[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Sreda, 15.01. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Srpsko pravoslavlje i Anglikanska crkva (8)

Petar drugi stupa na presto

Dana 28. marta 1941. pre podne, kralj Petar je položio zakletvu na Ustav Kraljevine Jugoslavije

Samoupravna istoriografija ključeva, kada se izjednačavaju Stepinac i episkop Nikolaj, kao i ustaše (korporativci) i četnici (oružane snage ideološki vezane za zapadne demokratije), nikako ne može da opstane.

Sveti arhijerejski sabor SPC sastao se 27. marta 1941. na vanredno zasedanje u patrijaršijskom dvoru. Pozdravljajući prisutne članove dobrodošlicom, Gavrilo Dožić je rekao, između ostalog, sledeće: "Kada nam je saopšteno da je sklapanje pakta neminovno, mi smo postali svesni da ovde nije u pitanju samo država, niti su u pitanju, ne samo čast i tradicija pređašnjih generacija, već i generacija koje će posle doći. I ja lično i Sveti arhijerejski sinod izjavili smo dane možemo ostati posle doći. I jal lično i Sveti arhijerejski sinod izjavili smo da ne možemo ostati indiferentni...

Smatrali smo da je ono bilo pogrešno što je vlada učinila i da vređa čast, slavu i tradiciju našeg naroda, i to onda kad je narod bio gotov da ide do kraja. Neka je slava Bogu, zahvaljujući tome da je prošle noći (izvršen puč) i situacija je mnogo jasnija... Noćašnji akt spasao je čast našeg naroda i države, pa zbog toga i mi možemo samo blagosloviti ovo delo...".

Gavrilov govor

Posle diskusije arhijereja Sv. arhijerejski sabor doneo je sledeće rešenje.
1) Preporučiti preosveštenoj g.g. eparhijskim arhijerejima da izvole preduzeti mere da se narod obaveštava, jedinstvo i sloga u narodu održava, da se red i pored čuva i da se jerarhija i sveštenstvo stavi u službu Otadžbine;

2) Sveti arhijerejski sabor "sa zadovoljstvom" je primio i odobrio stanovište Sv. arh. sinoda iz razloga što je "naš celokupni narod i mišljenjem i raspoloženjem protivan jednoj takvoj orijentaciji naše državne politike, jer stoji u protivnosti sa narodnim, religioznim i etničkim shvatanjima, tradicijama, idealima, nacionalnim ponosom i slavom, kao i (u) očiglednoj opreci sa svim zavetima mislima, vekovnim amanetima, odnosima, stremljenjima našeg naroda i njegove slavne prošlosti, pa bi neminovno bili u opreci sa svima odnosima i stremljenjima njegovim u budućnosti, što se najbolje dokazuje iskustvom i istorijom našeg naroda...)
Patrijarh Gavrilo je, u saglasnosti sa Sv. arhijerejskim saborom, održao 27. marta u 16 sati "patriotski" govor preko radija.)

Sa sednice Sv. arh. sabora patrijarh srpski uputio je, u ime Sv. arh. sabora i u svoje ime, pozdravni telegram kralju Petru II. Dana 28. marta 1941. pre podne, kralj Petar je položio zakletvu na Ustav Kraljevine Jugoslavije. Povodom stupanja na presto kralja Petra úú održano je blagodarenje u svim bogomoljama.

Srpska pravoslavna crkva, dakle, sa simpatijama prati zavereničke pripreme te, ne samo što odobrava prevrat od 27. marta, već je glavni akter beogradskog čina. U beogradskom puču, uz mlado kralja Petra II, prva ličnost uličnih manifestanata je patrijarh Gavrilo Dožić koji doživljava burne aklamacije naroda pred Sabornom crkvom 27.marta 1941. Uz jugoslovenske i crkvene zastave narod je nosio transparente i fotografije kralja Petra II i patrijarha Gavrila.

U vreme Drugog svetskog rata Anglikanska crkva je saučestvovala sa patnjama srpskog sveštenstva i hijerarhije u Jugoslaviji, naročito u Nezavisnoj državi Hrvatskoj u kojoj je na monstruozan način stradalo brojno pravoslavno sveštenstvo na čelu sa episkopima Platonom i Zimonjićem.

Otpadnici od Rima

U vreme komunističkog ateizma u socijalističkoj Jugoslaviji Srpska pravoslavna crkva je održavala neprekinute prisne odnose sa Anglikanskom crkvom preko Svetskog saveza crkava u kom su učlanjene protestantske, starokatoličke i pravoslavne crkve. Dakle, sačuvano je staro savezništvo nacionalnih crkava, "otpadnica od Vatikana", zasnovanih na ideologiji crkveno-političkog liberalizma i protivljenja verskoj dominaciji Vatikana i Rimokatoličke crkve u celokupnom hrišćanstvu.

Piše: dr Nikola Žutić
KRAJ


vesti po rubrikama

^feljton

14:49h

Srpsko pravoslavlje i Anglikanska crkva (8)

15:18h

Srbi u "ratnom dnevniku" vermahta (5)

      


FastCounter by LinkExchange