[an error occurred while processing this directive]  

Izdaje NIP „GLAS” a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.

Vlajkovićeva br. 8, Beograd, Jugoslavija

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Utorak, 5. septembar 2000.

 
 
[an error occurred while processing this directive]
 

rubrike

politika

društvo

ekonomija

svet

hronika

reportaža

kultura

sport

feljton

intervju

slobodno vreme

   
 

video galerija

[an error occurred while processing this directive]


Glavni meni:
 -vesti dana
 -arhiva
 -vaša pisma
 -istorijat
 -redakcija
 -kontakt Kako da koristim ovaj sajt? Pošaljite nam pismo... Vesti dana Arhiva Vaša pisma Istorijat našeg lista Redakcija Stupite u kontakt sa nama


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA

04. Sep 2000 17:01 (GMT+01:00)

Opus dei

Uticajni malteški vitezovi

Piše: Dr Smilja Avramov

Pogrešno je posmatrati malteške vitezove kao neki klub rimokatoličke elite, čiji je duhovni život vezan za davno prohujalo vreme. Od svog osnivanja u 11. veku ova organizacija doživela je mnoge transformacije, prilagođavajući se promenjenim uslovima života. Danas je tehnički osposobljena za savremenu epohu i uključena u politički život na širem svetskom planu.

Kakav značaj ima za Rimokatoličku crkvu najbolje govori činjenica da "velikog majstora" koji stoji na čelu organizacije bira isto telo kardinala koje bira i samog papu, i da u pogledu ranga, privilegija i protokola članovi imaju isti status kao i kardinali. Zvanična titula "velikog majstora" glasi: "Dei gratia Sacrae Domus Hospitalis Saneti Johannis Hierosolumitani et Militaris Ordinis Saneti Sepulchre Dominici Magister hummilis pauperumljue Jesu Christi Gusos".

Princ - "veliki majstor" upravlja redom uz pomoć "suverenog saveta viteškog reda Malte". Danas taj red broji 8.000 članova razvrstanih u tri klase. Prijem u članstvo vrši se uz specijalni, hiljadu godina star ritual i liturgijsku tradiciju u svečanim odeždama (cuculla), koje su stilska mešavina crkvenih i viteških odeždi. Vitezovi nose insignije, zavisno od ranga.

"Vitezove od Malte" kao suvereno međunarodno telo priznaje danas 38 država, sa kojima ova organizacija ima uspostavljene stalne diplomatske odnose. Značajnije ličnosti političkog života bile su članovi ovog reda, kao npr. predsednik SAD Kenedi, kancelar Nemačke Adenauer, bivši direktor Cije Kejsi, Aldo Moro, itd. Danas su članovi vodeće ličnosti NATO i Evropske unije. Prema godišnjaku ovog reda koji se štampa svake godine "Vitezovi od Malte" imaju svoje nacionalne grupe i angažovani su na humanitarnom planu, o čemu postoje brojne studije. Na primer, nemački ogranak "Maltezer Hilfsdienst" imao je svoj tim od 45 medicinskih radnika u Vijetnamu za vreme rata, od septembra 1966. do marta 1970.

Vrlo snažne ogranke malteški red ima danas u Irskoj, SAD i Holandiji. Vredno je napomenuti da je u Velikoj Britaniji ovaj red formiran tek 1960. Humanitarna delatnost "vitezova" je samo vidljivi deo njihove delatnosti; suštinu pak čine političke akcije koje se izvode prikriveno. Na terenu nekadašnje Jugoslavije postoji nekoliko individualnih članova.

Potpuno različit profil od prethodne ima organizacija poznata pod nazivom: "Katolička akcija"; nastala je kao reakcija crkve na gubitak svetovne moći, i usled nemoći da uspostavi kontrolunad mnoštvom katoličkih organizacija. U enciklici "Ubo Arcano" iz 1922. papa Pije 11. ukazao je na to da mnoga udruženja nisu osposobljena za borbu, za istinske hrišćanske ideale, pa otuda Katolička akcija treba da obuhvati sve katoličke organizacije od "Unije katoličkih žena", "Omladinske katoličke organizacije", "Federacije katoličkih studenata" pa do strukovnih radničkih saveza. Najviši organ Katoličke akcije "Giunta Centrale" stavljena je pod kontrolu pape. U stvari, Katolička akcija rodila se u Italiji i najtešnje je povezana sa rađanjem fašizma u toj zemlji.

Kroz objedinjavanje svih organizacija i njihovo stavljanje pod strogu klerikalnu kontrolu, Katolička akcija postala je moćno sredstvo za podržavanje ugrožene, konzervativne pozicije papstva, ali i fašističkog pokreta.

Bio je to proces izmirenja pape i Italije, koji će konačno biti krunisan Lateranskim ugovorima 1928. Iz Italije, Katolička akcija se širi u mnoge zemlje; nacionalni ogranci postepeno su poprimili oblik političkih partija, ali pod strogom kontrolom Svete stolice. Svaki nacionalni ogranak Katoličke akcije imao je svog "duhovnog direktor", koji je delovao po direktivama biskupa, a ovi po direktivama pape.

Pije 11. i Pije 12. sproveli su masovnu mobilizaciju katolika kroz Katoličku akciju širom Evrope i usmerili je u pravcu političkog delovanja sila Osovine. U enciklici "Divnini Redemploris" od 17. marta 1937. papa Pije 11. u t. 65. kaže: "Militantni lideri Katoličke akcije propisno pripremljeni i naoružani biće prvi i neposredni apostoli svojih sledbenika… to je najbolje sredstvo da se spasu naša ljubljena deca od pošasti komunizma". U narednoj tački on dodaje: "Katolička akcija mora organizovati propagandu na širem planu, širiti poznavanje fundamentalnih principa na kojima, prema pontifikalnim dokumentima, mora biti izgrađen hrišćanski socijalni poredak".

U Hrvatskoj i Sloveniji osnovani su ogranci pod nazivom "Hrvatski katolički pokret", odnosno, Slovenački katolički pokret" sredinom dvadesetih godina, koji su od samog osnivanja bili neprijateljski orijentisani u odnosu na Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.


vesti po rubrikama

^feljton

17:01h

Opus dei: Uticajni malteški vitezovi

      


FastCounter by LinkExchange