GLAS JAVNOSTI  
 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Petak, 12. 5. 2006.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Ministar Ilić ne poštuje Zakon o telekomunikacijama (4)

Pravi zbrku i ruši sporazume

BEOGRAD - Velimir Ilić, ministar za kapitalne investicije, ne poštuje Zakon o telekomunikacijama i tako, nema sumnje, nanosi Republici Sriji veliku štetu.

Plan raspodele radiofrekvencija praktično je osnovni dokument koji služi za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog i radio programa. Prema članu 6 stav 1. tačka 3 Zakona o telekomunikacijama, Ministarstvo za kapitalne investicije donosi plan raspodele radiofrekvencija, na predlog Republičke agencije za telekomunikacije - RATEL-a. I u članu 63 stav 2 i 3 navedenog Zakona određeno je da se planovi raspodele utvrđuju na osnovu plana namene i plana razvoja radiokomunikacija na nivou delatnosti, koji je sastavni deo Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji, a uzimajući u obzir zahteve korisnika. Dalje piše da planove raspodele donosi Ministarstvo, na predlog RATEL-a, u skladu sa ovim zakonom i odgovarajućim međunarodnim sporazumima koji obavezuju Republiku Srbiju. Međutim, plan raspodele radiofrekvencija ministar Velimir Ilić je doneo 30. januara 2006. godine, iako isti nije predložio RATEL, jer je samo mesec dana ranije počeo da radi.

Obaveze naše zemlje proizilaze iz Ustava i Konvencije Međunarodnog saveza za telekomunikacije. Međunarodne konferencije se sazivaju za izradu planova raspodele frekvencija za pojedine službe u frekvencijskim opsezima. Za radiodifuznu službu održane su dve regionalne konferencije i to za korišćenje frekvencija za televizijske kanale u Štokholmu 1961. godine i za FM radio u Ženevi 1984. godine. SR Jugoslavija je sporazume, postignute u ovim gradovima, ratifikovala i obavezala se da neće puštati u rad nove radio stanice, izuzev ako su ispunjeni uslovi koji su dati u navedenim sporazumima. Ovo se odnosi i na Republiku Srbiju. Međutim, u planu raspodele radiofrekvencija nisu dati podaci koje frekvencije i lokacije nisu koordinirane sa susednim zemljama. Takođe, nisu dati podaci koje frekvencije i lokacije pripadaju kojoj mreži za nacionalnu pokrajinsku i regionalnu pokrivenost.

Inače, u ovom planu ministar Ilić je odredio rok za korišćenje TV kanala od 61. do 69. i to do 1. januara 2010. godine, iako je to u planu namene radiofrekvencijskog spektra (plan namene nije donet u skladu sa zakonom) određeno da tu odluku donosi Vlada Republike Srbije, koja obezbeđuje novac za nabavku opreme za Vojsku SCG. A vlada ovu odluku još nije donela.

Tihomir Živanović - Milan Lađević,Nastaviće se


vesti po rubrikama

^društvo i ekonomija

Biznismen Predrag Đorđević i Vladan Batić obelodanili krivičnu prijavu
"Znali za milijarde dolara Beogradske banke, a likvidirali je"
Debata stručnjaka u Medija centru o ostvarivanju medijskih zakona
Milena Dragićević-Šešić, eks rektor Univerziteta umetnosti
Ministar Ilić ne poštuje Zakon o telekomunikacijama (4)
Za više stotina stanova SCG bore se i funkcioneri iz Crne Gore
Čekajući fajront : DRAGOLJUB PETROVIĆ
Više od dve hiljade invalida protestovalo ispred zgrade Vlade Srbije
Republičkoj direkciji za imovinu do sada je pristiglo 6.500 prijava starih vlasnika
Zdravstveni radnici nezaštićeni, nema rukavica, maski...
  U školama oko 900 mesta za nadarene matematičare, fizičare i lingviste
Privatizacija javnih preduzeća nije odmakla od početka
Svetska banka uskratila pomoć za tržište kapitala