GLAS JAVNOSTI  
 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Nedelja 09. 7. 2006.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Neophodno osnivanje novog tela koje će se boriti protiv podmićivanja službenika

Agenti kontrolišu rad državnih organa

Praksa je pokazala da su agencije, kao na primer, Republička radiodifuzna ili Agencija za privatizaciju, nemoćne da se odupru političkim pritiscima i podložne korupciji

BEOGRAD - Novo antikorupcijsko telo, čije bi nadležnosti trebalo da budu utvrđene usvajanjem zakona moglo bi biti, bez obzira na formalnu nezavisnost, podložno uticajima i nemoćno da obavi značajne zadatke postavljene strategijom borbe protiv korupcije. To je zvaničan stav Saveta za borbu protiv korupcije koji je izneo niz primedbi na Nacrt zakona o agenciji za borbu protiv korupcije.

Strategijom je predviđeno da ovo telo vrši nadzor nad sprovođenjem strategije, Akcionog plana i koordinira državne organe u borbi protiv korupcije. NJegova nadležnost trebalo bi da bude i primena propisa iz oblasti rešavanja sukoba interesa, i to kada je reč o funkcionerima u svim granama vlasti.

Ovim temeljnim dokumentom, u delokrugu rada antikorupcijskog tela, su i kontrola primene propisa o finansiranju političkih stranaka i izbornih kampanja, nadzor nad radom organa koji se bave borbom protiv korupcije, redovno periodično izveštavanje Narodne skupštine i javnosti o radu i međunarodna i regionalna saradnja u oblasti borbe protiv korupcije.

Sam način formiranja agencije već izaziva polemike u stručnim krugovima, iako je reč o radnom tekstu. Na čelu agencije su, prema Nacrtu, direktor i Upravni odbor, čijih sedam članova bira Skupština na predlog administrativnog odbora, vlade, Vrhovnog suda, državne revizorske institucije, socijalno-ekonomskog saveta, Advokatske komore i novinarskih udruženja. Primedbe Saveta za borbu protiv korupcije su da bi nezavisno telo upravo trebalo da kontroliše rad suda i državne revizorske institucije, dok će, prema ovoj verziji, upravo oni kontrolisati rad agencije preko svojih predstavnika.

SAMI DA PRIJAVE SUKOB INTERESA

Funkcioneri će imati obavezu da sami prijave kada su u sukobu interesa. Posebno interesantno je i da će akti koje je doneo funkcioner, dok je bio u sukobu interesa, biti ništavni, a on će biti obavezan da vrati novac koji je zaradio zahvaljujući nedozvoljenoj kumulaciji funkcija. Predložena je i izričita zabrana korišćenja javnih resursa i skupova, na kojima neko učestvuje kao funkcioner, a istovremeno promoviše neku političku organizaciju. Ministar koji govori na konferenciji za štampu stranke čiji je predsednik moraće precizno da se izjasni o tome da li iznosi stav organa u kojem vrši javnu funkciju ili stav političke stranke. U Nacrtu nedostaju dve bitne prelazne odredbe, zbog kojih je bilo problema i s primenom nekih drugih antikorupcijskih propisa-čija je obaveza da obezbedi materijalne uslove za rad agencije i koliki su troškovi sprovođenja zakona, odnosno koliko novca treba odvojiti u budžetu za nesmetan rad agencije u prvoj godini.

Pored toga, agencija je u organizacionom pogledu ustrojena kao privredna organizacija sa direktorom i upravnim odborom. Kako smatraju u Savetu, praksa je pokazala da su agencije, kao na primer, Republička radiodifuzna, ili Agencija za privatizaciju nemoćni da se odupru političkim pritiscima i podložni korupciji. Članovi saveta smatraju i da tekstom nije definisan odnos agencije i građana, što je veoma važan element u borbi protiv korupcije.

Postavljeno je i pitanje zašto necelishodno trošiti sredstva za formiranje agencije kada već postojeće telo, kao što je Savet, postoji od 2001. godine, radi nezavisno i nepodložno različitim uticajima može biti osnaženo i dobiti jake stručne službe.

Primedbi je bilo i od strane članova Republičkog odbora za sukob interesa, koji se protivi svom ukidanju i predlaže da agencija zadrži dva tela, od kojih bi jedno bilo zaduženo za finansiranje partija, a drugo za rešavanje sukoba interesa.

Agencija je, prema Nacrtu, samostalan i nezavisan državni organ, odgovoran Skupštini. NJeno sedište je u Beogradu, ali mogu se formirati i organizacione jedinice izvan sedišta. Agencija ima nadležnost da nadzire sprovođenje Nacionalne strategije, Akcionog plana i sektorskih akcionih planova, koordinira državne organe u borbi protiv korupcije, rešava sukobe interesa i vodi registar funkcionera i njihove imovine.

I. Stojković


vesti po rubrikama

^društvo i ekonomija

Prelomna odluka o prodaji tiražnog dnevnog lista na Agenciji za privredne registre
Batić skuplja potpise građana za vraćanje novca sa Kipra
Oko tri i po hiljade "Zastavinih" radnika hoće akcije firme
Popović traži moratorijum za privatizaciju srpskih firmi na KiM
Gubitak privrede u 2005. - 33,2 milijarde dinara
Neophodno osnivanje novog tela koje će se boriti protiv podmićivanja službenika
Veća sloboda delovanja NVO
Najbolji studenti putuju u Evropu
Dodeljene dozvole za emitovanje programa na teritoriji Beograda
"Mirna" dodela frekvencija
FELJTON : Kosovsko ogledalo (9)