[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Četvrtak, 12. 6. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Narodni tribun Ranko Tajsić (14)

Kampanja protiv dobrovoljaca

Zbog obaveza kralja Milana prema Beču, vlast pohapsila dobrovoljce koji su hteli da idu u Hercegovinu

Ali je značajan bio iskaz Mijaila Cerovića, predavača u čačanskoj polugimnaziji.
Pošto je priznao da se sastajao sa Ivanovićem u kafani Ferdinanda Krena u Čačku pre njegovog odlaska u Užice, Cerović je rekao da se sa Ivanovićem sastao baš onoga dana kad su mu puške oduzete, uzapćene. "Tada mi se on žalio", dodao je Cerović, "da su mu puške uzapćene zbog toga što se misli da se sa Rankom sastajao i sa njim nešto šuruje".

Izjava Cerovićeva objašnjava razloge tolike odlučnosti i nastojanja vlasti da po svaku cenu stane na put daljem transportu oružja i oduzme ga upravo u Čačku, iako je prethodno prećutno dozvoljeno da se oružje usred bela dana pretovari u Pirotu i sa troja volovska kola nesmetano prebaci do Užica. Istina, narod je išao na ruku dobrovoljcima, ali je gotovo bilo nemoguće da troja volovska kola natovarena oružjem prođu neprimećeno od Pirota do Užica, kad se zna da je ministar unutrašnjih dela naredio poteru za njime.
Zaplena oružja

Međutim, saznavši za Cerovićevu izjavu, vlada i kralj Milan zabrinu se zbog mogućnosti da poznati opozicionar Ranko Tajsić dođe do tolikog broja pušaka, a predviđali su i opasnosti koje bi mogle proisteći iz njegovih veza sa onima koji su ga mogli snabdeti sa još oružja, pa i novcem ako bi mu trebalo. Otuda je sva pažnja policije, ministra unutrašnjih dela, predsednika vlade i kralja Milana bila usredsređena na Čačak. Telegraf je radio neprestano. Šifrovane depeše stizale su jedna drugu.

Ministar unutrašnjih dela zbog toga naređuje čačanskom okružnom načelniku šifrovanim telegramom da obrati "najstrožu pažnju" i oružje na svaki način oduzme i zadrži.

Ranko je iz Požege u društvu sa dobrovoljcima produžio za Užice, gde se sastao sa svojim političkim drugom i prijateljem protom Milanom Đurićem. Sutradan on se vratio u Dragačevo a prota Đurić otišao u Seču Reku svome zetu Novaku Miloševiću, takođe poznatom radikalu. Verovatno se radilo o dogovoru za prebacivanje dobrovoljaca i oružja preko granice.

Međutim, pokazalo se da je takav poduhvat neizvodljiv, jer je načelnik okruga užičkog pohvatao grupu dobrovoljaca, pa je postojala bojazan da će zapleniti i oružje. Zato Ivanović naredi da se kola sa oružjem i municijom vrate prema Čačku, ali ih tamo presretne policija i uzapti 144 puške i svu municiju.

Istovremeno, kad je čačanska okružna vlast oduzela oružje Ivanoviću, u grad je stigao vođa drugog odreda dobrovoljaca Lipovac koji je sa 100 pušaka i 19 sanduka municije i svojim ljudima prešao granicu kod Knjaževca. Videći da ih policijske vlasti gone, Lipovac i Ivanović donose odluku da odmah sa dobrovoljcima izađu iz Čačka i upute se ka planini Jelici. Tu, u podnožju planine, 2. maja 1882. godine, podele oružje i municiju dobrovoljcima.

Tako naoružana grupa od 80 do 100 ljudi krenu preko Dragačeva ka Zlatiboru. Prešavši bez teškoća preko Dragačeva, verovatno i ovog puta uz pomoć i podršku Ranka Tajsića i njegovih ljudi, dobrovoljci stignu na teritoriju užičkog okruga. Za okružnog načelnika Bralovića to je bio znak za uzbunu. Pribavivši odobrenje ministra vojnog, on naredi mobilizaciju narodne vojske u srezu požeškom.

Međutim, na zborno mesto nije niko došao, sutradan takođe nikoga nije bilo. Bralović dobošem objavi mobilizaciju u Užicu. Na nju se odazove samo dvadesetak narodnih vojnika iz redova užičke sirotinje. Mobilizacija bude obnarodovana i u zlatiborskom srezu, ali i tamo bez rezultata.

Dok je načelnik Bralović uzalud pokušavao da mobiliše narodnu vojsku, dobrovoljci su prešli preko granice, ali tamo su bili opkoljeni od Turaka i jedva se izvukli, te su se vratili u Srbiju gde su bili pohvatani i razoružani.

Time je završena kampanja protiv dobrovoljaca, ali je njihova pojava ostavila duboke tragove u političkom životu Srbije. Sama činjenica "da su ovoliki sumnjivi ljudi prešli našu zemlju" - piše Bralović Garašaninu, "bez urednih putnih isprava, i niko ih nije sprečavao, mada stoje tolike vaše naredbe, nepovoljna je za državnu vlast". Neshvatljivo je takođe - nastavlja načelnik - "da (je)jedna četica od 40 ljudi u grupi pod oružjem prešla od Čačka do turske granice preko srezova: trnavskog, dragačevskog, u okrugu čačanskom, požeškog, zlatiborskog i jednog dela ariljskog u ovom okrugu, i da mi nismo bili u stanju skupiti toliko snage da je sprečimo".

Narod drugo oseća

Jasno je bilo da je narod, predvođen radikalima ovih srezova, pokazivao simpatije prema dobrovoljcima, krio ih od vlasti i pomagao im da dođu do svog cilja. Što je još više zabrinjavalo predstavnike vlasti, jeste pojava oglušivanja narodne vojske na mobilizacijski poziv. "Izvesno je", piše Bralović svome ministru, "da naši ljudi ne bi hteli ni pucati na Crnogorce, već naprotiv ima verovatnosti da bi išli na ruku da nas činovnike pobiju i slobodni otidu. Osnova toj verovatnosti daje to što naši ljudi iz kojih se sastoji naša narodna vojska, vode neku opasnu politiku i svagda osuđuju svaku radnju i naredbu vlasti i na svakom koraku pokazuju znake dušmanskog raspoloženja prema činovništvu..."

Piše: Dragoje Todorović
Sutra: Policija agituje protiv Ranka


vesti po rubrikama

^feljton

15:38h

Narodni tribun Ranko Tajsić (14)

15:57h

Kako nam se dogodio Rambuje (23)

      


FastCounter by LinkExchange