[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Ponedeljak, 7. 7. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Odnos magije i religije (19)

Ne smeta smo kako se
postaje veliki šaman

Kvesalid nije postao veliki vrač samo zato što je uspešno lečio svoje bolesnike - on ih je prethodno uverio da je to

I dalje je pun prezira prema vlastitoj profesiji. Priča o ovom šamanu se završava zaključkom da svoj posao obavlja savesno, ponoseći se svojim uspesima. On vatreno brani svoju tehniku, koju je u početku ismejavao, protiv svih suparničkih škola.

Ni Kvesalidu, kao ni njegovim saplemenicima, nije bilo jasno kako utiče na izlečenje bolesnika i da li je ritual koji primenjuje zaista toliko moćan da može od bolesnika učiniti zdravog čoveka. Ovo je pitanje koje zahteva odgovor.

Psihologija vrača, kao i psihologija vođe ili vrhovnog sveštenika, nije jednostavna jer u sebi obuhvata, pored ostalog, visok društveni status i rad koji je uvek kod saplemenika na nekoj vrsti probe - strogog testa gde i najmanja greška znači profesionalnu katastrofu.

U svom radu, naš šaman je imao dve misli vodilje: bolesna stanja imaju jedan zajednički uzrok koji se može dostići i da ritual i lična inventivnost igraju veliku ulogu u određivanju različitih stadijuma boleti koje ritual prikazuje od dijagnoze do čina izlečenja.

"Uvid" u bolesnika

U njegovom radu, pred šamanom je trostruko iskustvo: bolesnikovo, njegovo vlastito i iskustvo plemenske javnosti koja živo učestvuje u ritualu lečenja i od čijeg javnog komentara i suda šaman nije zaštićen. Sva tri elementa, organizovana i formirana intimnim iskustvom šamana i grupe, ujedinjena su kolektivnim konsenzusom. Svoj rad šamani obavljaju zahvaljujući ovom konsenzusu bez obzira što neki, kao Kvesalid, ne veruju u svoju misiju, izlažući je kritičkom preispitivanju iako ona u sebi nosi velike rizike, kušnje i odricanja.

Rad šamana se zasniva na odgovarajućoj spoznaji stečenoj zaključivanjem i uvidom u telesna i čulna stanja bolesnika, jednom vizuelnom impresijom koja određuje dalji postupak i primenu magijske tehnike. On dejstvuje na osnovu konsekvenci koje mora izvući iz činjeničnog stanja formiranog kao neposredno iskustvo, kako bi u narednom postupku zadobio moć nad duhom. Ovde se pod "duhom" podrazumeva natprirodna sila koja treba da mu pomogne.

Iskustva bolesnika su najmanje važna - od presudnog je značaja nesumnjiva moć onoga koji leči. Kvesalid nije postao veliki vrač samo zato što je uspešno lečio svoje bolesnike - on ih je prethodno uverio da je veliki šaman. To što su njegovi rivali u ogledanju sa njim odreda propadali, mogu da "zahvale" zajednici koja im je okrenula leđa onoga momenta kada je Kvesalid proglašen "vračem nad vračevima". Ražalovani šamani to i sami posredno priznaju, nadajući se kako su postali ruglo saplemenicima, iskazujući svoj stid zbog vlastitog udesa. Njih ne boli toliko vlastiti neuspeh, koliko Kvesalidov neverovatni uspeh koji rezultira iščezavanjem jednog društvenog konsenzusa i magijskog rituala i uspostavljanjem novog - Kvesalidovog.

Odnos između pojedinaca i grupe, odnosno posebnog pojedinca i posebnih zahteva grupe je temeljan problem jer, radeći sa bolesnicima, šamanskom auditorijumu prezentuje ritualni spektakl koji oni pomno prate ne zadovoljavajući se reprodukovanjem ili oponašanjem izvesnih događaja, već ih iznova preživljavaju u svoj njihovoj žestini i živosti.

Cilj je da bolesnik, kao i šaman, abreaguje, tj. da preživi situaciju koja se nalazi u srži njegove bolesti pre nego što je definitivno pobedi. Šamanova abreakcija se, kako ističe Klod Levi Stros, može kod bolesnika simbolično indukovati abreakcijom njegove vlastite bolesti. To je simbolična delotvornost. Sam ritual je bogat afektivnim interpretacijama i reminiscencijama kojima se preopterećuje jedna, simbolima siromašna stvarnost.

U šamanskom ritualu, kao i u svakom drugom, može se videti duboka razlika između objektivnog, racionalnog mišljenja i mitskog. Dok prvo pati od deficita osmišljenog i zahteva proces usimbolisavanja, drugo raspolaže preobiljem. U ritual šaman unosi celokupno svoje afektivno bogatstvo mitskog stava svesti koje, samo po sebi, nema praktičnu primenu, ali dejstvuje uravnotežavajuće na psihičkom planu, saradnjom individualne invencije i kolektivne tradicije, neprestano elaborirajući i modifikujući strukture mitskog mišljenja koje se uklapaju u celinu, gde raznorodni elementi (kao što su vrač, bolesnik, kolektiv, njihove predstave i postupci) nalaze svoje mesto ospoljenja.

Ritual je zasićen univerzalnim simboličnim jezikom i raspolaže integrišućim iskustvom čije je relativno bogatstvo sposobno da omogući pravilan izbor između mnogih iskustava i da pristane uz željenu "školu" i željenog šamana koji ju je već etablirao svojom uspešnom praksom.

Mitska svest

Zahvaljujući zajedničkoj mitskoj svesti, par vrač-bolesnik utelovljuje za grupu na živ i konkretan način antagonizam imanentan svakom mišljenju i gde on na najbolji mogući način biva prevladan. Vrač ritualom premašuje samog sebe jer upražnjava tehniku namenjenu grupi, a samo magijsko koje je sine cua non svakog rituala, posredovanjem bolesnika readaptira u grupu suočenu sa određenim problemima koje mora da reši.

Svakako je vrlo važan uticaj mitske svesti koja donosi zajednici utehu i sigurnost, a sam mit o šamanu je utemeljitelj bolesnika. Svakako je vrlo važan uticaj mitske svesti koja donosi zajednici utehu i sigurnost, a samit o šamanu je utemeljitelj lečenja čija pra-baza obnavlja univerzum mitske svesti. Lečenje se dakle svodi na reorganizaciju pacijentovog univerzuma magijskim delovanjem šamana, u kojem treba tražiti odgovor na situaciju koja se kroz afektivna očekivanja objavljuje mitskoj svesti i čija je istinska priroda duboko intelektualna.

Piše: Miodrag Milanović
Sutra: Dobri i zli duhovi


vesti po rubrikama

^feljton

15:23h

Odnos magije i religije (19)

15:41h

Zašto Srbi nestaju (12)

      


FastCounter by LinkExchange