GLAS JAVNOSTI  

Izdaje NIP „GLAS” a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.

Vlajkovićeva br. 8, Beograd, Jugoslavija

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

 

 

 


vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA

PISMA

 


Č I NJ E N I C E

Šamar pravosuđa istini

Otvoreno pismo sudijama u Pančevu

Naš sin Marko Adamović primljen je 10. februara 1997. god. na Ortopedsko odeljenje Opšte bolnice Pančevo sa zatvorenim prelomom butne kosti desne noge. Dva dana kasnije urađena je operacija i ugrađen Kinčerov klin. Operisali su ga prim. dr Momčilo Obradović i dr Miloš Nikolić.

Iz bolnice je otpušten 26. februara 1997. god. bez određene fizikalne terapije. Prvu redovnu kontrolu obavio je prim. dr Obradović. Konstatovano je da je sve u redu, iako mu je bilo predočeno da dete ima jake bolove i da je počeo naglo da slabi. Ne obazirući se na predočene simptome, daje oslonac 70 odsto i ne daje fizikalnu terapiju.

Počev od 17. maja 1997. god. počinje burna reakcija na mestu gde je ubačen Kinčerov klin, sa svim simptomima infekcije. Sumnju da se radi o infekciji postavlja dežurni lekar dr Malić Tode, ali ništa ne preduzima već nas upućuje na prim. dr Obradovića. 19. maja 1997. god. ga dotični doktor i pregleda i tvrdi da infekcije nema, utvrđuje da je došlo do kontrakture kolena, prepisuje mu fizikalnu terapiju i kontrolu za šest nedelja.

Međutim 24. jula 1997. god. ,zbog lošeg opšteg stanja, opet ga dovodimo na pregled, gde sem RTG snimka ništa drugo nije urađeno. Tvrdi da je snimak dobar , iako se vide početni znaci koštane infekcije, a što je potvrđeno od strane sudskog veštaka.

Preporučuje svakodnevno uzimanje kriške mladog sira i šolje jogurta, bez obzira što dete ima već konstantno povišenu temperaturu i jake bolove. Dete sa infekcijom šalje na terapiju u bazen sa toplom vodom. Zbog učestalih temperatura i bolova, 25. jula 1997. god. ponovo je snimljena noga. Opet tvrdi da je snimak dobar iako se vide jasni znaci koštane infekcije sa stvaranjem izumrlog dela koštanog tkiva. Snimke gleda u hodniku i zadržava ga u bolnici radi sprovođenja fizikalne terapije u bazenu.

Zbog drastičnog pogoršanja opšteg stanja izvodimo ga iz bolnice i samoinicijativno odvodimo na VMA, gde dr Goran Turković, posle pregledanih RTG snimaka od 10. aprila 1997, 24. jula 1997. i 25. jula 1997. god. odmah postavlja dijagnozu osteomijelitis i traži da se odmah urade sve analize na faktore upale, koje do sada nisu rađene. Analize su, nažalost, potvrdile dijagnozu.

11. avgusta 1997. god. dobijamo uput samo za kontrolu, na Banjici, umesto uputa za ostanak u bolnici na dalje lečenje. Dr Bojan Bojanić na Banjici ne radi RTG snimak noge zato što je zadnji rađen 25. jula 1997. god., preporučuje vađenje Kinčerovog klina i vraća ga u bolnicu u Pančevu jer nemamo uput za ostanak na Banjici.

12. avgusta 1997. god. prim. dr Obradović ne daje nam uput za Banjicu već ga zadržava, daje mu transfuziju krvi i 10 injekcija longacefa, bez prethodno urađenog antibiograma, i zakazuje operaciju za 19. avgust 1997. god. Zbog pojave gas-gangrene u operacionoj sali, operacija se pomera za 20. avgust 1997. godine, kada on odlazi na godišnji odmor. Operaciju su izvršili dr Nikolić i dr Stokić.

Posle analize gnoja pronađena je bakterija stafilokoka species.
Na žalost, potvrdila se naša sumnja od samog početka da se radi o infekciji. Samo posle osam dana, kost mu puca na istom mestu i 28. avgusta 1997. god. dr Nikolić i dr Potkonjak ga odmah šalju na Banjicu.

Na Banjici mu je urađena operacija, odstranjeno 8 cm mrtve kosti, pronađene bakterije streptokoka alfa heem, acinobakter i pseudomonas, stavljen Hofmanov aparat i imao je 30 tretmana u hiperbaričnoj komori (obično se primenjuje od 5 do 10). Prim. dr Ljubomir Georgijević se 6 nedelja borio za Markov život, zbog ugroženih svih vitalnih funkcija organizma. Primenjena je udarna terapija antibioticima koji su nabavljeni u inostranstvu. Lečenje na Banjici traje do kraja 1999. godine sa još dve teške operacije. Samo zahvaljujući prim. dr Georgijeviću, njegovom znanju i iskustvu, naše dete je ostalo živo, ali sa posledicama zbog pogrešnog lečenja od strane prim. dr Obradovića.

Na osnovu svega navedenog i mišljenja nekoliko konsultovanih lekara specijalista, podneta je krivična prijava protiv prim. dr Momčila Obradovića zbog izvršenog krivičnog dela teško delo protiv zdravlja ljudi čl. 135 st. 3. u vezi čl. 126 st. 3 u vezi st. 1 KZRS, 06.05.1998. god.

Medicinsko sudsko veštačenje je izvršio prof. dr Zlatić Milosav koji u svom pismenom i usmenom obraćanju sudu u toku dokaznog postupka kaže da se na snimcima od 24.06.i 25.07.1997. god. vidi koštana infekcija i izumrli delovi koštanog tkiva. Isto u svojim izjavama navode dr Nikolić i dr Georgijević, a dr Obradović u svojoj izjavi tvrdi da se infekcija ne vidi tj. da je nema.

Iako je tokom dokaznog postupka prikupljeno više dokaza koji govore u prilog tvrdnji da se u radnjama okrivljenog stiču elementi pomenutog krivičnog dela, sud iz nekog razloga nije uzeo u obzir te dokaze prilikom odlučivanja o krivičnoj odgovornosti okrivljenog.

Potpuno je nejasno zašto sud izjave dr Nikolića i dr Georgijevića nije cenio i iz nepoznatih razloga nije uzeo u obzir, kao ni nalaz veštaka koji govori u prilog tvrdnji da je okrivljeni načinio krivično delo.

Opštinski sud u Pančevu, odnosno sudsko veće u sastavu: sudija pojedinac Milijan Milošić i članovi veća sudije porotnici Stojanov Jelica i Veličkov Radislav su 27. jula 2002. god. doneli presudu u korist prim. dr Obradovića, odnosno oslobodili ga krivice. Zamenik opštinskog javnog tužioca Goran Medaković upućuje žalbu Okružnom sudu sa predlogom da se prvostepena presuda preinači i da se okrivljeni dr Obradović proglasi krivim, s obzirom na prikupljene dokaze o njegovoj krivici, koji su potvrđeni od strane veštaka i svedoka u postupku.

Okružni sud u veću sastavljenom od sudije Mitrovski Ivana predsednika veća i članova veća sudija Vladislave Sajkov- Baroj i Medaković Nikole i stručnog saradnika Murekan Jonela potvrđuje presudu Opštinskog suda, negirajući sve izvedene dokaze, donosi oslobađajuću presudu za gospodina Obradovića. Zadnju reč daće Vrhovni sud Srbije, a Marko će doživotno ostati invalid sa kraćom nogom od 5 cm, atrofiranim butnim mišićima i ograničenim pokretima desne noge.

Zahvaljujući Okružnom sudu Marko je najzad saznao da je sam kriv. Zašto je sam kriv, to mu vi gospodo sudije objasnite.

Sudija, iz istoimenog romana, reče: Non sub homine sed sub lege (presudi prema zakonu a ne prema čoveku). Ne bi više nikad sudija, ali osta čovek do kraja života.

Vesna i Predrag Adamović
Pančevo


N E VE R O V A T N O

Za Riplija i čitaoce "Glasa"

Geografija za 6-ti razred osnovne škole, izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2002.

Naša zemlja je... "Poznata po tome što su članovi mnogih njenih porodica svi rođeni u jednom istom mestu, ali u tri ili, čak, u četiri države. Kako je to moguće? Deke i bake su, na primer, rođeni u Kraljevini Jugoslaviji (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca), koja je postojala od 1918. do 1941. godine. Roditelji su rođeni u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (skraćeno SFRJ), koja se sastojala od šest socijalističkih republika i postojala od 1945. do 1992. godine.

Deca su rođena u Saveznoj Republici Jugoslaviji (skraćeno SRJ), koju su činile dve republike (Srbija i Crna Gora) i koja je kratko postojala - od 1992. do 2002. godine. Od 14. marta te godine naša država dobija nov naziv - Srbija i Crna Gora. (U kojim su okolnostima nastajale i nestajale pomenute države, učićete tokom nastave istorije.)

Preuređena država

Sporazumom obe republike SR Jugoslavija je 14. marta 2002. godine preuređena kao zajednica države Srbije i države Crne Gore, sa novim nazivom - Srbija i Crna Gora. Nova državna zajednica ima Skupštinu koja bira predsednika. Predsednik predlaže sastav Saveta ministara i rukovodi njegovim radom.

Savet ministara zadužen je za spoljne poslove, odbranu, međunarodne i unutrašnje ekonomske odnose, kao i za zaštitu ljudskih prava i manjina. Vojskom Srbije i Crne Gore komanduje Vrhovni savet odbrane.

Nedovoljan 1

Njega čine tri predsednika, koji odluke donose bez preglasavanja. Regruti vojni rok služe na teritoriji svoje države. Države-članice treba da imaju zajedničko tržište, tj. da omoguće nesmetano kretanje ljudi, robe, usluga i ulaganja. Sporazum je postignut uz pokroviteljstvo Evropske unije. Njime se Srbiji i Crnoj Gori pruža šansa da u budućnosti postanu članice ove organizacije".

Živomir Radisavljević
Gornji Milanovac

P. S. Ako đak bude ovako odgovarao za ocenu zaslužio je ni kriv ni dužan ocenu nedovoljan (1). Komentar prepuštam Vama i čitaocima.