GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Subota, 23. 6. 2007.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

   vesti dana

   arhiva

   vaša pisma

   istorijat

   redakcija

   kontakt

   pomoć

   pišite nam

 


Zapadne sile i Jugoslavija u Drugom svetskom ratu (23)

Konferencija na Jalti i jugoslovensko pitanje

Čerčil i Ruzvelt su početkom 1945. godine delili zajedničko saznanje da bi sovjetska politika mogla ostaviti razarajuće posledice po budući mir u svetu, kao i po odnose velikih sila

U toku priprema za Konfrenciju na Jalti, najviši anglo-američki predstavnici su bili veoma zabrinuti za budućnost odnosa sa Sovjetskim Savezom. Čerčil i Ruzvelt su početkom 1945. godine delili zajedničko saznanje da bi sovjetska politika mogla ostaviti razarajuće posledice po budući mir u svetu, kao i po odnose velikih sila.

Tokom 1944. godine predsednik Ruzvelt je primio nekoliko pisama jugoslovenskog ambasadora Fotića i kralja Petra u kojima su oni izražavali neslaganje sa britanskom politikom prema Jugoslaviji i predviđali da će ta politika, ako je Amerikanci potpomognu, dovesti do nezaustavljivog stupanja komunista na vlast i poraza demokratskih snaga. Te iste stavove tokom 1944. godine potvrđivalo je i Američko ministarstvo inostranih poslova.

Uprkos zalaganjima Britanaca da kod američkog predsednika ukažu na značaj koji bi od njih osmišljeno i uobličeno svrstavanje Kraljevske jugoslovenske vlade uz jugoslovenske partizane predvođene Titom, zadobilo naknadno i podršku Sjedinjenih Država, kao i publiciteta prerušenog u odredbama Sporazuma između Tita i Šubašića. Ruzvelt nije bio uopšte ubeđen da bi se takvom britanskom politikom mogla obezbediti obnova demokratskih sloboda u Jugoslaviji.

UČVRŠĆIVANJE VLASTI KOMUNISTA

Umesto da svoje napore usredsrede na borbu protiv Nemaca, koji još uvek nisu bili daleko od jugoslovenske prestonice, jugoslovenski komunisti su sve svoje snage uložili na učvršćivanje svoje vlasti u oslobođenim delovima u Jugoslaviji i na proširivanje uticaja na Albaniju i Grčku.
Oni su, početkom 1945. godine organizovali borbu komunista u obe ove zemlje i pružali pomoć lokalnim komunistima u oružju i zalihama, obezbeđivali im tehničku pomoć i pomoć u izvođenju subverzivnih akcija usmerenih protiv Britanaca.

Izvesno je da bi prvi uslov, u slučaju da dobije podršku Ruzvelta, doprineo da podrška Sjedinjenih Država Sporazumu između Tita i Šubašića bude sasvim zanemarljiva, ako ne i nemoguća, s obzirom na već postojeća saznanja o teroru komunista u Jugoslaviji.

Čerčilov stav tokom Konferencije i tokom prethodnog formiranja koalicije između Tita i Šubašića skoro da je američkog predsednika, zaokupljenog drugim problemima i spremnog da se u skoro svim pitanjima povinuje Sovjetima i postigne kompromis sa njima, do kraja onemogućio da stavi primedbe na Sporazum između Tita i Šubašića i predloži novo rešenje za probleme u Jugoslaviji, što bi zasigurno otvorilo potrebu za nastavak rasprava i diskusija i za dodatno trošenje vremena i energije, u čemu je predsednik oskudevao.

Čerčilov govor u Donjem domu od 18. januara 1945. godine, u kojem se on proglasio za "prvog simpatizera maršala Tita iz inostranstva dovoljan je da se skine maska sa britanskih nakana u vezi sa Jugoslavijom. Pa ipak, neobično je što je Stetinius obelodanio srž Čerčilovog gledišta u vezi sa britanskim stavom o Jugoslaviji tokom Konferencije na Jalti, nekoliko nedelja pre održavanja same Konferencije. Ambasador Vinant je, naime, informisao Stetiniusa da je gospodin Čerčil rekao kralju Petru kako "tri velike sile neće mrdnuti prstom, niti žrtvovati ijednog čoveka da bi bilo kog kralja vratili na bilo koji presto u Evropi".

Ova Čerčilova izjava bila je u tolikoj suprotnosti sa često isticanom britanskom politikom prema Jugoslaviji da je ona nagnala Stetiusa da primeti kako "je to bila jedna začuđujuća izjava, naročito ako se ima u vidu Čerčilova naklonost prema italijanskoj i grčkoj monarhiji".

Autor: Zoran D. Knežev
Sutra: Anglo-američko-jugoslovenski sukob o Julijskoj krajini


vesti po rubrikama

^feljton

Zapadne sile i Jugoslavija u Drugom svetskom ratu (23)
Diverzije i sabotaže Vojske Kraljevine Jugoslavije na Železnici u Drugom svetskom ratu (4)
 


     


FastCounter by LinkExchange