GLAS JAVNOSTI  
 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Ponedeljak 31. 7. 2006.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


 

Funkcioneri pokrajinske vlasti sve češće krše odredbe Zakona o sukobu interesa

Političari upravljaju i Univerzitetom

Nekoliko članova pokrajinske vlasti nalazi se u upravljačkim organima Univerzitetau Novom Sadu injegovih fakulteta

NOVI SAD - Visoki funkcioneri pokrajinske vlasti u Vojvodini prigrabili su vodeće pozicije u upravljačkim organima Novosadskog univerziteta i njegovih fakulteta, iako im je to zakonom zabranjeno. Ukoliko se dosledno primene odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, samo na primeru Univerziteta u Novom Sadu, bez funkcija u upravljačkim organima ostaće veliki broj članova Pokrajinske vlade i Skupštine Vojvodine.

Prema zvaničnim podacima, u upravljačkim organima Univerziteta su potpredsednik Pokrajinskog izvršnog veća Tihomir Simić, pokrajinski sekretar za zdravstvo Miloš Lučić i skupštinski poslanik Tomislav Bogunović. Oni su u Savet univerziteta ušli kao predstavnici osnivača AP Vojvodine. Član Saveta Novosadskog univerziteta, ali kao predstavnik matičnog fakulteta, jeste i potpredsednik Skupštine Vojvodine Đorđe Bašić, a u sukobu sa zakonom su i pokrajinski sekretar za sport i omladinu Modest Dulić (član Saveta Fakulteta za fizičku kulturu) i sekretar za urbanizam Vladimir Zelenović (u Savetu Fakulteta tehničkih nauka). Najdrastičniji primer sukoba interesa je prof. dr Dragoslav Petrović, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, koji je doskora obavljao i dužnost prorektora za finansije Novosadskog univerziteta.

Ovi funkcioneri su se ogrešili o odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa, gde u članu devet piše da državni funkcioner ne može biti član upravnog ili nadzornog odbora ustanove sa učešćem državnog kapitala. Organi pokrajinske vlasti, međutim, ne preduzimaju ništa da spreče ovakvu praksu svojih članova, a predsednik PIV-a Bojan Pajtić otvoreno je na strani članova Pokrajinskog izvršnog veća.
Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragoslav Petrović je jedini priznao da se nalazi u sukobu interesa, pa je početkom leta saopštio da podnosi ostavku na mesto prorektora, ali na univerzitetskom internet sajtu piše da on i dalje obavlja i tu funkciju.

- Profesor Petrović više ne obavlja dužnost prorektora Novosadskog univerziteta jer je to u suprotnosti sa zakonom. NJegovo ime i dalje stoji na zvaničnoj internet prezentaciji, verovatno zbog nečije neažurnosti. Pokrajinski sekretar za nauku je ostavku na mesto prorektora ponudio odmah posle izbora u PIV, ali ona nije prihvaćena, tako da je još neko vreme obavljao i te poslove, sve do podnošenja neopozive ostavke - rekla je Branislava Živković, saradnica profesora Petrovića za odnose sa javnošću.

Ostali pokrajinski funkcioneri, koji se takođe nalaze u sukobu interesa, zasada ćute. Javne reakcije nema ni od strane Republičkog odbora za rešavanje sukoba interesa, mada je, prema nezvaničnim informacija, upoznat sa ovim podacima.

G. J.


vesti po rubrikama

^društvo i ekonomija

Funkcioneri pokrajinske vlasti sve češće krše odredbe Zakona o sukobu interesa
Redakcije Glasa javnosti i Kurira čitaocima dodelile šesti televizor
Ove godine u našoj zemlji na radnom mestu poginulo više od 20 ljudi
Feljton : Klan koji je pojeo svog vođun 2
Psihijatar Milan Milić govori o mentalnom stanju nacije
Porastao promet akcijama na Beogradskoj berzi
Laiki banka naišla na probleme
Antimonopolska komisija negativno o najvećem trgovinski lancu
Nekadašnji "Mobtel", sada "Mobi 63" danas ide na javnu aukciju