[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Nedelja, 12.01. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Politički analitičar - novo popularno zanimanje

Tumači naše stvarnosti

U poslednjih godinu dana na našoj političkoj sceni upadljivo se među najprisutnija medijska zanimanja nametnulo novo - politički analitičar (Đilas, Gligorov, Antonić, Pribićević, Kresović, Pavlović, Cvetković, Vukadinović, Vukomanović, Goati itd.). Međutim, postavlja se pitanje da li ovo zanimanje opravdano zaslužuje ovoliku medijsku pažnju, jer nema dana a da se na političkim stranama naših listova ili na ekranima mnogobrojnih televizija ne pojavi neko od političkih analitičara sa svojim komentarima našeg političkog života.

Ako pođemo od činjenice da politička analiza predstavlja pojedinačno vrednovanje javnih stvari onda nije ni čudo što su se posle srpske "oktobarske revolucije" 2000. godine, naglo pojavila razna tumačenja naše političke zbilje, kojih iskreno rečeno, nije bilu u takvom obimu, niti takvog kvaliteta u Miloševićevoj eri, kao danas. Javne stvari postale su javnije nego ikada, mada su se, u suštini, vlast i moć ponovo koncentrisale u rukama jednog uskog broja ljudi, čak se može reći jednog političara.

U situaciji kada na jednoj strani imamo predsednika Vlade Srbije sa velikom koncentracijom moći i vlasti kog podupire"uže kadrovsko telo" sastavljeno od lidera preostalog DOS-a, a na drugoj strani prilično nehomogenu staru i novu opoziciju koje zajedno sve više liče na jalovu političku snagu, teško je govoriti o nepristrasnim vrednosnim sudovima političkih analitičara. U takvoj situaciji mogu postojati samo bolja i lošija vrednovanja koja analitičari kreiraju na osnovu dva izvora: vrednovanja vladara i vrednovanja podanika. Da bi se pristrasnost analitičara svela na minimum, analitičari moraju da koriste empirijska istraživanja.

Najčešće korišćeni podaci dobijeni su istraživanjima vezanim za analizu sadržaja i ispitivanjem javnog mnjenja. Analizom sadržaja analitičari dolaze do stavova političke elite (vladara) a ispitivanjem javnog mnjenja do stavova građana (podanika). Pristrasnost naših analitičara je očigledna baš u toj sferi odnosa prema vlasti i opoziciji i ukupnom odnosu građana prema političkom životu u Srbiji. Analitičari se opredeljuju na osnovu svojih stečenih i stabilnih stavova koji otkrivaju polarizaciju a sadrže pozitivan ili negativan intenzitet usklađen sa njihovim argumentima. Jedni su više okrenuti aktuelnoj vlasti, drugi opoziciji, a treći u prvi plan stavljaju građane (birače). Argument, kao usklađen sistem stavova, daje kvalitet svake analize. Ako su argumenti izgrađeni sa najpotpunijim sistemom stavova, čine jedinstvenu filozofiju politike a u krajnjem slučaju i života. Što su analize tačnije i sveobuhvatnije predstavljaju vredniju osnovu za predviđanja, finale svake naučne pa i političke analize. Prvi je da što svestranije i što tačnije opiše predmet ili pojavu koju analizira, zatim da ceo problem temeljnije objasni a na kraju da što tačnije predvidi promene i razvitak pojave koju analizira.

Površnost medija

Najveći problem naših analitičara predstavlja aktuelnost i raznovrsnost domaćih događanja tako da mediji pribegavaju površnom i kratkom citiranju izrečenih vrednosnih stavova, što ne daje potpunu sliku analiziranih stanja i dovodi u pitanje kredibilitet analitičara a i samog medija.

Atraktivno zanimanje

Sve u svemu, imamo jedno novo atraktivno zanimanje, koje je dovelo u sam vrh popularnosti pojedince kojima sam profesionalni rad nije omeđen prostorom političke analize i koji nadograđuju svoje profesionalno umeće popularnošću koju nudi politička analiza. Međutim, pravu meru vrednosti političkih analitičara imaćemo tek kada im ovo zanimanje postane i isključivi izvor prihoda.

Kada je u pitanju celovita životna filozofija iz koje su proisticale najbolje analize stvarnosti, mora se pomenuti Lav Nikolajevič Tolstoj, pisac epohalnog "Rata i mira". Mnoge umne glave stavljaju ga na prvo mesto najsveobuhvatnijih analitičara. Kada su u pitanju naši prostori i sadašnjost treba pomenuti izvrsnog pomeničara - analitičara Aleksu Đilasa, koji je tokom decembra 2002. na vrhunski način duelisao putem otvorenih pisama sa britanskim ambasadorom Krofordom, dajući mu do znanja da analiza pre svega podrazumeva objektivnost a ne otvorenu ličnu pristrasnost. Takođe bih pomenuo i Gligorova, redovnog kulumnistu "Ekonomista", koji je u par navrata briljantno opisano našu stvarnost i na osnovu tog opisa dao preciznu prognozu daljih događanja.

Kada su u pitanju prognoze događaja koji će obeležiti naš politički život tokom 2003. godine, svi analitičari se uglavnom slažu da će to biti godina u kojoj nam je, pre svega, potrebna politička stabilnost i institucionalna uređenost države, jer su to neophodni preduslovi za napredak. Đorđe Vukadinović očekuje tešku 2003. ali joj daje epitet godine raspleta. Dušan Pavlović očekuje da će se razbuktati problemi na relaciji politička elita - državne institucije. A rezultat tog sukoba zavisi, pre svega, od želje i spremnosti aktuelne vlasti da uradi ono što nije uradila 2002. godine, da raščisti sa Miloševićevim režimom. Ognjen Pribićević smatra da će se glavni sukob odigrati oko političke organizacije G 17 plus i Demokratske stranke a da DSS mora da pokaže mnogo veću odlučnost u borbi protiv Vlade Srbije, jer bi oklevanje DSS-u i Koštunici donelo pad rejtinga u biračkom telu Srbije.

Vinko Đurić


vesti po rubrikama

^tema

17:20h

Svetlana- Ceca Bojković

17:35h

Politički analitičar - novo popularno zanimanje

      


FastCounter by LinkExchange