[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Nedelja, 19.01. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Kolike su zarade pripadnika Vojske Jugoslavije

Plata general pukovnika 500 evra

BEOGRAD (Tanjug) - Prosečna novembarska plata isplaćena profesionalnom vojnom licu sa najvišim činom u Vojsci Jugoslavije, general- pukovniku, iznosila je 28.696 dinara, dok je onom sa najnižim činom, vodniku, u proseku isplaćen 8.261 dinar, kažu u Saveznom ministarstvu odbrane. Platu čine čin i položaj, minuli rad i vojni dodatak.

Prosečna plata general-potpukovnika iznosila je 27.177 dinara, a general-majora 24.998 dinara. Pukovnička prosečna plata iznosila je 19.504 dinara, a potporučnika (najniži oficirski čin) koji je Vojnu akademiju završio prošle godine, 12.534 dinara. Između ta dva iznosa, "udenuli" su se potpukovnici, majori, kapetani prve klase, obični kapetani i poručnici.

Prosečna novembarska plata zastavnika prve klase (najviši podoficirski čin) iznosila je 12.461 dinar, dok je vodnik (najniži podoficirski čin) u proseku dobio 8.261 dinar. Plate mlađih vodnika, desetara i razvodnika kretale su se u rasponu od 6.530 do 6.151 dinar.

Istovremeno, doktor nauka, civilno lice na službi u Vojsci ili Saveznom ministarstvu odbrane sa najvišim naučnim zvanjem u proseku je primio 15.838 dinara, a magistar 13.964 dinara. Civili sa visokom stručnom spremom imali su prosečnu platu 12.304 dinara, sa srednjom 8.207, sa nižom 5.905, dok je prosek nekvalifikovanog radnika bio 4.893 dinara.

U Ministarstvu i Vojsci ukazuju da, pored hronično nedovoljnih budžeta, na male plate utiče i nedosledna primena Zakona prema kome profesionalnom pripadniku VJ sleduje prosečna plata u iznosu od tri do pet prosečne bruto plate u Republici Srbiji. Međutim, sadašnja prosečna primanja u Vojsci su 1,2 plate od zakonskog minimuma.

To je uticalo da VJ u 2002. godini napusti 1.304 oficira, među kojima i 149 poručnika, 319 kapetana, 54 kapetana prve klase i 264 majora. U istom periodu, Vojsku su napustila i 1.372 podoficira. Kada bi se dosledno primenili propisi i Zakon, profesionalni pripadnik VJ koji sada, sa dodacima i naknadama, ima mesečnu platu od 15.000 dinara, trebalo bi da ima platu između 35.000 i 40.000 dinara.


vesti po rubrikama

^društvo

16:18h

Vlada Srbije zadovoljna ponudom "Quatro corporation"

16:31h

Tužioci i sudije da prijave imovno stanje

16:44h

Kolike su zarade pripadnika Vojske Jugoslavije

16:59h

Maksim Korać: Hrvati koče penzije za građane SRJ

17:12h

Dogovorena deoba "Jumka"

      


FastCounter by LinkExchange