[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Subota, 18.01. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Svođenje računa između NBJ i crnogorskih banaka

Potraživanja veća od obaveza

Crna Gora može da računa samo na likvidni deo deviznih

rezervi koje su postojale do njenog monetarnog otcepljenja

BEOGRAD- Sudeći po izjavi Ljubiše Krgovića, predsednika Saveta crnogorske Centralne banke da je"srpska strana redovno insistirala da se podele zajednički dugovi" i da je "Crna Gora prihvatila sve ono što je do sada dogovoreno, a srpska strana nastavlja da uživa privilegije i koristi od zajedničke aktive, rezervi i slično", i u podeli imovine buduće zajednice može biti problema kada dva meseca posle stupanja na snagu Ustavne povelje posebna komisija bude utvrđivala njen obim, strukturu i način raspodele.

U slučaju NBJ, ona prema Crnoj Gori ima i potraživanja i obaveze, a u svođenju ovih na čiste račune pre svega će morati da se pođe od činjenice da Crna Gora od novembra 1999., od kada je uvela evro, ne učestvuje u zajedničkom monetarnom sistemu, niti u stvaranju deviznih rezervi koje su prema poslednjim podacima, iznetim u NBJ, stigle ukupno na 3,1 milijardu dolara, u čemu devizne rezerve NBJ iznose 2,32 milijarde dolara.

To konkretno znači da bi, prema kriterijumu učešća u društvenom proizvodu, što za Crnu Goru iznosi oko 5 odsto, bilo toliko i njeno učešće u deviznim rezervama, ali onim kakve su bile pre monetarnog otcepljenja Crne Gore. Pri tome, reč je samo o likvidnom delu tadašnjih deviznih rezervi.

Istovremeno NBJ ima konkretna potraživanja prema bankama i pravnim licima u Crnoj Gori, a jedno od njih su sredstva koja su ostala u trezorima podgoričke filijale centralne banke ( reč je o dinarima koji su svojevremeno dati da bi se kupile devize), i koja nisu posle našla povratni put do Beograda.

Ništa sporno

Kada se sve sabere, to koliko NBJ ima potraživanja, odnosno obaveza prema Crnoj Gori, plus je svakako na njenoj strani. U centralnoj banci kažu da su svoj deo dokumentacije pripremili i da su spremni da se sve međusobne obaveze razmotre i utvrdi ko koliko kome duguje.

Kupuju Grci

NBJ je juče dala odobrenje jednoj od najvećih grčkih banaka, Eurobanci, za kupovinu 71,2154 odsto akcija Post banke a. d. Beograd, saopštavaju iz centralne banke.

Radi se o sumi od oko 15 miliona dolara. Druga vrsta potraživanja NBJ prema Crnoj Gori vezana je za poslove sa inostranstvom kada je tadašnja Savezna vlada odlučila da se devizne rezerve koriste za plaćanje troškova zaplene brodova za vreme sankcija, na šta je otišlo više od 30 miliona dolara.

Taj dug, inače, dospeva šest meseci posle skidanja spoljnog zida sankcija, ali kako nikada nije bilo utvrđeno šta se podrazumeva pod njihovim "spoljnim zidom"ni do danas nije regulisan, ali NBJ raspolaže menicama i nalozima Vlade Crne Gore. Ovome treba dodati i potraživanja po osnovu primarne emisije, što se najpre vodilo kao kratkoročno potraživanje NBJ, da bi posle zakonima bilo pretvoreno u dugoročne kredite, a reč je o iznosu između 6 i 7 miliona dolara.

Sa druge strane NBJ drži sredstva crnogorskih komercijalnih banaka po osnovu propisane minimalne devizne rezerve banaka, a iznos je oko 6 miliona dolara. Takođe, kako je iz Crne Gore više puta naglašavano, ovoj republici nisu prosleđena pripadajuća sredstva iz stend- baj aranžmana sa MMF-om. Razlog je, međutim, to što je NBJ uplatila, u dinarima, kvotu u MMF-u, i što prethodno treba da se reguliše taj problem, odnosno da iz Crne Gore dobije njen deo u dinarima ili devizama, pa da budu puštena i ova sredstva.

B. Jager


vesti po rubrikama

^ekonomija

17:10h

Svođenje računa između NBJ i crnogorskih banaka

17:16h

Banke dogovorile posebne šifre za ček, karticu, akceptni nalog

17:24h

Problemi menjača u novom sistemu platnog prometa

17:30h

Nova Ljubljanska banka jedini učesnik na tenderu

17:38h

Dinkić poručio privatnim menjačima: Neće ostati na cedilu

17:44h

Menadžment cementare Novi Popovac o poslovanju i planovima

17:50h

Otklonjena prepreka za prodaju "Zdravlja" iz Leskovca

17:56h

Domaći konditori dobili novu, bolju ponudu

18:02h

Ubrzava se isplata Dafininih i Jezdinih štediša

18:09h

Još jedna linija "Britiš Ervejza" ka Beogradu

      


FastCounter by LinkExchange