[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Nedelja, 27. januar 2002.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA

Šta će biti zaštitni znak druge godine mandata Vlade Zorana Đinđića

Privatizacija u glavnoj ulozi

Do kraja godine, kroz jedan od oblika, trebalo bi da bude privatizovano dve do tri stotine preduzeća. Velika preduzeća i velike boljke srpske privrede moraće prethodno da se restrukturiraju da bi postala interesantna

Druga godina nove vlade trebalo bi da bude obeležena procesom privatizacije. Tri srpske cementare su samo probile led i pokazale da strateški investitori imaju interesa da uđu u srpsku privredu.

Planovi su ambiciozni, a prema najavi srpskog ministra za privredu i privatizaciju Aleksandra Vlahovića, do kraja 2002. trebalo bi da se potpuno završi tenderska privatizacija 75 preduzeća, odnosno da Vlada na svoju drugu godišnjicu može da kaže da ima oko 70 odsto uspešnih privatizacija firmi koje će na ovaj način dobiti nove vlasnike.

Tenderska...

Tenderska privatizacija rezervisana je za velika preduzeća i taj proces sprovodi Agencija za privatizaciju onako kako je to učinjeno za tri srpske cementare koje su prve našle strane strateške investitore.
Objavljivanje tendera, ustvari, znači poziv zainteresovanim kupcima da se jave sa svojim ponudama, kako bi se izabrao najbolji investitor koji će ponuditi najatraktivniji razvojni, investicioni i socijalni program i naravno cenu.
U ovakvoj privatizaciji, za svako preduzeće biraju se i finansijski i pravni savetnici, a odluku, odnosno izbor partnera, donosi tenderska komisija osnovana za svaki pojedinačni slučaj.

U ovom trenutku za 35 preduzeća u Srbiji radi se tenderska dokumentacija, a još 40 velikih firmi će u ovoj godini ući u taj proces. Već u martu biće objavljeni i prvi novi tenderi za preduzeća iz posebnog programa Svetske banke.

U toku 2002. planira se da se uspešno završi i 150 do 200 aukcijskih privatizacija, za šta su tehničke pripreme okončane, a u februaru valja očekivati i prve aukcije. Po rečima Vlahovića, preduzeća će biti dodatno stimulisana da uđu u ovaj proces, a kako bi se smanjili troškovi pripreme konkretnih programa, Agencija za privatizaciju će ih finansirati (reč je o unificiranju programa, izradi raspona procenjene vrednosti, tipskom ugovoru koji svi učesnici treba unapred da potpišu, kako bi posle praktično ostalo da se pregovara o uslovima i ceni).

Krajem prošle godine gotovo neprimećeno prošao je još jedan potez: Vlada je donela uredbu o načinu regulisanja starih obaveza za poreze i doprinose za sva preduzeća koja će ući u aukcijsku privatizaciju, a to znači da će ona biti prodavana bez tereta ovih dugova.

Prema ovom planu, u prvom kvartalu na Internet sajtu Vlade Srbije biće predstavljeno između 500 i 1.000 preduzeća, sa sređenim podacima i informacijama, kako bi se „podigla konkurencija", objašnjava Vlahović koji podseća da su i domaće banke animirane da podrže start i razmah aukcijske privatizacije tako što će biti garanti za plaćanje kapitala, u slučajevima gde će se kao kupci pojaviti domaća lica, uz plaćanje u ratama.

Aukcijska...

Aukcijsku privatizaciju, koja se odnosi na mala i srednja preduzeća, sprovodi samo preduzeće, dok Agencija za privatizaciju nadgleda i kontroliše ovaj proces i organizuje samu aukciju.
Pojednostavljeno rečeno, aukcija je licitacija o ceni, praktično na licu mesta, a u njoj može učestvovati svako ko Agenciji plati utvrđeni depozit kao osiguranje da će se kao potencijalni kupci javiti ozbiljni ulagači.
Inače, u oba slučaja inicijativu za privatizaciju nekog preduzeća može dati ono samo, zainteresovani kupci ili resorno ministarstvo.

Velika preduzeća i velike boljke srpske privrede moraće prethodno da se restrukturiraju da bi bila interesantna za potencijalne investitore.
- Taj proces je već započet u pet velikih preduzeća: Zastavi, IMT-u, FAP-u, Boru i Zmaju, još deset velikih biće obuhvaćeno programom Evropske agencije za restrukturiranje, a ostalih 20 programom USAID-a, uz direktno finansiranje Agencije za privatizaciju iz sopstvenih sredstava.

U prvoj polovini ove godine svih 38 velikih preduzeća treba da bude u procesu restrukturiranja, koji će naravno trajati duže, verovatno, nekoliko godina, objašnjava Vlahović. On, takođe, podseća da je sa Agencijom za sanaciju banaka dogovoren poseban memorandum, koji treba da spase sva preduzeća u postupku privatizacije i restrukturiranja, koja imaju tržišnu budućnost, od opasnosti da likvidacija banaka ne povuče za sobom i njihove dužnike. Ministarstvo za privatizaciju će aktivno učestvovati, objašnjava Vlahović, u formiranju buduće banke ili agencije za restrukturiranje, koja će biti zadužena da upravlja tim lošim plasmanima.

- Do kraja januara biće završena i strategija privatizacije preostalog dela kapitala iz Akcijskog fonda Srbije, a ova preduzeća će biti podeljena u četiri grupe - prema veličini, procentualnom učešću Akcijskog fonda u njihovom vlasništvu, kvalitetu finansijskog stanja - i u odnosu na to primeniće se različite tehnike prodaje ovih akcija.

Stečaj nije bauk

Vlahović najavljuje i izmene Zakona o preduzećima, sa ciljem da se pojača odgovornost za upravljanje u društvenim preduzećima i spreče sive privatizacije kroz komercijalne odlive kapitala u privatne firme.
Doneće se i moderan zakonski akt o stečaju, koji će omogućiti aktiviranje privredne imovine u preduzećima koja odavno ne rade ili odavno tavore. Ta imovina treba da posluži kao osnova za razvoj novih preduzeća, odnosno za otvaranje novih radnih mesta na kojima će ljudi moći pristojno da zarade.

Prve prodaje akcija iz Akcijskog fonda krenuće u februaru, ali još ne preko berze, jer nije „ zanovljena" vlasnička struktura, a trgovina akcijama ne sme da bude trgovina maglom. Pošto preduzeća ne pokazuju previše interesa da srede vlasničke knjige, donećemo poseban zakonski dokument koji će utvrditi rok da dođu sa ažuriranom dokumentacijom, ili će u suprotnom neevidentirani deo kapitala pripasti Akcijskom fondu Srbije.

Sve što se legalno desilo, čak i ako se akcije nisu prodavale preko berze, biće prihvaćeno kroz privremeni (centralni) registar, objašnjava Vlahović pod kojim uslovima će krenuti promet akcija iz privatizacija po ranijim propisima. Scena za uspešnu privatizaciju je, dakle, postavljena, a kakva predstava će se na njoj odigrati zavisiće od mnogo čega, pa i od opšte ekonomske i socijalne klime.

Povodom prvog Vlahović podseća da je u ovoj godini planiran porast industrijske proizvodnje od pet odsto u odnosu na prošlu i procenjuje da će se prvi efekti privatizacije, za ono što bude uspešno okončano u prvoj polovini ove godine, osetiti krajem 2002, dok će puni efekti biti vidljivi u narednoj godini - kroz investicije za unapređivanje tih preduzeća, njihovo veće korišćenje kapaciteta, bolju upravljačku disciplinu... Samim tim pozitivne efekte osetiće i radnici, naravno, kroz veće zarade.

- Što se drugog tiče, sve ovo će se sprovoditi uz saradnju sa sindikatom, jer su to pravi partneri koji treba da podrže procese privatizacije. Njihov bojkot bi svakako uvećao rizik ulaganja i smanjio verovatnoću da se privatizacija uspešno realizuje, naglašava Vlahović po čijim rečima su demagoška magla priče o stotinama hiljada radnika koji će zbog privatizacije ostati bez posla. Najpre, u budžetu Srbije utvrđen je iznos subvencija u privredi koji će, pod ekonomskim uslovima, direktno biti usmeravan u preduzeća koja su u procesu restrukturiranja.

Naravno, da će u njima jedan broj radnika biti tehnološki višak, a upravo za tu svrhu formiran je Tranzicioni fond iz kojeg će se finansirati socijalni programi. Njegovi abonenti u 2002. biće 60.000 radnika, od čega polovina iz društvenog sektora privrede, a ostalo su zaposleni iz banaka i javnih preduzeća. Upravo pomenuti broj obuhvata tehnološke viškove u ovoj godini, precizira Vlahović ističući da vlada želi da ima izbalansiran pristup restrukturiranju preduzeća, odnosno da taj proces prođe bez značajnijih socijalnih tenzija i posledica.

- Privodi se kraju mreža regionalnih agencija, čiji će zadatak biti da potencijalnim preduzetnicima pomognu da realizuju svoje poslovne ideje. Novac za kreditiranje obezbediće se iz donatorskih sredstava i povoljnih kredita međunarodnih finansijskih organizacija. Dobro je što je sve veći broj komercijalnih banaka spreman da podrži razvoj malih i srednjih preduzeća, a Ministarstvo za privatizaciju priprema niz mera koje će omogućiti njihovo jednostavnije i brže otvaranje, kaže Vlahović.

Prosto rečeno, u 2002. desiće se dosta toga što bi moglo da izmeni privredni milje u Srbiji i da kroz privatizaciju u njen krvotok ulije preko potrebne dodatne pare za pokretanje mrtvih kapitala. Što se zaposlenih tiče, ne vredi kukati, mora da se shvati da je prošlo vreme u kojem je država bila dužna da nam obezbeđuje posao i platu. Država je samo dužna da obezbedi privredni i pravni okvir, u kojem ljudi mogu da materijalizuju svoje radne i poslovne sposobnosti i to će biti prava mera uspeha u drugoj reformskoj godini sadašnje vlade.

Bojana Jager


vesti po rubrikama

^tema

19:05h

Šta će biti zaštitni znak druge godine mandata Vlade Zorana Đinđića

19:15h

Slovenački model privatizacije bitno se razlikuje od srpskog

 FastCounter by LinkExchange