[an error occurred while processing this directive]  

Izdaje NIP „GLAS” a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.

Vlajkovićeva br. 8, Beograd, Jugoslavija

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Ponedeljak, 02. april 2001.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA

01. Apr 2001 20:00 (GMT+01:00)

Za šta se sve optužuju Slobodan Milošević i njegovi najbliži saradnici

Marke od carine za SPS
i čamac Radeta Markovića

Milošević organizovao Kertesa, Šainovića, Zebića i druge da carinu šalju SPS-u. Umesto u budžet, marke za stanove socijalista. Kasa uvek otvorena za DB. Sve išlo preko Beogradske banke. Inspektor zalud upozoravao Kontića i Bulatovića

BEOGRAD (Tanjug) - Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije podnelo je krivičnu prijavu protiv bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića i njegovih bliskih saradnika Mihalja Kertesa, Nikole Šainovića, Jovana Zebića i Radomira Markovića.

Krivična prijava , na osnovu čl. 151.st. 6. Zakona o krivičnom postupku, podnosi se protiv:

1. Slobodana Miloševića od oca Svetozara, rođen 20. avgusta 1941. godine, u Požarevcu, sa prebavalištem u Beogradu, Tolstojeva 33, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo: zloupotrebe službenog položaja iz čl. 242. st. 3. u vezi st. 1. KZ RS, krivično delo zloupotrebe službenog položaja iz čl. 174. st. 3. u vezi st. 1. KZ SRJ i krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela određenih saveznim zakonom iz čl. 254. st. 1. KZ SRJ.

2. Mihalja Kertesa od oca Mihalja, rođen 29. avgusta 1947. godine, u Bačkoj Palanci, sa prebavalištem u Beogradu, Beogradskog bataljona br. 83, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo: zloupotrebe službenog položaja iz čl. 174. st. 3. u vezi st. 1. KZ SRJ i krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela određenih saveznim zakonom iz čl. 254. st. 1. KZ SRJ.

3. Nikole Šainovića od oca Riste, rođen 17. avgusta 1943. godine, u Boru, sa prebavalištem u Beogradu, Save Kovačevića br. 52, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo: zloupotrebe službenog položaja iz čl. 174. st. 3. u vezi st. 1. KZ SRJ i krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela određenih saveznim zakonom iz čl. 254. st. 1. KZ SRJ.

4. Jovana Zebića od oca Branislava, rođen 5. maja 1939. godine, u Runjani, Loznica, sa prebavalištem u Beogradu, Save Kovačevića br. 42, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo: zloupotrebe službenog položaja iz čl. 174. st. 3. u vezi st. 1. KZ SRJ i krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela određenih saveznim zakonom iz čl. 254. st. 1. KZ SRJ, i

5. Radomira Markovića od oca Marka, rođen 11. avgusta 1946. godine, u mestu Lukavac, Tuzla, sa prebavalištem u Beogradu, Žarkovačka br. 48, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo: zloupotrebe službenog položaja iz čl. 174. st. 3. u vezi st. 1. KZ SRJ i krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela određenih saveznim zakonom iz čl. 254. st. 1. KZ SRJ.

Postoji osnovana sumnja, kaže se u krivičnoj prijavi, da je Milošević, kao predsednik Srbije do 17. maja.1997, a potom sve do 5. oktobra 2000. godine, u svojstvu predsednika SRJ, izvršio navedeno krivično delo, jer je, u nameri da sebi, određenom krugu lica, kao i tada vladajućoj SPS, koju je vodio, pribavi pored imovinske i drugu korist koja se ogledala u očuvanju na vlasti te političke partije, kao i održavanju na javnim funkcijama tačno određenih lica, na taj način što je, prekoračujući granice svog službenog ovlašćenja, izdavao nezakonite naloge, u suprotnosti sa zakonskim i ustavnim ovlašćenjima predsednika Srbije i predsednika SRJ, usled čijeg sprovođenja je došlo do narušavanja i raspada platnog prometa zemlje, monetarne nestabilnosti, a sve na štetu Budžeta RS i SRJ, za sada, u ukupnom iznosu od preko 1.789.777.522,00 dinara i 197.737.176,34 maraka. Time su, kaže se, grubo povređena i prava na rad i prava iz radnog odnosa radnika organa koji se finansiraju iz saveznog i republičkog budžeta, kao i svih građana Srbije i Jugoslavije.

Krivično delo izvršio je tako što je tokom 1994. i 1995. organizovao grupu saveznih funkcionera - direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa, potpredsednika Vlade RS Nikolu Šainovića, potpredsednika Vlade SRJ Jovana Zebića i druge, s kojima je dogovorio i dao nalog da sistematski krše, odnosno ne sprovode savezne zakone radi ostvarivanja napred opisanih namera. Za takve radnje može izreći pet godina zatvora ili teža kazna.

Kertes i Šainović pomogli su Miloševiću da izvrši ovo krivično delo tako što su, svaki u okviru svojih službenih ovlašćenja, stavili sva raspoloživa sredstva tih organa u funkciju naloga iz dogovora koji su postigli s Miloševićem tokom 1994. i 1995. i kasnije, a pored toga Kertes i Šainović u organizovanju rada Savezne uprave carina i Savezne vlade nastojali su da otklone sve prepreke koje bi predstavljale poteškoću izvršenju naloga. Kasnije su prikrivai krivična dela koje je on izvršio sprečavanjem kontrole rada Savezne uprave carina, kao i aktivnim učešćem u prisvajanju i raspolaganju parama koje su tako pribavljene.

Zebić je izvršio ovo krivično delo jer je, po prethodnom dogovoru s Miloševićem, tako što nije vršio funkciju potpredsednika Vlade SRJ, zaduženog za budžet i finansije od 1994. godine i kasnije sve do 5.10.2000. godine, a sve u nameri da nanese štetu saveznom budžetu. Organizovanjem rada Savezne uprave carina i usmeravanjem para od carina na odgovarajuće račune saveznog budžeta ne bi nastupila šteta po savezni budžet u ukupnom iznosu od preko 1.789.777.522,00 dinara i oko 197.737.176,34 DEM.

Postoji osnovana sumnja da je Marković, u vreme dok je bio načelnik Resora državne bezbednosti MUP-a Srbije, podstrekao Kertesa da izvrši krivično delo zloupotrebe službenog položaja na taj način što je od imenovanog zahtevao da isti iz sredstava Savezne uprave carina plati iznos od 441.189,97 dinara na ime rekonstrukcije i dogradnje svog privatnog čamca, što je Kertes i učinio.

Milošević, kao predsednik Srbije, neutvrđenog dana tokom 1994. godine organizovao je sastanak na kome su pored njega i direktora Savezne uprave carina, prisustvovali Šainović i Zebić.

Na sastanku je, na njegov predlog, dogovoreno da se deo carinskih i poreskih dažbina naplaćenih kod Savezne uprave carina, usmeri na poseban račun Savezne uprave carina otvoren kod Beogradske banke. Time su isplćivane pare većem broju pravnih lica iz Srbije, a u periodu od 1994. do 1997. isplaćeno je 789.777.522 dinara.Kertes je sve ovo realizovao tako što je dao nalog svim upravnicima carinarnica da privremeno oduzeta devizna sredstva po osnovu deviznih prekršaja zajedno sa zapisnicima o oduzimanju dostavljaju direktno njemu.

Kasnije, tokom 1998, Kertes je izdao i pismeni nalog kojim se svim carinarnicama nalaže da primaju uplate na ime dažbina za ocarinjenu robu u gotovom novcu, a preuzimanje tog novca organizovala je Savezna uprava carina.

Tokom 2000. godine, direktor Savezne uprave carina ustanovio je svojim aktom naplatu određenih dažbina u devizama za koje je takođe dao nalog da se upućuju u Saveznu upravu carina.

Svim ovako prikupljenim dinarskim, a posebno deviznim sredstvima, Kertes je raspolagao isključivo po nalogu Miloševića.

O ovim parama nije vođena zvanična evidenicija. Njima je raspolagao Kertes, po Miloševićevim nalozima. Tako je 7. juna 1996. Šainoviću i Dušanu Matkoviću isplaćeno 900.000 DEM, zatim 30. oktobra 1996. Šainoviću je isplaćeno 150.000 DEM, a 22. decembra 1996. takođe 100.000 DEM, a isplatio im je Kertes u svojoj kancelariji. Dana 20. novembra 1997. Kertes je predao 500.000 DEM rukovodiocu SPS na Kosovu Migi Samardžiću. Neposredno pred izbore 24. septembra 2000, Kertes je predao Milanu Jovanoviću, funkcioneru SPS, 2.000.000 DEM i 30.000.000,00 dinara za finansiranja izbornih aktivnosti SPS.

Dana 4. oktobra 2000. godine, po nalogu Miloševića, Kertes je isplatio Urošu Šuvakoviću, funkcioneru SPS, 2.000.000 DEM, a neposredno pre toga, tokom septembra meseca, Šuvaković je preuzeo i iznos od 10.000.000,00 dinara na isti način. U više navrata Kertes je isplaćivao tokom 2000. godine devize Živadinu Jovanoviću, tada ministru inostranih poslova u Vladi SRJ - jednom 500.000 DEM, a drugi put u 923.000 DEM. Takođe je u tri navrata 1997. Pokrajinskom odboru SPS Vojvodine uplaćeno je ukupno 2.000.000,00 dinara, a odneta je i gotovima 10.000.000 dinara.

Para iz Carine podmireni su troškovi opremanja stanova narodnih poslanika sa Kosmeta Blagoja Milenkovića, Ibra Vajta, Branislava Hadžiperića, Ljubiše Stevanovića i Koka Ljuana - 1.386.148,13 dinara.

Značajan deo deviza isplaćen je MUP-u Srbije - Resora državne bezbednosti. Za to je Milošević izdao je poseban nalog Kertesu da se za te potrebe na svako traženje rukovodilaca tog resora, a pre svega načelnika Resora, mora udovoljiti isplaćivanjem traženog iznosa i to je funkcionisalo sve vreme dok je direktor Carine bio Kertes.

Carina u iznosu od 38.000.000 DEM izneta je iz SRJ bez odobrenja NBJ i položena na račun Beogradske banke na Kipru i dalje je transferisan na račune inokompanija. Ne može se utvrditi u koju svrhu je izvršeno plaćanje.

Kako ukupno za raspolaganje svim gotovinskim sredstvima Savezne uprave carina nije vođena zvanična evidencija, u ovom momentu ne postoje tačni podaci koliko je tačno isplaćeno za navodne potrebe Resora državne bezbednosti. Radnici Carine davali su novac direktoru, a on ga je predavao načelniku Resora državne bezbednosti, šefu njegovog kabineta Marjanu Zoviću, radnicima RDB-a Milanu Rašeti, istovremeno i šefu obezbeđenja direktora SUC-a, Raši Kandiću, Milanu Prodanoviću i drugim radnicima Resora DB, koji su dolazili u Saveznu carinu radi preuzimanja novca.

Značajni iznosi tih para izneti su i u inostranstvo radi navodne nabavke opreme za potrebe DB, pa je tako, 4. decembra 1997, u dogovoru sa predsednicom Beogradske banke Borkom Vučić, radi iznošenja na Kipar izdato 7.010.000 DEM.

Sem toga, u četiri navrata, na Kipar je putovao i Kertes, a u jednom od tih putovanja izneo je devize takođe za navodne potrebe DB, a ta sredstva su izneta ilegalno i o tome nema u zemlji nikakve evidencije.Kertes i Marković su se dogovorili da Carina plati 9. maja 2000. PP Hromilu iz Gospođinaca za radove na privatnom čamcu Radeta Markovića Na osnovu izvršenih provera utvrćeno je da je Mihalj Kertes u skladu sa dogovorom koji je postigao sa ostalim prijavljenim licima nezakonito raspolagao sa robom koja je od pravnih i fizičkih lica oduzeta po osnovu izvršenih carinskih prekršaja. Na taj način Kertes je na nezakonit način SPS-u dao na korišćenje 26 motornih vozila, jedan deo dao je fizičkim licima, a deo vozila dao je na trajno korišćenje i privatnim preduzećima.

Osim automilima, Kertes je nezakonito raspolagao i sa 4.561.450 litara naftnih derivata. S obzirom da je ovakav način trošenja sredstava bio u suprotnosti sa zakonom, u više navrata tokom 1996, 97, 98. i 1999. glavni savezni budžetski inspektor obraćao se Kertesu radi kontrole raspolaganja budžetskim sredstvima, s obzirom da je sumnjao da se njima nezakonito raspolaže,ali mu ovaj nikad nije dopustio kontrolu. S problemom nezakonitog rada SUC, savezni budžetski inspektor upoznao je Saveznu vladu i predsednike te vlade Radoja Kontića i Momira Bulatovića.

Savezna vlada - Odbor za privredu 10. juna 1997. godine doneo je zaključak da se SUC-u naloži izvršenje obaveza prema budžetu, međutim, taj zaključak nije realizovan. Nije realizovano ni upozorenje predsedniku vlade Kontiću koje mu je još 10. juna 1996. dostavio Savezni budžetski inspektorat, Savezni devizni inspektorat i Savezni upravni inspektorata. U ovom dopisu predsednik Savezne vlade upozoren je na nemogućnost vršenja inspekcijskog nadzora u SUC-u i veoma izvesne zloupotrebe. Međutim, ni ovakvo upozorenje nije imalo uticaja.

S obzirom da je Milošević odgovoran u skladu sa članom 26. KZ SRJ, jer je radi vršenja krivičnih dela organizovao grupu lica, a da iz delatnosti te grupe proizilaze i druga krivična dela koja nisu obuhvaćena ovom krivičnom prijavom, to postoji realna opasnost da će svojim delovanjem nastojati da uništi tragove i tih krivičnih dela, imajući u vidu da je i za njihovo izvršenje odgovoran kao i da ih je sam učinio.

Podnosilac prijave
Miodrag Vuković


vesti po rubrikama

^politika

16:50h Nastavljene izviđačke aktivnosti Kfora: Pripreme za zonu D
17:00h Jugoslovenska koalicija o Đukanoviću
17:15h "Zajedno za Jugoslaviju" u Beranama
17:25h Bujanovac: Nove provokacije albanskih ekstremista
17:30h Reagovanja stranih država i vlada povodom hapšenja Miloševića
17:40h Hag: Privođenje korak bliže ka Tribunalu
17:45h

Informacija o hapšenju Miloševića obišla svet

17:50h Vladan Batić o hapšenju Miloševića: Neće biti izručen Hagu
18:00h Dušan Mihajlović, ministar unutrašnjih poslova Srbije: Počeli smo s vrha
18:10h Korać: Milošević pretio pred hapšenje
18:15h Osmoro povređenih u sukobima pristalica i protivnika hapšenja Miloševića
18:25h Novinar "Glasa" proveo noć na Dedinju čekajući hapšenje bivšeg predsednika
18:30h Hronologija događaja: Od vile do zatvora
18:40h Đinđić o hapšenju bivšeg predsednika SRJ: Konačan kraj petog oktobra

18:50h

Ivković: Počelo je saslušanje bivšeg šefa SRJ

19:05h Zadovoljstvo i u Republici Srpskoj: Pobedio je razum
19:25h Istražni sudija Okružnog suda u Beogradu saslušao Slobodana Miloševića, bivšeg predsednika, i odredio mu pritvor
19:35h Istragu protiv Miloševića vodi sudija Goran Čavlina: Sudio i Đinđiću
19:00h Reagovanja u Srbiji: Uspostavljanje pravne države
16:40h Maršićanin o postupcima VJ: U skladu s ovlašćenjima
16:30h Demokratska stranka priprema nov program
19:15h Reagovanja u Crnoj Gori: DOS je išao do kraja
19:40h "Glas" saznaje: Incident ćerke bivšeg predsednika SRJ prilikom odvođenja Miloševića u CZ
19:45h Vesić, savetnik ministra policije: SPS želeo sukobe
19:50h Čavoški ocenio: Pod pritiskom stranih sila
20:00h Za šta se sve optužuju Slobodan Milošević i njegovi najbliži saradnici
20:10h Nebojša Pavković, načelnik GŠ VJ, za "Glas": Nepotrebna ujdurma
23:59h Klod Žorda i Karla del Ponte traže: Nalog za Miloševića
00:00h U rezidenciji pronađena veća količina oružja
   


     


FastCounter by LinkExchange