[an error occurred while processing this directive]  

Izdaje NIP „GLAS” a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.

Vlajkovićeva br. 8, Beograd, Jugoslavija

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Subota-Nedelja, 9-10. septembar 2000.

 
 
[an error occurred while processing this directive]
 

rubrike

politika

društvo

ekonomija

svet

hronika

reportaža

kultura

sport

feljton

intervju

slobodno vreme

   
 

video galerija

[an error occurred while processing this directive]


Glavni meni:
 -vesti dana
 -arhiva
 -vaša pisma
 -istorijat
 -redakcija
 -kontakt Kako da koristim ovaj sajt? Pošaljite nam pismo... Vesti dana Arhiva Vaša pisma Istorijat našeg lista Redakcija Stupite u kontakt sa nama


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA

08. Sep 2000 19:01 (GMT+01:00)

Opus dei

Stecište emigranata

Piše: Dr Smilja Avramov

Kao dan osnivanja organizacije Opus Dei u zvaničnim aktima navodi se 2. oktobar 1928. Međutim, pojedini katolički pisci smatraju da se Opus Dei pojavio tek 1940. Ima osnova za ovaj stav - u periodu od 1928-1941. Opus Dei je prošao put od projekta bez zvanične potvrde do priznanja od strane crkve. Ideja o stvaranju jedne nove katoličke organizacije javila se kod Eskrive kada je pripremao doktorat na Univerzitetu u Madridu. Okupljao je manju grupu sveštenih lica koji su se sastajali u jednom privatnom stanu, daleko od javnosti.

Grupa se postepeno povećavala uključenjem i svetovnih lica. Abdikacijom španskog kralja Alfonsa XIII, i proglašavanjem Republike 15. aprila 1931, razoren je savez "krune i crkve" i osujećeni su planovi Eskrive. Republikanska vlada konfiskovala je crkvenu imovinu, otkazala Konkordat koji je regulisao položaj katoličke crkve u Španiji, nastava u školama je sekularizovana. I pored zakonskih ograničenja nametnutih crkvi i sveštenstvu, Eskriva izlazi u javnost s duhovnim besedama pod geslom "Dios y Audacia" (Bog i hrabrost).

Samo šest meseci pošto je republikanska vlada zabranila religiozne škole, Eskriva decembra 1933. osniva akademiju pod nazivom "DYA". Početna slova svog gesla uzeo je kao zvanični naziv akademije, ali je za vlast dato joj drugo značenje: "Akademia Derecho y Arljitectura" (Akademija za pravo i arhitekturu). Ilegalnu političku delatnost i časove iz religije trebalo je prikriti. Akademija je funkcionisala kao kulturni i opšteobrazovni centar, čije je usmeravanje bilo u celosti u rukama Eskrive i njegovih najbližih saradnika. Život u toj ustanovi organizovan je po modelu porodice, a Eskriva je stekao naziv Otac, koji će doživotno nositi. Pristup u akademiji bio je rezervisan samo za muškarce, ali je 1936. oformljena i ženska sekcija. Opus Dei u to vreme nije imao oformljenu strukturu. Bile su to ilegalne grupe.

"Opus Dei" se ne može svrstati ni u jednu kategoriju prethodno pomenutih organizacija. Njegova priroda je osobena, i odigrala je različitu ulogu u pojedinim periodima njegove istorije. Organizacija je menjala i svoj pravni status, strategiju i taktiku, proširivala je područje delatnosti. Ne može se postaviti ni u okvir tradicionalnog misionarstva u kome je kvantitet, tj. broj prevedenih u rimokatoličanstvo bio primarni kriterijum vrednovanja. Ovde je reč o jednom novom kvalitetu, spoju politike i religije, o organizaciji sa strogo selektivnim članstvom.

Pre otpočinjanja Drugog svetskog rata, članovi organizacije Opus Dei zauzeli su istaknute položaje u državnom aparatu, a nekoliko njih ušlo je u vladu generala Franka. Aktivnosti organizacije daleko su prevazilazile religiozni okvir. Opus Dei je stekao značajnu imovinu i raspolagao je pozamašnim fondovima u raznim bankama. Eskriva je smatrao da je sazrelo vreme da i formalnopravno reši položaj organizacije. Obratio se 14. februara 1941. madridskom biskupu (Leopoldo Eio Y Garay) s molbom da odobri "Uniju pobožnih laika i sveštenih lica predanih Bogu - Pios Union". Svojim pismom od 19. marta 1941, na osnovu kanona 708 "Codedž Iuris Canonici", biskup je izašao u susret zahtevu Eskrive, čime je Opus Dei stekao kanonski priznat status.

Prelomnu tačku u istoriji organizacije Opus Dei predstavlja 1946. godina, tada je od nacionalne organizacije prerasla u internacionalnu. Pun značaj transformacije ove organizacije doći će do izražaja tek izborom krakovskog biskupa Vojtile za papu. Dotadašnja zvanična kvalifikacija Opus Dei kao nacionalne "Opus Dei unicum habet domicilium nationale" - napuštena je; umesto toga Eskriva izlazi s definicijom po kojoj je Opus Dei "izrastao iz univerzalne dimenzije Rimokatoličke crkve". "El Camino" postaje novi "sveti" tekst, prevedena je na 35 jezika i rasturen po svetu u više od četiri miliona primeraka. Katolička štampa otpočela je s veličanjem Eskrive, upoređujući ga s Lojolom, sv. Avgustinom i sa sv. Tomom Akvinskim.

U godinama posle Drugog svetskog rata, Vatikan je bio stecište političke emigracije iz istočnoevropskih zemalja i iz zemalja sila Osovine. Došlo je i do proliferacije raznih katoličkih organizacija, što je Rimskoj kuriji, s komplikovanom birokratskom strukturom, stvaralo velike probleme. Opus Dei se bez teškoća uključio u rad s emigracijom. Eskriva je svoje duhovne besede otpočinjao borbenim poklicima naglašavajući: "Mi smo u situaciji da vodimo borbu bez obzira na to koliko je to teško, opasno i koliko je to grandiozan poduhvat". Opus Dei je, po njemu, bio instrument za savladavanje krize koja je već ranije zahvatila Rimokatoličku crkvu, ali u prvom redu, i iznad svega, organizaciju koja će artikulisati političke tokove u svetu. Toj zamisli dao je teološki okvir. U biltenu namenjenom isključivo unutrašnjoj upotrebi zapisao je: "Gospod ne želi da njegovo delo (Opus Dei) ima jedan poseban karakter, on zahteva od nas da mu obezbedimo besmrtan karakter".

Masovna emigracija, najvećim delom u očajničkom položaju, idealno je poslužila Eskrivi za njegovu delatnost među emigracijom, zato je sistematski proširivao rad van Italije. Još tokom Drugog svetskog rata osnovao je centar u Portugalu, a 1946. u Velikoj Britaniji, 1947. u Francuskoj i Irskoj. Za tu delatnost Opus Dei nije imao kanonsko pokriće. Odlukom madridskog biskupa od 14. februara 1941, kao što je već ranije rečeno, Opus Dei je bio nacionalna organizacija, pod jurisdikcijom lokalnog biskupa. S obzirom na aktivnost koja mu je poverena u Rimu, pretendovao je na poseban status. Papa Pije Húú pružio mu je u tom pogledu punu podršku.


vesti po rubrikama

^feljton

19:01h

Opus dei: Stecište emigranata

19:20h

Podmlađivanje organizma: Pred zovom kapa dole

   


     


FastCounter by LinkExchange