[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e
Nedelja, 7. jul 2002.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Links

Srpsko nasleđe

SINA

SNAGA

Milan Stojadinović - ni rat ni pakt (56)

Pašić ogovara kralja

Kraljevi nisu nepogrešivi, slušaj narod - govorio je Baja

Često bih odlazio kod Pašića, posle večere, u njegovu kuću u Pozorišnoj ulici br. 21, gde je on obično sedeo u dvorištu uz čašu mleka.

Pašić je bio nezadovoljan kraljevim stavom u pitanju obrazovanja Davidovićeve vlade, čije su tendencije bile federalističke. Smatrao je da se kralj udaljuje od osnovnih principa Ustava, koji je bio unitaristički napisan. Na taj način uneta je pometnja u narodne mase, kojima treba da bude jasna osnovna linija države politike, bar one koju kralj zastupa.

Ovaj kritički stav u pogledu na kraljevu politiku malo me je iznenadio kod starog Pašića. Jednom prilikom skrenuo sam pažnju kako se kod naših prijatelja oseća da on zauzima izvesno opoziciono držanje i prema samoj Kruni. Na to će mi on reći:
- Kralj i narod su dva ustavna faktora, ali kraljevi nisu nepogrešivi... zato ti preporučujem: idi u narod! Vidi i slušaj šta narod kaže...

Obećah da ću otići što pre budem mogao. Ali me nešto drugo više interesovalo, a to je kakav stav da zauzmem prema vladaocu, pa ga upitah:
- Potpuno razumem Vaše držanje prema Kralju... Ali šta savetujete nama mlađima kako da postupamo?

Na to se on nasmeši onim svojim lakim osmejkom, gledajući me svojim blagim pogledom i reče mi:
- Ti, ovaj, drži se prema vladaocu kao prema vatri: ni suviše blizu, da se ne opečeš, ni suviše daleko, da ti ne bude hladno...

Ovaj savet nikad nisam zaboravio i držao sam ga se u toku celog svog života. Inače za „odlazak u narod" nije mi bilo teško, jer se moj izborni srez nalazio u neposrednoj blizini Beograda, s druge strane Dunava. Otišao sam u selo Uljmu, čisto srpsko mesto, na raskrsnici puteva prema Beloj Crkvi i Vršcu, gde sam ranije uvek nailazio na srdačan doček i svojevremeno izabran za sreskog kandidata.

Ceo taj kraj, a naročito mesta u Belocrkvanskom srezu, bila su zadojena velikim patriotizmom. U svakoj srpskoj kući nalazile su se slike cara Dušana, kneza Lazara, Miloša Obilića. Poznavali su se detalji srpske narodne istorije, a za vreme Mađara, Srbi iz Banata išli su sa svojim vođom Svetozarem Miletićem pevajući:
Mi smo s tobom, sivi tiću,
Svetozare Miletiću!

Radikalna stranka, sa svojim šefom Nikolom Pašićem, bila je veoma popularna u ovim krajevima, tako da moja predizborna agitacija nije nailazila na neke naročite teškoće, naročito kod Srba. Jedan od mojih glavnih agitatora u srezu bio je otresit seljak iz Uljme Svetozar-Toza Višacki. On mi je ostao veran celog svog života, kako kad sam bio na vlasti, tako i u opoziciji.

Priredio: Miroslav Janković
Sutra: Šverc seljaka Toze


vesti po rubrikama

^feljton

19:03h

Milan Stojadinović - ni rat ni pakt (56)

19 18h

Razgovori sa Dragišom Giletom Đurićem (10)

19:34h

Kosmet - tri godine kasnije (2)

      


FastCounter by LinkExchange