[an error occurred while processing this directive]  

Izdaje NIP „GLAS” a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.

Vlajkovićeva br. 8, Beograd, Jugoslavija

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Petak, 8. septembar 2000.

 
 
[an error occurred while processing this directive]
 

rubrike

politika

društvo

ekonomija

svet

hronika

reportaža

kultura

sport

feljton

intervju

slobodno vreme

   
 

video galerija

[an error occurred while processing this directive]


Glavni meni:
 -vesti dana
 -arhiva
 -vaša pisma
 -istorijat
 -redakcija
 -kontakt Kako da koristim ovaj sajt? Pošaljite nam pismo... Vesti dana Arhiva Vaša pisma Istorijat našeg lista Redakcija Stupite u kontakt sa nama


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA

07. Sep 2000 18:01 (GMT+01:00)

Opus dei

Sahrana u luksuznoj vili

Događaji u Evropi 1989/90. diktirali su potrebu prilagođavanja pokreta novim uslovima. Današnji status "Fokolara" regulisan je Statutom od 30. juna 1990. Institucionalna struktura ostala je ista; na čelu pokreta nalazi se predsednik-laik, a pomaže mu sveštenik koga imenuje savet ove organizacije. U stvari, savet je koordinaciono telo koje obezbeđuje jedinstvo akcije i vezu sa Sv. stolicom. Sedište mu je u blizini Rima (Grottaferrata-froscati). Statutom je izmenjena strategija i prioriteti akcije. Kiara je imenovana za doživotnog predsednika.

"Fokolari" imaju 27 različitih ogranaka, zavisno od predmeta delovanja.

Tokom agresije istočnog bloka i krize u Jugoslaviji kasnih osamdesetih, "Fokolari" su ispoljili višestruku aktivnost. Časopis "Citta Nuova" prevođen je na 22 jezika uključujući kineski, hrvatski, slovenački itd. i rasturan u milionima primeraka. Kulturnim problemima posvećen je novi časopis koji izlazi pod nazivom "Nuova Umanita". "Fokolari" su organizovali sastanke u Rimu s grupama hodočasnika iz Istočne Evrope, organizovali su festivale i skupove različitog profila, pevali zajedno pesme koje su najčešće bile intonirane u pravcu podizanja autoriteta pape i izazivale su ponekad kolektivnu histeriju. U jednoj od takvih pesama, posvećenoj papi Jovanu Pavlu úú, nalaze se i sledeći stihovi:

Foto

U "Villa Tevere" u Rimu sahranjen je opat Eskriva

"Svet želi lidera...
Čoveka koji će nas daleko odvesti,
Iskoreniti mržnju, glad i rat...
Nalazimo tog lidera u Vama, vikaru Gospoda Isusa Hrista."

Padom Berlinskog zida, pokret "Fokolari" proširen je na sve zemlje Istočne Evrope. Međutim, treba istaći da je Kiara uspostavila prve kontakte na prostoru Jugoslavije 1957, prilikom svoje posete Zagrebu.

Najznačajnija akcija "Fokolara" u posthladnoratovskom periodu jeste izrada projekta "Ekonomija zajedništva", promovisanog 1991. Projekat predviđa izgradnju raznih objekata u katoličkim zemljama, pa i izgradnju gradova, koji bi bili centri katoličkog ekonomskog života. Treba dodati da je pokret "Fokolari" samo jedan od instrumenata Sv. stolice u sferi ekonomije. Nije na odmet napomenuti da je premijer Velike Britanije Toni Bler posle stupanja na dužnost primio među prvima Kiaru Lubić, 17. decembra 1996.

Septembra 1998. Kiara je primila prestižnu nagradu Uneska. Posebno priznanje dobila je od Evropskog parlamenta "za odbranu prava čoveka", što samo po sebi ukazuje na tesne veze i uticaj koji Vatikan ima u ovim telima. Štampa u Evropi nije krila svoje zaprepašćenje tim povodom, imajući u vidu da je statut "Fokolara" u dubokoj suprotnosti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. O čemu se u stvari tu radi i kakve su veze Vatikana i Evropskog parlamenta, postaje jasnije kad se ima u vidu lista predlagača za nagradu. Tu je na prvom mestu Romano Prodi, koji će se uskoro naći na mestu predsednika Komisije Evropske unije, a zatim slede imena Arpada Genca, predsednika Mađarske, Janeza Podobnika, potpredsednika Skupštine Slovenije.

Nastanak, ciljevi i struktura Opus Dei

Pojava organizacije pod misterioznim nazivom "Opus dei" (Delo Božije) pada u vreme revolucionarnih previranja u Španiji. Svetska kriza krajem dvadesetih godina ovog veka zahvatila je i tu zemlju. Nezaposlenost i demonstracije širili su se po gradovima Španije uz snažan antiklerikalni pokret i pojačanu aktivnost Komunističke partije. Osnivač ove organizacije opat Eskriva, vrstan poznavalac istorije i filozofije, istupio je s tezom da je Rimokatolička crkva, kao univerzalna, pozvana da stupi na istorijsku pozornicu, kao što je to činila i u prošlosti u kritičnim trenucima. Na svakoj istorijskoj prekretnici crkva je pod datim okolnostima formirala svoje redove s osobenim ciljevima; npr. dominikanski i franjevački red u Húúú veku formirani su s ciljem da bi se crkva efikasnije suprotstavila jeresi tog vremena; u Hnú veku, u vreme reformacije, kad je papstvo dovedeno u pitanje, pojavljuju se jezuiti. Eskriva je projektovao svoj red kao borbeni ešelon koji treba da se suprotstavi širenju ateizma, posebno među intelektualcima, jer je, po njegovim rečima, "dekristijanizacija otpočela među intelektualcima". Drugim rečima, zamisao o potrebi organizovanja rimokatolika rodila se kao odgovor na istorijski izazov tog vremena.

Eskriva je rano napustio svoj mladalački san da postane arhitekta i opredelio se za studije teologije i prava. Sveštenički čin primio je 1925; od tada pa do smrti prošao je put od paroha u malom španskom seocetu (Perdiguera), sa svega 870 stanovnika, do visokih zvanja i priznanja u crkvenoj hijerarhiji. Doktorirao je iz građanskog prava na univerzitetu u Madridu, a iz literature i filozofije stekao je doktorat "honoris causa" na univerzitetu u Saragosi. Za papskog prelata imenovan je 1947. Iste godine postao je član Rimske teološke akademije (Pontificia Accademia Teologica Romana) i savetnik Kongregacije za seminare i univerzitete.

Umro je u Rimu 26. juna 1975, a nije sahranjen na groblju, kako je to uobičajeno za sveštena lica, nego u luksuznoj građevini "Villa Tevere" u vlasništvu Opus Dei, smeštenoj u najluksuznijem stambenom naselju Rima. Ne mermernoj ploči stoji samo natpis: "El Padre" (Otac). Papa Jovan Pavle II objavio je njegovu beatifikaciju tj. proglašenje za blaženog 17. maja 1982.

Dr Smilja Avramov


vesti po rubrikama

^feljton

18:01h

Opus dei: Sahrana u luksuznoj vili

18:30h

Podmlađivanje organizma: Lek bogatih i siromašnih

      


FastCounter by LinkExchange