[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Utorak, 01. oktobar 2002.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Tajni razgovori Tito - Krajačić (54)

Na meti Beograd, Niš i Podgorica

Piše: Radoman Mlađenović

Stevo: - Joža! Ja ti savetujem da te stvari ne iznosiš u tim tomovima "Sabrana dela?"... O tome znam više nego što misliš, pored bosansko-hercegovačkih gradova, srpski gradovi su bili ukleti gradovi, koji su bombardovani i po trideset puta. Posebno: Podgorica, Beograd i Niš - zato što se Koča i Peko nisu mogli obračunati sa 40.000 četnika! Tu je nastradala, mahom, sirotinja čija deca danas čine stub naše Armije, idu na radne akcije; sva ona zanimanja se što mi našu decu ne bi želeli videti tamo?... Nego, da li je sve ovo negde u arhivama pothranjeno? Ako jeste, da se to što pre spali i uništi!?

Broz: - Sve je to zapisano u pomenutim izveštajima, šta nismo dotakli ni stoti deo toga, koji se čuva u Vojnoistorijskom institutu kao mikrofilmovani dokumenti originala, koji su pothranjeni u američkom Nacionalnom arhivu u Vašingtonu?
Stevo: A, zašto nije to dato Sovjetima?
Broz: - E, sada me, Ivek, ljutiš? Ti bi sve kod Sovjeta! Pa ova operacija je planirana sa saveznicima. Normalno je da o čuvaju jedno 200. godina Amerikanci?

Stevo: - Znači, oni su sada više naklonjeni nama nego Sovjeti?
Broz: - Ivek! To nisam kazao? Ali, na kraju krajeva, bit će nam jednako naklonjeni jer, njihovi interesi su isti: mi državu imamo kao privremenu tvorevinu po principu: pola istoku a pola zapadu? Do Drine zna se, i preko Drine - zna se" O tome ti ne mogu više ništa govoriti? Kada dođe vreme svako će uzet pod svoje! Mi smo tu nemoćni? Zar ne vidiš, da nije bilo američkog zrakoplovstva, "liberatora (leteće tvrđave B-17, B-24) " mi nikada ne bi pomerili Nemce iz gradova? A, Sovjeti su dali svoj udeo u mehanizovanim i oklopnim snagama na istočnim našim granicama jer, Beograd, mi sami nikad ne bi mogli osloboditi? Na kraju, Ivek, četnici su u Srbiji bili vrlo jaki. Njih su nama saveznici isporučili kao na tacni? Kada bi sami ratovali protiv njih, naše snage ne bi nikada osvojile Srbiju! Razumeš li?... Jer su imali jake korene u narodu...

Stevo: - Pa do ručka da završimo ovaj razgovor i da se vratimo "Rankovićevcima!"... Zato mi na broj još takvih konkretnih primera! Pa ja se čudim zašto si tako siguran kada se obračunavaš sa njima! Onda je Aleksandar Ranković sve to morao znati?
Broz: - A, zašto je bio u VŠ NOVJ?... No, toga ima mnogo moj Ivek! Evo. Pročitaću ti neke "bisere"... Pred narodom to sve mora izgledati drugačije! Nužno i potrebno, jer ne bi imali "slobodu"?

Pa, vratiću se na Koču. Nije bio zadovoljan predlogom od 21. jula, već je proširio svoje zahteve za bombardovanje drugih gradova Srbije. Tako je uputio sledeći radiogram VŠ-u, što i drug Leka zna, 24. jula, sledeće sadržine: pauza. (Čuje se šuškanje papira na vetru)... "Situacija se naglo komplikuje, 21. i 24. divizija praćene od neprijatelja - četnika, pošle su sa nama. Sada se tri naše divizije nalaze između komunikacije Lebane - Medveđa - Oruglica. Borba se vodi na liniji Tupalski vis - Buvci. Preduzećemo probijanje u više pravaca, po mogućnosti?

Zahtevajte hitno dejstvo avijacije na Leskovac, Vranje i Prištinu, i na komunikacije tih mesta. Koča."...
Komandant 2. korpusa NOVJ general - Lajtant Peko Dapčević, šestog maja uputio radiogram VŠ sledeće sadržine:
"Petog ovog meseca saveznička avijacija je bombardovala vojne objekte u Podgorici. Još ne znamo rezultate". (Šezdeset posto porušen grad i 40 odsto teško oštećeni!?)...
Zatim je Peko uputio drugi radiogram sledeće sadržine, 8. maja 1944. godine:

"U Podgorici bombardovani, uglavnom, vojnički objekti, bolnica Kruševac, auto - park, razni magacini i slagališta i svi položaji: Gorica, Ljubović, Kokanereška gora, most na Vijevni i sva okolna sela. Bilo deset velikih pešaka. Pogođen četnički štab i poginulo 9. četničkih oficira, među kojima major Đorđija Lašić, kapetan Labud Jovanović i dr. Prema dosadašnjim podacima oko 2.000 žrtava. "... A, 11. maja, Peko šalje sledeći radiogram: "Prilikom bombardovanja Podgorice 5. ovog meseca poginulo 300. nemačkih vojnika i oficira i oko 300. četnika"...

Osamnaestog maja Štab Mornarice NOVJ obratio se VŠ-u NOV i POJ, GŠ-u NOV i PO Hrvatske i štabu 8. korupsa NOVJ, radiogradom: "Saveznička avijacija je sada u mogućnosti da taktički sarađuje na prostoru koji je obuhvaćen linijom: ostrvo Rab - Otočao - Plitvice - Sarajevo - Gacko - Herceg Novi. MOlim od nam se daju ciljevi"...

Ja sam radiogramom oštro reagovao: "Nije vaša stvar da dajete objekte za bombardovanje na kopnu. To je stvar Vrhovnog štaba NOV i POJ i savezničkih stručnjaka ovde".

A to se dogodilo dan uoči napada na Drvar. Znači, radiogram sam poslao 24. maja 1944. godine! Svašta! Svašta, moj, Ivek...

nastaviće se


vesti po rubrikama

^feljton

17:11h

Tajni razgovori Tito - Krajačić (54)

17:27h

Austrijski državnik o Srbima (12)     


FastCounter by LinkExchange