[an error occurred while processing this directive]  

Izdaje NIP „GLAS” a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.

Vlajkovićeva br. 8, Beograd, Jugoslavija

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Nedelja, 16. septembar 2001.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA

15. Sep 2001 17:16 (GMT+01:00)

Koji su bitni razlozi za raspisivanja vanrednih izbora

I Murta će sjahati

"Prevremeni" izbori ne bi predstavljali promenu vlasti, već bi na osnovu svih dosadašnjih analiza stavova javnog mnjenja, predstavljali samo pravedniju raspodelu političke moći

Od nedavno se na ulicama naših gradova mogu sresti momci i devojke iz "Otpora" sa majicama na kojima piše "I Murta će sjahati". Ovo otporaško predviđanje ostvarljivo je, bar kako za sada stravi stoje, samo na dva načina: izborima ili novom uličnom revolucijom.

O eventualnoj novoj srpskoj oktobarskoj revoluciji odlučiće spontanost masa ako se pokaže da nema uslova i mogućnosti za promenom vlasti na drugi način. Međutim, pre "uličnog" biranja i svrgavanja vlasti postavlja se pitanje šta je sa izborima?

Pre svake rasprave o izborima mora se reći da ovi eventualni "prevremeni" izbori ne bi predstavljali promenu vlasti, već bi na osnovu svih dosadašnjih analiza stavova javnog mnjenja predstavljali samo pravedniju raspodelu političke moći u okviru postojeće vlasti.

Izbori predstavljaju legitimno pravo punoletnih građana da odaberu lica kojima se poveravaju dužnost od zajedničkog interesa. Izbori predstavljaju i bitno obeležje svakog predstavničkog sistema i ujedno su važno sredstvo demokratije koje se upražnjava uvek kada neko društvo zapadne u ozbiljnu krizu.

Na osnovu najšireg definisanja pojma "izbori" u analizi njihove opravdanosti moramo poći od dokazivanja da se naše društvo nalazi u krizi. Ovo dokazivanje da živimo u vrtlogu kriza možemo početi krizom identiteta jer ne znamo ko smo, u kojoj i kakvoj državi živimo, kuda smo krenuli i gde ćemo stići. A tu je i ekonomska kriza koja se ogleda u padu industrijske proizvodnje od 9,7%, većem uvozu (274 miliona dolara) nego izvozu (136 miliona dolara), manjku investicija, urušenim i izraubovanim proizvodnim kapacitetima.

Prava mera
Novi izbori bi zadovoljili i apetite nacionalnih stranaka kako u Vojvodini tako i na jugu Srbije, a većina političkih partija članica DOS-a našla bi svoju pravu meru u biračkom telu Srbije i najverovatnije nikada se pojedinačno ne bi našla u republičkim ali ni saveznim parlamentarnim klupama. Pronalaženje prave mere političke snage u biračkom telu Srbije za svaku partiju ponaosob potrebno je kako bi se izbegla danas prisutna situacija da se stranke s jedan odsto podrške pitaju za strateška opredeljenja zajednice, a svima je jasno da su preokupirane samo opstankom na vlasti.

.. Međutim, najgore što nas je snašlo posle srpske oktobarske revolucije od pre godinu dana, kada je ekonomija u pitanju, jeste kriza u strateškoj privrednoj klimi. Naime, iz dana u dan smo sve svesniji da privredni subjekti odlučuju kao i pre pod uticajem ljudi iz vlasti i to na isti način kako se odlučivalo za vreme pogubne Miloševićeve ere. Ako ovome dodamo razočaranost srednjeg društvenog sloja, koji je izneo oktobarske promene a čiji je socijalni status sve gori, onda o pozivima sindikalnih centrala na proteste ne treba govoriti kao o jedinom presudnom faktoru koji može izvesti ljude na ulice i prisiliti vlast da raspiše izbore.

Ako se uzme u obzir razvijanje podsticajnih stanja krize postavlja se pitanje kako i kojim putevima se može stići do izbora?
Najjednostavnije rečeno, do izbora se može doći uz pomoć iznuđenih i nametnutih razloga. Najbitnija razlika između ove dve grupe uzroka raspisivanja prevremenih izbora bila bi u tome što se od nametnutih razloga očekuje da budu i preventivni, dok iznuđeni razlozi predstavljaju sled nekontrolisanih događanja. U grupu iznuđenih razloga u prvom redu spada raspad DOS-a.

Dve poslednje sednice Predsedništva DOS-a su pokazale da je politička lavina problema krenula i da je ništa više ne može zaustaviti, tako da se već mogu i nazreti šavovi po kojima će se DOS raspasti. Kada je u pitanju jedinstvo DOS-a, treba pomenuti i istorijsku neodrživost prevelikih političkih koalicija a posebno ako su članovi koalicije različitih ideoloških i političkih usmerenja. A tu su i dnevnopolitička razmimoilaženja kada su u pitanju zasedanja republičkog i saveznog parlamenta.

Zaoštravanje odnosa između koalicionih partnera (DOS-a i SNP) u Saveznoj skupštini može dovesti u pitanje opstanak federacije, tako da i ovaj uzrok eventualnog raspisivanja izbora pripada grupi iznuđenih razloga.

U vrlo bitne, ako ne i presudne, razloge raspisivanja vanrednih izbora spada i socijalna nestabilnost u društvu koja je prenepregnuta i svakoga trenutka može da eksplodira. Početkom septembra potrošačka korpa sa 49 artikala u minimalnim količinama za tročlanu porodicu prema cenama iz "C-marketa" iznosi 7.671 dinar, što predstavlja tri prosečne plate. Ako se uzme u obzir da prosečna tročlana porodica u Srbiji raspolaže samo sa dve prosečne plate, onda je jasno zašto nam se vrtlog socijalnih nemira opasno približio.

Na kraju ako prihvatimo procene analitičara socijalnih prilika da životni standard građana ima tendenciju pada i da bi krajem godine mogao da bude za 50 odsto niži od prošlogodišnjeg, onda je sasvim opravdano da se očekuje da socijalna nestabilnost kao iznuđeni uzrok pokrene razmišljanja pripadnika nove vlasti ka raspisivanju vanrednih izbora.

Kada govorimo o nametnutim (svesno izazvanim) razlozima za raspisivanjem vanrednih izbora, onda je onaj "matematički" razlog najuočljiviji. Naime na osnovu broja skupštinskih mandata DSS u srpskom parlamentu koji iznosi 45 poslaničkih mesta i broja mandata kojima raspolaže Velja Ilić i njegova Nova Srbija (8) već na narednom vanrednom skupštinskom zasedanju zakazanom za 17. septembar se može otkriti da koalicija DOS-a više nema skupštinsku većinu.

U svesne razloge raspisivanja izbora spada i ispunjenje predizbornog dosovskog obećanja od prošle godine da će se novi istinski demokratski izbori raspisati za godinu dana od uspostavljanja nove vlasti.

Svemu iznetom dodajmo i činjenicu da javno mnjenje Srbije u novim izborima vidi rešenje nastale krize i da to smatra čak više od 2/3 građana kada im se ponudi pitanje u vidu dihotomne opcije "da" ili "ne" i više od trećine kada im se ponudi skala od više ponuđenih rešenja izlaska iz krize, a jedno od tih mogućih rešenja bude i raspisivanje izbora.

Rezimirajući sve iznete činjenice, treba reći i to da bi nametnuti (preventivni) razlozi za raspisivanjem vanrednih izbora sprečili dalju ekspanziju vojvođanskog autonomaštva, jer bi stranke koje se sada zalažu za veću autonomiju bile svedene na svoju pravu meru minornog parlamentarnog prisustva u biračkom telu Vojvodine jer većina srpskog življa u Vojvodini nije za ono što radi Čanak.


vesti po rubrikama

^tema

15:07h Ljubodrag Stojadinović i Bojan Aleksov, istoričar, na tribini "Prigovor savesti" u Galeriji "Glas"

17:10h

Lični stav: Objava rata iznutra

17:12h Ko je ovaj čovek. Osama bin Laden
17:14h Sjedinjene Američke Države, Evropa i islamski ekstremisti
17:16h Koji su bitni razlozi za raspisivanja vanrednih izbora
17:22h Kako raskovati teške okove bede u koje je uramljen obrazovni sistem u Srbiji
   


FastCounter by LinkExchange