GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Sreda, 20. 6. 2007.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

   vesti dana

   arhiva

   vaša pisma

   istorijat

   redakcija

   kontakt

   pomoć

   pišite nam

 


DIVERZIJE I SABOTAŽE Vojske Kraljevine Jugoslavije na Železnici u Drugom svetskom ratu

Surove odmazde okupatora: Nemci za porušeni most streljaju hiljadu Srba

Ratna operacija u Drugom svetskom ratu, koja se tokom 1942. godine odvijala na jugoslovenskom ratištu, na komunikacijskim pravcima (Beč - Zagreb - Beograd - Niš - Skoplje i dalje preko Grčke ka Africi i Beč - Budimpešta - Beograd - Niš - Sofija...), kojima su snabdevane nemačke snage u Africi, po karakteru ratne veštine nazvane - Protivosovinsko-logistička operacija, koju su težišno realizovale snage Jugoslovenske vojske u otadžbini (JVO) Vojske Kraljevine Jugoslavije, pod komandom načelnika štaba Vrhovne komande i vojnog ministra armijskog generala Dragoljuba Mihailovića, malo je poznata u našoj istoriografiji jer je zbog surovih odmazdi okupatora (Nemci su hapsili Srbe za taoce i objavljivali naredbu da će za porušeni most streljati 1.000, za prugu 100, za ubijenog čuvara pruge 20, za ubistvo predsednika opštine - pet talaca), pa je đeneral Mihailović tražio od predsednika vlade Slobodana Jovanovića da se o njenim učincima informacije ne objavljuju u medijima.

Međutim, treba znati da je zahvaljujući rezultatima te operacije kapitulirala Romelova armija u Africi tako da su Saveznici konačno obezbedili desni bok i pozadinu za dalje vođenje operacija prema Nemačkoj. S druge strane, savezničko komandovanje nije štedelo reči hvale za odavanje priznanja armijskom generalu Mihailoviću i njegovom komandovanju:

PRIZNANJE GENERALU MIHAILOVIĆU

Posle sloma Romelovih snaga, i kad je bilo jasno da više nema ni teorijskih mogućnosti za susret snaga Trojnog pakta u Aziji, američka javnost uvrstila je armijskog generala Mihailovića među tri najslavnije savezničke vojskovođe, pored Daglasa Makartura i Timošenka Konstantinoviča.
Priznanjima savezničkog komandovanja pridružiće se i vođa Trećeg rajha Hitler prilikom obraćanja nemačkoj vojsci, preko berlinskog radija, za Novu 1943. godinu, kada je otvoreno priznao da je "rat u Africi izgubljen usled sabotaža svih komunikacija preko Balkana".

"Mislim da će mi svaki moj sunarodnik kazati danas da je Jugoslavija već osvetlala obraz u ovom ratu" (britanski ministar spoljnih poslova Antoni Idn).
Šta je, u stvari, bila - Protivosovinsko-logistička operacija, koji je bio njen cilj, snage i sredstva za realizaciju, na koji način je realizovana i kako je funkcionisalo komandovanje, koji su njeni efekti i posledice?

Školskim jezikom ratne veštine rečeno, Protivosovinsko-logističku operaciju vidimo kao borbene mere i aktivnosti koje je sprovodio ministar vojske, mornarice i vazduhoplovstva u jugoslovenskoj vladi Slobodana Jovanovića u Londonu, i načelnik štaba VK JV general Mihailović, isprva samoinicijativno kao komandant koji je pronašao odgovor na strategiju vazdušno-kopnene bitke, a zatim u skladu s naređenjima Savezničke vrhovne komande, i mogućnostima snaga na teritoriji tokom 1942-43. godine, u cilju prekida snabdevanja i transporta, težišno moravsko-vardarskom komunikacijom, pogonskih materijalnih sredstva (nafta, benzin, mašinska i motorna ulja i masti), oružja i municije, hranu i druge opreme nemačkim snagama na afričkom vojištu, kao i transport žive sile. Ta vojna operacija imala je dve komponente: vojnu (prepadi, diverzije, sabotaže) i civilnu (građanska neposlušnost i inteligentne sabotaže.)

Sutra: Usluga saveznicima


vesti po rubrikama

^feljton

Zapadne sile i Jugoslavija u Drugom svetskom ratu (20)
DIVERZIJE I SABOTAŽE Vojske Kraljevine Jugoslavije na Železnici u Drugom svetskom ratu
 


     


FastCounter by LinkExchange