zbog političkih i drugih pritisaka iza kojih stoje različiti interesi, a u pitanju su i veliki broj radnika, koji ostaju bez posla kao i imovina preduzeća, i tako dalje. Ali, primetno je da se samo u jednom pojedinom slučaju izmeni i po tri upravnika, ali da se i isti ti ljudi opet pojavljuju u drugim stečajevima i samo rotiraju mesta.

Kod nekih je sporna i sama kvalifikacija za ovaj posao, ne uzimajući u obzir način njihovog postupanja i podatke iz njihove prethodne biografije. Jednostavno, ne znam za predmet koji je završen za manje od godinu dana, a ovde ne mislim samo na stečajeve već i na druge sporove i predmete - istakao je Radić.

Prema njegovom mišljenju, Trgovinski sud nema ni dovoljno sudija, a isti su zatrpani različitim aktima, predmetima i objektivno ne mogu da odgovore na potrebe vremena. Prilikom upisa u registar firmi listaju se statuti preduzeća, razni drugi osnivački akti, proverava se njihova zakonitost, a to oduzima mnogo vremena. Samo pitanje da li direktor može istovremeno biti i član UO firme može odneti mnogo vremene.

"Sartid" za male pare

- Prema prvobitnim procenama Agencije za privatizaciju, smederevska železara je vredela 430 miliona evra. Ali, ona nije prodata na tenderu. Trgovinski sud doneo je odluku o stečaju. Amerikanci su je sa Lukom u Smederevu kupili za samo 23 miliona dolara - rekao je Milenko Radić.

- Nedavno je Viši trgovinski sud obavio po pravu nadzora kontrolu rada Trgovinskog suda u Beogradu, a njihov izveštaj trebalo bi da razreši mnoge nedoumice i da pravu sliku o radu da najvećeg suda u ovoj oblasti u Republici. Do nove godine bi trebalo da se donesu novi zakoni koji će liberalizovati proceduru u ovoj oblasti i olakšati posao sudijama. Firme bi trebalo da se lakše i brže registruju, praktično kroz jednu vrstu evidencije, kao prilikom registracije na opštinskom nivou. Isto tako i stečaj i likvidacija trebalo bi da se ubrzaju, što bi zaista pomoglo sudijama - rekao je Radić.

Beogradski advokat napominje da atmosfera pritiska u kojoj sud radi govori o mnogo čemu. Mnogi političari, predstavnici vlasti otvoreno su izjavljivali da neće primenjivati odluke suda, pa čak ni Ustavnog. Sa druge strane, dok je još presudan uticaj na izbor sudija imao Odbor za pravosuđe Skupštine Srbije i stranke su odlučivale ko će biti sudija, a Skupština samo verifikovala formalnim izborom.

- I stalna pretnja lustracijom bila je usmerena da se sudije disciplinuju i ispune određena očekivanja, iako prave lustracije zapravo nije ni bilo. Važno je reći i to da su sudije Trgovinskog suda uvek bivale i članovi gradskih izbornih komisija na izborima i da je godinama napredovanje u karijeri bilo uslovljeno bliskošću sa nekim političkim strankama, bez obzira na eventualno formalno članstvo u istim - napomenuo je Radić.

Izveštaj koji bude sačinio Viši sud trebalo bi da pokaže pravu sliku stanja u Trgovinskom sudu u Beogradu i da li će navodi izveštaja MKG biti potvrđeni ili ne.

I. Stojković


vesti po rubrikama

^društvo

15:24h

Nezvanične preporuke Međunarodne krizne grupe: Očistiti Trgovinski sud od vrha do temelja

15:32h

Od 1. septembra startuje još jedna privatna gimnazija u Beogradu "Ruđer Bošković"

      


FastCounter by LinkExchange