GLAS JAVNOSTI  

Izdaje NIP „GLAS” a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.

Vlajkovićeva br. 8, Beograd, Jugoslavija

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

 

 

 


vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA

PISMA

 


Reagovanje

Gde ja stadoh, ti produži

"Porez na poginulog dedu ratnika Glas", 26.09.2001.

U svemu podržavam i dodajem ponešto: Nisam sam sebi mogao da verujem da ću nakon promena u Srbiji biti u situaciji da ponovo na ovaj način reagujem, kao što sam često morao pre promena. Porez na oružje, legalno prijavljeno i registrovano, verovatno je rezultat potrebe da se nešto brzo uradi i obezbedi prihod budžetu Republike. Izgleda da se neko veoma inteligentan dosetio da istovremeno odvrati građane od posedovanja legalnog oružja.

Jednim udarcem dve muve, a možda i više. Pri ovome se previđaju veoma važne činjenice: Legalno nabavljeno, a nakon toga i uredno registrovano oružje je privatna svojina, za koju se veoma otvoreno nova vlast zalaže.

Nova demokratska vlast treba da se istakne i na ovom pitanju i dokaže da zaista namerava ono što proklamuje. Da li je moguće da se privatna imovina oduzima samo zato što nije pravovremeno plaćen porez? Valjda se prvo pokuša prinudna naplata, kao kod potraživanja Infostana, na primer. Po čemu je neplaćeni (protivustavni) porez na oružje, drugačije kategorije od svih ostalih poreza?

Iza svega ovoga krije se izgleda nešto drugo: Smatrao sam da je to vreme iza nas, ali je zaprepašćujuća činjenica da se neki potezi bivše vlasti bukvalno preslikavaju i nastavljaju po onoj narodnoj "gde ja stadoh, ti produži". Izgleda da je neko nastavio i posle promena da radi na tome da razoruža samo legalno naoružane građane. Ne znam da li je tačno priča da je bivši, sada odsutni predsednik, naredio da se zabrani nošenje oružja nakon (oružane) reakcije jednog očajnog oca čija je ćerka napastvovana od strane nedodirljivog sina bivšeg režima. Verovatno i nije, ali izgleda moguća u ovoj zemlji čuda. Zaboravimo ovu priču, kao i mnoge druge.

Dovoljno bi bilo da nova demokratska vlast poštuje privatnu imovinu, za šta se otvoreno zalaže. Ako smatra da legalno naoružani građani predstavljaju najveću pretnju pri uvođenju demokratije, a pri tome želi da zadrži demokratsku odoru, neka tu legalno kupljenu imovinu, na primer, ponudi da otkupi i pošteno plati, po nekim obostrano prihvatljivim cenama.

Neizbežno se nadovezuje i pitanje zaštite privatne imovine u slučajevima pljačke, krađe i razbojništava. Neverovatno je da je nova vlast Nacrtom zakona o radnim odnosima, na primer, zadivila strogoćom mnoge strane privatne poslodavce, a istovremeno ništa ne preduzima na osavremenjavanju zakona koji regulišu zaštitu života i prava na život, kao osnovnog ljudskog prava, kao i zaštitu privatne imovine građana, ma koliko bila. To znači ozakonjavanje neprikosnovene odbrane unutrašnjosti stana i kuće u slučajevima upada kriminalaca, pri čemu napadnuti vlasnik ne bi odgovarao za posledice upotrebe vatrenog oružja u odbrani života i imovine.

Na kraju još jedna, veoma škakljiv podatak. Poznato je svima da se u kriminalnim obračunima i napadima najviše koristi nelegalno oružje, automatsko oružje, prigušivači i eksplozivna sredstva i to je glavni problem koji treba da reše institucije ove države.

Najsvežije iskustvo iz Velike Britanije nas poučava: zabranjeno je u potpunosti legalno posedovanje oružja. Nelegalno posedovanje od strane dela stanovništva koji se opredelilo da živi od pljački i ubistava i kome je oružje sredstvo za rad, nije smanjeno. Naprotiv, sve je više oružja u posedu kriminalaca. Napadi su se češći i bezobzirniji. Sada su kriminalci opušteniji jer znaju da u svojim akcijama neće naići ni na kakav odgovarajući otpor.

Da li se to danas u svetu sve svodi na recept koji smo osetili i na svojoj koži: udari po onome ko je slabiji, a onog koji je dobro naoružan i bezobzirno puca, podrži i pridruži mu se.

Zoran Aleksić, Beograd


Predlog

Zajedno, uz sva prava građana

Osnovne projekte teritorijalne organizacije Republike Srbije Srpskog narodnog pokreta "Svetozar Miletić" iz Novog Sada

Najava ustava i državnosti Vojvodine eksplodirala je kao tempirana bomba pošto je promena njenog statusa može pokrajinu da odvede na stranputicu, nanese veliku štetu Srbima ali i nevolje drugima. Ova akcija predstavlja ponovo nametanje Brozovog političkog rešenja iz 1974. godine koje nije izdržalo probu vremena niti se opravdalo. Time se krše demokratska prava srpskog naroda da živi u sopstvenoj državi, krnji se suverenitet Srbije, a Vojvodina se ponovo pretvara u federalnu tvorevinu.

Autonomija sa elementima državnosti ugrožava Srbe u Republici a u Vojvodini im daje novi status i najavljuje obnovu njihove diskriminacije i novu krizu države. Vojvodina je unutrašnje srpsko pitanje i ne rešava se paradržavnom autonomijom niti stvaranjem veštačke krize sa ciljem internacionalizacije manjinskog pitanja. Manjinsko pitanje nije pokrajinsko nego državno i ono se rešava Ustavom Republike.

Većina vojvođanskih Srba dobro pamti četrnaestogodišnji košmar nastao Ustavom 1974. godine kada je nedemokratski uvedena paradržavna uprava nametnula razbijanje privrede, devalvaciju srpske kulture, oštetila zdravstvo i obrazovanje...

Srpski narodni pokret "Svetozar Miletić" zato je prevideo novu podelu Srbije na prirodno-istorijske oblasti ali ne na nove federalne jedinice. Prelog je privukao pažnju javnosti ali je na žalost došlo do nekih nesporazuma. SNP "Svetozar Miletić" je za to da nova teritorijalna podela omogući efektivno upravljanje državom. Osnovni principi kojima se rukovodi Inicijativni odbor SNP "Svetozar Miletić" iz Novog Sada bili su: prirodni razvoj oblasti, otklanjanje posledica i postupka razaranja srpskog narodnog bića, otklanjanje prirodno uslovljenih konfliktnih pojava, upravljanje državom, potpuno oslobođenje ljudskih potencijala i sprečavanja pojava ograničenja.

Na osnovu datih principa SNP "Svetozar Miletić" predložio je projekat teritorijalne organizacije na četiri nivoa: Republika, oblast, opština i mesna zajednica što u operativno upravljačkom smislu određuje strukturu: Vlada Republike, oblasni upravljački mehanizam, opštinsko Izvršno veće i Savet mesnih zajednica. Republika bi na osnovu ovih principa bila podeljena na 14 ili 9 pojednostavljenih oblasti.

Ovakav način prestrukturiranja a zatim upravljanja državom ne predviđa postojanje pokrajina ni u kakvom obliku u skladu sa principom da Ustav garantuje sva prava i slobode bez obzira na nacionalne, verske, rasne ili druge razlike. Osim rečenog prava, građani će na osnovu obaveze koje određuje Ustav svojim ponašanjem raditi na ostvarenju kvalitetnog života, opstanak i razvoj u vremenu i zadovoljenju sopstvenih potreba.

Prema rečenom, organi i Vlada imali bi osnovne upravljačke delatnosti u skladu sa Ustavom i zakonima Republike, a oblasti bi obavljale poslove: ubiranje poreza i doprinosa s nadzornim funkcijama Republike; inicirale razvoj privrednih i društvenih delatnosti; radile na razvoju katastarskog sistema u opštinama u skladu sa zakonom i izgradnji baze podataka; razvoju zdravstva, sanitarne i zaštite životne sredine; davale saglasnost na izbor rukovodstva osnovnih, srednjih, viših i visokih škola - fakulteta, akademija i univerziteta na osnovu primljenih predloga; pripremi i sprovođenju prostornog plana oblasti, oceni programa razvoja opština; poslovima iz nadležnosti unutrašnjih poslova vezanih za oblast kao sastavni delovi ministarstva unutrašnjih poslova; saradnji i razvoju saradnje sa sličnim teritorijalnim jedinicama u drugim državama; razvoju baze podataka radi postizanja kvaliteta informaciono-komunikacijskog sistema Republike i razvoja lika Republike, oblasti, opštine i mesnih zajednica putem rasta kvaliteta i pouzdanosti dejstva oblasti.

Opštine treba da obavljaju poslove od neposrednog interesa za građane utvrđenih Ustavom, zakonima i statutima oblasti i opština i svoje funkcije sprovode pomoću mesnih zajednica, dok će mesne zajednice obuhvatati poslove do neposrednog interesa za građane mesne zajednice koje sami na skupu građani utvrđuju.

Ovaj predlog nastao je zbog lažnog leka koji vojvođanski autonomaši ili, bolje rečeno, separatisti nude u pogledu lokalne samouprave i što ne može večito razvlačiti srpsko pitanje.

Jovan Pejin,
Član Inicijativnog odbora SNP


Reagovanje

Nezavisni, ali od istine

"Sudija nezakonito zaštitio kolegu "Glas", 21.09.2001.

Uvaženi gospodine, iz pera vašeg novinara (J. Rašević), dana 21.09.2001. godine, "Glas Javnosti" je objavio tekst pod naslovom "Sudija nezakonito zaštitio kolegu". U tekstu se navodi da sam Drugom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu podneo krivičnu prijavu protiv zamenika predsednika Prvog opštinskog suda u Beogradu, Dragana Cesarevića, a zbog zloupotrebe službenog položaja, koju je izvršio na taj način što je sačinio, potpisao, overio pečatom Suda i pustio u promet službenu ispravu sa neistinitim sadržajem.

Posle ovakvih informacija, najčešće, slede demantiji, objašnjenja i tome slično. Međutim, ja osećam potrebu da Vas obavestim da je pomenuti tekst u potpunosti veran istini i da je tačno preneto sve što sam ja Vašoj novinarki i rekao. Zbog toga moram, i na ovaj način da izrazim divljenje Vašoj uređivačkoj politici i apostrofiram korektnu i, za ova vremena, hrabru novinarku J. Rašević.

Očekivano je da se zapitate zašto izražavam divljenje prema jednoj istinito objavljenoj informaciji? Odgovoriću Vam da sam zadivljen jer je samo Vaš list imao hrabrosti da istu prenese verno, korektno i blagovremeno. Urednici: "Politike", "Večernjih novosti", "Blica", "Novog ekspresa", kao i BK Televizije NISU dozvolili da pomenuta vest bude objavljena, najverovatnije u uverenju, da na takav način, "pomažu", razvoj slobodnog novinarstva. Duboko sam uveren, da će gore pomenuti mediji sa ovakvom uređivačkom politikom vrlo brzo postati "nezavisni od istine" i tako izgubiti znatan deo čitalaca.

Stoga Vas molim da ovaj dopis objavite u Vašem cenjenom listu kako bi građani došli do spoznaje da: ukoliko žele istinito i blagovremeno informisanje, čitaju "Glas javnosti", jedini, uistinu nezavisan dnevni list u Beogradu.

S poštovanjem,
Svetozar N. Vujačić, Beograd


Poziv

Glamoču, ljubavi moja

U subotu 29.09. u 18 časova u "Eko klubu" na Autokomandi održaće se predstavljanje monografije "Glamoču, ljubavi moja" - autora Pante Živkovića.

Bliže informacije na broj telefona 011/369-19-52