GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Nedelja, 30. 4. 2006. - Utorak 2. 5. 2006.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


SADRŽAJ

NAŠA DOMOVINA
KNJAŽEVINA CRNA GORA 3
KATUNSKA NAHIJA 3
RIJEČKA NAHIJA 5
CRMNIČKA NAHIJA 6
PRIMORSKA NAHIJA 6
LJEŠANSKA NAHIJA 8
ZETSKA NAZIJA 8
BRDSKA NAHIJA 9
VASOJEVIĆSKA NAHIJA 10
MORAČKA NAHIJA 11
NIKŠIĆSKA NAHIJA 12
KRATKI PREGLED
KNJAŽEVINE CRNE GORE 14

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Centralna narodna biblioteka Republike
Crne Gore "Đurđe Crnojević", Cetinje
372.891 (497.16) (075.2)
POPOVIĆ, Đuro
Zemljopis Knjaževine Crne Gore: za učenike trećeg razreda osnovne škole/Đuro Popović, Jovan Roganović.
- Reprint - Andrijevica: Stupovi, 1997. (Zemun: A-Š Delo) - 32 str.; 21 cm - (Biblioteka Crna Gora)
Reprint iz 1805. - Tiraž 500.
1. Roganović, Jovan
Reprint izdanje Glasa javnosti, 2006.
tiraž 50.000


vesti po rubrikama

^Zemljopis Knjazevine Crne Gore

uvod
Naša domovina: Knjaževina Crna Gora
Deklaracija o ujedinjenju Srbije i Crne Gore 1918.
Kratki pregled: Knjaževine Crne Gore
Zakon o narodnijem školama u Kraljevini Crnoj Gori
Sadržaj
 
 


     


FastCounter by LinkExchange