[an error occurred while processing this directive]  

Izdaje NIP „GLAS” a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.

Vlajkovićeva br. 8, Beograd, Jugoslavija

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Sreda, 25. jul 2001.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA

24. Jul 2001 12:55 (GMT+01:00)

GLAS istražuje

U dokumentu za jug Srbije piše da se naša vojska i policija moraju povući iz KBZ do kraja 2001. godine

Obaveštenje o povlačenju sa juga Srbije

Naše snage biće povučene iz KZB i iz Preševa, Bujanovca i Medveđe, pa tako uz Kosmet, možda, izgubimo i jug Srbije

Srpske republičke vlasti nedavno su obznanile da Kopnena zona bezbednosti nije ukinuta, iako su naše združene snage bezbednosti, pod komandom generala Krstića, ušle u sve delove KZB. To je bilo protumačeno kao povratak suvereniteta SRJ nad ovim delom naše teritorije. Pre nekoliko dana Nebojša Čović, koordinator Vladinog tima za jug Srbije, sastao se s predstavnicima NATO-a. I pored nekih najava da će NATO, a ne, kako bi trebalo, snage UN, razmotriti ukidanje KZB, zasad od toga još nema rezultata.

Predstavnici NATO-a opet se igraju štapa i šargarepe, ovog puta mnogo suptilnije, s ciljem da privole Srbe da učestvuju na, za Srbiju i SRJ, nelegalnim izborima na Kosmetu, kažu analitičari. A cilj je jasan: nezavisno Kosovo, čemu će prethoditi revizija Rezolucije 1244. Dokazi za to nalaze se u Obaveštenju komandanta Kfora o nameri ulaska snaga SRJ u KZB - Sektor B.

Prva stavka u ovom obaveštenju, koje je dostavljeno "Glasu", jeste da Vojno-tehnički sporazum (iz Kumanova) ostaje na snazi. Stav 4 Obaveštenja glasi: "Komandant Kfora ostaje krajnji autoritet za tumačenje Vojno-tehničkog sporazuma, kao i odredbi Obaveštenja. Njegove odluke o tumačenju, primeni VTS, rokovima i uslovima, kao i svi naredni uslovi koje bude izabrao da nametne, obavezivaće sva lica."

U Obaveštenju, punom uslova nepovoljnih po Srbiju i SRJ, stoji i klauzula o nepoštovanju, koja kaže: "Nepridržavanje snaga i vlasti SRJ i Republike Srbije, rokova i uslova ovog obaveštenja primer je situacije u kojoj bi komandant Kfora sproveo svoje opšte ovlašćenje da opozove ovo obaveštenje. Snage SRJ moraće da napuste KZB Sektor B po obaveštenju o odluci komandanta Kfora s tačno određenim satnicama."

Osoba koja je dala na uvid našem listu tekst Obaveštenja, tvrdi da je ovo samo jedan deo sporazuma koji nije prezentovan domaćoj javnosti. Prema našem tumaču dokumenta, mnogo više zabrinjava proširenje ovog obaveštenja koje takođe nije objavljeno javnosti.

- U njemu postoje stavke koje ni malo nisu naivne i bacaju senku na sve ono što je izgledalo kao naš veliki uspeh, a odnosi se na sve sektore u koje su ušle naše združene snage bezbednosti. Pored toga što opet u tački 1 decidno stoji da VTS ostaje na snazi, piše i da ovo obaveštenje dopunjuju četiri već postojeća. Radi se o ograničenom vremenskom periodu, navodi izvor "Glasa" i dodaje: "Ovim, prema VTS, komandant Kfora daje odobrenje snagama SRJ da privremeno budu prisutne u KZB. U tački 4 precizirano je: "Ovo proširenje potvrđuje postojeća obaveštenja o nameri u smislu da ponavlja uspostavljeno konačno povlačenje snaga VJ koje deluju u KZB i njihovo zamenjivanje redovnom i multietničkom policijom. Da bi se ostvarili zadaci, proširenje ovlašćuje uspostavljanje 27 graničnih položaja VJ, ali i uslove za njihovo funkcionisanje. Granični položaji će biti privremeni do donošenja budućih odluka komandanta Kfora. Osim što će na svakom graničnom položaju biti od 30 do 60 pripadnika VJ, naravno s ograničenim naoružanjem, Kfor će imati neograničen pristup svim položajima."

Najnepovoljnija stavka u Obaveštenju, prema rečima našeg sagovornika, jeste deo 5.4.3, prema kome interventne snage VJ i MUP-a moraju biti stacionirane izvan Preševa, Bujanovca i Medveđe (koji nisu u KZB) i izvan KZB.

- I njihova upotreba podleže odobrenju komandanta Kfora. Po ovom istom obaveštenju, privremeni granični položaji mogu ostati u KZB do decembra 2001. godine, a snage MUP -a koje trenutno deluju u KZB biće konačno povučene odatle i zamenjene multietničkom policijom."

O ovim stavkama sporazuma i Obaveštenja, za "Glas" je govorio Milovan Drecun, vojno-politički komentator i predsednik stranke Preporod Srbije.

- Amerika otvoreno govori o reviziji Rezolucije 1244, u smislu da konačan status Kosova treba da se reši na drugi način, ali ne u okviru Srbije i SRJ. Intezivno se pripremaju da Kosovu daju nezavisnost kroz "Ustavni okvir" i dugotrajno baziranje američkih i NATO snaga na Kosmetu. Aktuelni režim u Srbiji je, sudeći po blagoj reakciji, očigledno prihvatio "Ustavni okvir" i buduću nezavisnost Kosova, a zauzvrat "dobio" ulazak naših snaga u KZB. Prvo su pričali da neće pregovarati s teroristima, a onda su potpisali sporazum s četvoricom terorističkih vođa. Nažalost, uskoro će naše snage biti kompletno povučene iz KZB i ne samo odatle, već i iz Preševa, Bujanovca i Medveđe. Nema velike koristi od ulaska naših snaga u KZB, ističe Drecun.

- Amerikanci u svemu izlaze u susret šiptarskim teroristima. Očigledan primer je to što su teroristi posle obećane selektivne amnestije, koju je proglasio Čović, odbili da bace oružje i potpisali sporazum o opštoj amnestiji sa Šonom Salivenom, a ne s predstavnicima Srbije i SRJ. Stavka po kojoj se povlače vojska i policija, pa čak i iz Preševa, Bujanovca i Medveđe, direktno je ustupak teroristima koji su tražili obostranu demilitarizaciju, a oni ne samo da ne odlažu oružje, već ga gomilaju. Sada je već očigledno da će ove tri opštine biti stavljene pod protektorat NATO i Kfora, kao realizacija ciljeva da se naše snage povuku i da se prestrukturira odnos snaga u regionu, tvrdi Drecun.

Dokaz tome je i uspostavljena linija zabrane vatre. Ova linija obuhvata pojas od jednog kilometra od administrativne granice sa Kosovom. Naše snage nemaju pristup toj zoni, niti smeju da otvaraju vatru u tom pojasu. NATO i Kfor, međutim, ne daju ni jednog trenutka garanciju da se teroristi neće ubacivati na jug Srbije preko te zone. Ako se poštuje sporazum i naše snage napuste KZB i Preševo, Bujanovac i Medveđu, zameniće ih multietnička policija koju čine dve trećine Šiptara, bivših terorista, a pripadnici VJ treba da razminiraju teren i poprave puteve. Ako se to dogodi, jug Srbije će biti pod protektoratom NATO-a, naglašava Drecun.

JOVAN P. ZARIĆ


vesti po rubrikama

^tema

12:22h

Reporter "Glasa" u Pritvorskoj jedinici Haškog tribunala u Ševeningenu

12:55h U dokumentu za jug Srbije piše da se naša vojska i policija moraju povući iz KBZ do kraja 2001. godine
   
   


     


FastCounter by LinkExchange