[an error occurred while processing this directive]  

Izdaje NIP „GLAS” a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.

Vlajkovićeva br. 8, Beograd, Jugoslavija

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

četvrtak, 18. maj 2000.

 
 
[an error occurred while processing this directive]
 

rubrike

politika

društvo

ekonomija

svet

hronika

reportaža

kultura

sport

feljton

intervju

slobodno vreme

   
 

video galerija

[an error occurred while processing this directive]


Glavni meni:
 -vesti dana
 -arhiva
 -vaša pisma
 -istorijat
 -redakcija
 -kontakt Kako da koristim ovaj sajt? Pošaljite nam pismo... Vesti dana Arhiva Vaša pisma Istorijat našeg lista Redakcija Stupite u kontakt sa nama


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA


18. May 2000 19:03 (GMT+01:00)

BRUS RALSTON: DA LI JE BEOGRAD MRTVO MORE ZA BIZNIS (22)

ISTORIJAT ULAGANJA U ŠTAMPARIJU

ZA PROTEKLIH DESET GODINA U OPREMANJE I RAZVOJ ŠTAMPARIJE, KOJA SE NEKAD ZVALA "GLAS" A DANAS "ABC GRAFIKA", ULOŽENO JE UKUPNO OKO 15.000.000 DOLARA.

Kad privredni stručnjaci kažu da je neko preduzeće obnovljeno i to tako što su uvedeni novi proizvodni programi, često se ne zna ili zaboravlja šta ustvari iza toga stoji. Kada je "ABC Produkt" odlučio da napravi deoničko društvo pre deset godina sa društvenom štamparijom "Glas" koja je u tom času propala, tada je to podrazumevalo obnovu štamparije i uvođenje novih programa. Evo kako je to u protekloj deceniji izgledalo.

Ulaganje iz godine u godinu
"ABC Produkt" raspolagao je grafičkom proizvodnjom zasnovanom na najnovijoj tehnologiji i veoma traženoj proizvodnji grafičkih usluga, u vreme kada je doneta odluka o partnerstvu sa propalom društvenom štamparijom. Osnovna ideja bila je da se perspektivna proizvodnja proširuje uz pomoć neophodnih ulaganja u opremi, materijalu i novcu. Posle osnivačkog uloga "ABC Produkta" koji je vredeo oko 3,8 miliona dolara u 1991. godini, nastavljena su narednih godina nova ulaganja koja je trebalo da obezbede stvaranje moderne i uspešne štamparije. Već u 1992. godini knjiže se velike nove investicije i to s jedne strane u rekonstrukciju zapuštene i oronule poslovne zgrade "Glasa" ali i u novu opremu.

Nabavljen je čitav niz mašina i linija za modernizovanje štamparske proizvodnje kao što su tabačne mašine manjih formata i to po dve dvobojne i dve jednobojne tipa "hajdelberg" za štampanje vizit karti, pozivnica, manjih kalendara i manjih serija. Takođe nabavljene su i mašine za slične vrste proizvoda ali sa daleko većim kapacitetom i to ofset dvobojna mašina tipa "roland" (format A1) i ofset dvobojna mašina (format B1) tipa "hajdelberg spid master".

Pored ovoga proširena je i proizvodnja etiketa i to nabavkom četvorobojne linije sa "UV" sušenjem kao i dvobojna linija za etikete i ambalažu. Ovo je morala da prati i nabavka raznih mašina za pripremu štampe i doradu štamparskih proizvoda, kao što su namotači i odmotači rolni, linija za sečenje papira iz rolne i u rolnu, mašina za automatsko sabiranje papira. Pored toga postavljen je i kompletan dizajn studio za elektronsku kolor pripremu tipa "linotronik" i računarska oprema za kompletnu automatsku obradu podataka u knjigovodstvu i finansijama.

Sve ove nabavke nove opreme morala je da prati i obuka radnika za rad na novojtehnologiji. Potom je nabavljena (1994. godine) nova telefonska centrala za čitavu zgradu i ugrađena nova grejna podstanica za priključak na gradski toplovod.

U 1995. godini uglavnom su nabavljeni alati za rotacionu štampu velikih serija etiketa. A narednih godina traje ulaganje u opremu za novinsku štampu. Pored serije remonta na staroj rotacionoj mašini tipa "gos" (koja je zatečena u bivšem "Glasu" i godinama nije radila), nabavljene su i nove roto mašine za štampanje novina kao i tri stanice za remontovanje i proširenje postojeće linije za novinsku štampu. Osim toga instalirane su i linije za doradu časopisa i automatsko ubacivanje dodataka u novine.

Takođe postavljena je i višebojna mašina za roto štampu omota i ambalaže sa sušarama, još jedna nova linija za etikete a nabavljeni su i automati za razne vrste pakovanja novina.

U tom periodu deoničko društvo već nosi naziv "ABC Grafika" i osim što održava i razvija proizvodnju etiketa i ambalaže, ulaže u razvoj novinske štampe za kupce, ali i za sopstvene potrebe - razvijanjem izdavačke delatnosti. I u narednoj 1998. godini, dokupljuje se dodatna opremu za doradu grafičkih proizvoda a 1999. godina protiče u investiranju u nove remonte linija za novinsku štampu kao i ulaganje u nabavku i skladištenje roto papira.

Opstajanje u najtežim uslovima
Tako je tokom proteklih desetak godina ukupno investiranje u poslovni prostor, opremu, obuku radnika, osvajanje novih programa i tržišta iznelo gotovo 15.000.000 dolara. To je omogućilo da štamparija koja je na početku decenije bila pred stečajem, izdrži i razvija se tokom proteklih deset godina, uvodeći nove tehnologije u vreme koje je bilo jedno od najtežih u istoriji srpske privrede a posebno za grafičku industriju. Grafičari su u tom periodu bili suočeni sa novom industrijskom revolucijom - uvođenjem elektronike čime su nestale čitave tehnološke operacije i prestali da budu potrebni mnogi zanati. To je zahtevalo neprestano prekvalifikovanje radnika kako ne bi ostali bez posla, ali istovremeno i velika ulaganja u novu opremu i obuku.

Zbog opšte nepovoljne situacije u srpskoj privredi tokom poslednjih deset godina - sve manje posla, gubitak kreditnog potencijala banaka, međunarodne sankcije i isključivanje iz svetskog tržišta - nestalo je na stotine štamparija koje nisu mogle da opstanu u tako nepovoljnim uslovima, od kojih su neke imale i veoma dugu tradiciju.

Međutim, Deoničko društvo "ABC Grafika", zahvaljujući velikim ulaganjima, uspelo je da održi korak sa novim tehnologijama i nađe mesto za svoju proizvodnju i na takvom tržištu. Krajem decenije ova štamparija postala je jedna od nekoliko najznačajnijih u Srbiji, u proizvodnji etiketa i štampi novina i časopisa. Takav razvoj nije imao nikakvu podršku u privrednom okruženju, kada je reč o zakonodavstvu i odnosu državne administracije.

Umesto da se ohrabruje i podržava svaki poslovni poduhvat koji samostalno obezbeđuje svoja finansiranja i razvoj, kao i posao za svoje radnike, "ABC Grafika" neprekidno je u čitavom periodu svog postojanja bila izložena ometanjima i napadima na imovinu, najčešće zbog porekla kapitala na kojem je zasnovana a koji je privatni - stranog i domaćeg porekla. Takva situacija dostiže vrhunac krajem prošle i početkom ove godine kada se štamparija, privremenim merama raznih državnih službi i fizički sprečava da radi a potom nezakonitim postupcima stavlja i pod stečajnu upravu.

Tako danas ovom deoničkom društvu preti potpuno uništenje iako je u prethodnoj deceniji pokazalo veliku vitalnost i sposobnost da opstaje na tržištu i pod najgorim uslovima.

SUTRA: Otimanje i uništavanje stranog uloga

ULAGANJA "ABC PRODUKTA" U VIDU
TRAJNOG KAPITALA, KREDITA I POZAJMICA
U "ABC GRAFIKU" BEOGRAD

(prema terminima knjiženja)

Godina
Opis Iznos u USD
1991.
Osnivački kapital 3,8 miliona
1992.

- Rekonstrukcija zgrade
- Oprema

4,3 miliona
1,6 miliona
1994.
Nabavka telefonske linije, podstanice i nafte 0,3 miliona
1995.
Nabavka opreme 0,5 miliona
1997.
Nabavka opreme 3,2 miliona
1998.
Nabavka opreme 0,08 miliona
1999.

Devizna pozajmica
Remont mašine "GOSS"

0,67 miliona
0,13 miliona
U K U P N O
  14,58 miliona

 


vesti po rubrikama

^feljton

19:02h

BRUS RALSTON: DA LI JE BEOGRAD MRTVO MORE ZA BIZNIS (22)

   


     


FastCounter by LinkExchange